ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Posted on Leave a commentPosted in Kinh doanh thương mại

Kinh doanh bất động sản là một ngành nghề vô cùng “hot” hiện nay, giúp con người thay đổi cuộc sống nhanh nhất. Tuy nhiên, đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân khi thực hiện ngành nghề này cần tuân thủ một số điều kiện nhất định.  Sau […]

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Posted on Leave a commentPosted in Dân sự, Đầu tư, dự án, Lĩnh vực pháp luật

Trong hoạt động đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư khó tránh khỏi những tranh chấp phát sinh khi thực hiện dự án. Khi tranh chấp xảy ra, nhà đầu tư cần tìm cho mình một phương thức giải quyết tối ưu vừa giúp bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình vừa […]