BỒI THƯỜNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO XÂY DỰNG TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG ĐẤT SAI MỤC ĐÍCH

Posted on Posted in Chia sẻ kiến thức, Vụ án tiêu biểu

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: BỒI THƯỜNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO XÂY DỰNG TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG ĐẤT SAI MỤC ĐÍCH

(Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa)


  1. TÓM TẮT VỤ VIỆC 

– Tháng 5/2020, bà Đặng Thị L. liên hệ với Equity Law Firm đề nghị được hỗ trợ pháp lý cho trường hợp tố cáo các vi phạm trong quản lý về trật tự xây dựng tại quận Hoàng Nguyên. Cá nhân có hành vi vi phạm là bà Nguyễn Thị T. – chủ sử hữu các công trình tại địa chỉ số 485, 487 đường Tam Lang, phường Hoàng Hải, quận Hoàng Nguyên, thành phố Hà An (“Thửa Đất“).

– Ngày 12/03/1995, bà T. đã tự ý ký văn bản để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Thửa Đất của 04 hộ xã viên được HTX Thanh Mai giao khoán đất dịch vụ tại mặt đường Tam Lang, có diện tích là 180m2 (có Giấy nhượng đất dịch vụ). Sau đó, gia đình bà T bắt đầu tiến hành xây dựng căn nhà hai tầng với diện tích 46m2 trên đất và sinh sống tại đây. 

– Năm 2002, bà T và bà L ký kết hợp đồng thuê nhà; theo đó bà L được phép sử dụng ngôi nhà 50m2 của gia đình bà T và xây dựng 02 nhà kho bằng khung sắt trên phần đất còn lại.

– Đến năm 2008, tại số nhà 485, 487 Tam Lang xảy ra vụ cháy; hầu hết nhà xưởng bà L dựng lên đã bị hủy hoại nghiêm trọng. Đến năm 2010, hai bên xảy ra mâu thuẫn; bà T không cho bà L tiếp tục thuê, sử dụng các công trình trên.

– Theo Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 16/10/2017 của UBND phường Hoàng Hải; ghi nhận cụ thể hiện trạng các công trình trên đất tại số nhà 485, 487 Tam Lang như sau:

+ Về số nhà 485 (chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị T) được chia làm 03 công trình:

Phần Công trình phía trước giáp mặt đường Tam Lang (đất dịch vụ): Nhà khung sắt trên lợp mái tôn với diện tích 33,58m2 (bà T cho thuê và sửa chữa tháng 06/2015 trên nền nhà cũ).

Công trình 2: Nhà bê tông cốt thép 02 tầng với diện tích 46m2. Bà T xây dựng năm 1998 (có biên bản về hành vi vi phạm hành chính lập ngày 19/10/1998)

Công trình 3: Nhà vệ sinh trên đất ao cá với diện tích 10,62m2. Bà T xây dựng tháng 10/1998.

+ Về số nhà 487 (chủ sử dụng là bà Nguyễn Thị T): Trước năm 2002 là đất trống. Năm 2002, bà T cho bà L thuê; bà L tự dựng khung sắt 02 tầng có tường dựng năm 2003 (giáp với số nhà 489). Phía trên quây tôn khung sắt và lợp mái tôn đến hết tháng 10/2008 bị cháy. Đến khoảng 12/2015, bà T cho ông Nguyễn Văn D. thuê lại sữa chữa; lợp tôn với diện tích 78,76m2 trên nền nhà cũ và sử dụng cho đến nay. 

– Hiện bà L đang thực hiện thủ tục tố cáo, đề nghị các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm của bà T; đồng thời buộc yêu cầu cưỡng chế các công trình xây dựng của bà T. 

  1. NỘI DUNG TỔNG KẾT

Thứ nhất, Thửa Đất có nguồn gốc nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

Thửa Đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp; được HTX Thanh Mai giao khoán cho các xã viên với mục đích canh tác, trồng hoa màu và cân sản lượng. Về bản chất, chủ sử dụng Thửa Đất vẫn là HTX Thanh Mai. Việc tự ý mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao khoán của các hộ xã viên là trái quy định của pháp luật. Ngoài ra, Thửa Đất cũng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở để sinh sống ổn định lâu dài.

Vì vậy, việc bà T tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về trật tự xây dựng.

Thứ hai, Công trình được bà T. tự ý xây dựng mà không có giấy phép, phải buộc tháo dỡ theo quy định của pháp luật

– Điều 30 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định:

“Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép; nếu cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện.”

– Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị:

“Hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị phải bị xử lý theo một hoặc các hình thức sau đây:

  1. Cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.”

– Điểm đ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở:

“3. Các biện pháp khắc phục hậu quả:

đ) Buộc phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm theo quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị (sau đây viết tắt là Nghị định số 180/2007/NĐ-CP);”

Các công trình trên Thửa Đất đều thuộc diện xây dựng không có giấy phép; tự ý xây dựng khi không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Vì vậy, các công trình này đều phải bắt buộc bị phá dỡ nhằm khôi phục hiện trạng ban đầu của Thửa Đất theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba, hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng dù đã hết thời hiệu xử phạt nhưng vẫn có thể buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

– Trên thực tế, UBND quận Hoàng Nguyên đã không buộc bà T tháo dỡ công trình của gia đình bà vì cho rằng do có sự thay đổi về quy định pháp luật nên không có cơ chế để xử lý các công trình xây dựng vi phạm đã quá thời hiệu xử phạt trên đất nông nghiệp, không xác định rõ thời điểm xây dựng vi phạm. Vậy, trong trường hợp này, các công trình của bà T sẽ được xử lý theo cơ chế nào?

Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 5747/BXD-TTr ngày 30/11/2020, giải đáp nội dung này. Theo đó, Bộ Xây dựng hướng dẫn các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của bà T sẽ được xử lý như sau:

“…đối với hành vi xây dựng công trình trái phép nêu trên trong công văn của Công ty Luật TNHH Equity Law, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể xem xét, xử lý theo quy định của nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nêu trên. Trường hợp hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Việc thiết lập hồ sơ vi phạm được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính”.

Như vậy, hành vi của bà Nguyễn Thị T. sẽ được xem xét, xử lý theo các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (hành vi chuyển mục đích sử dụng đất khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép). Trường hợp đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền xử lý áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể là biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm, phá dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất, sử dụng đất sai mục đích.


Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “BỒI THƯỜNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO XÂY DỰNG TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG ĐẤT SAI MỤC ĐÍCH”

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dungThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP MUA CĂN HỘ XÂY DỰNG TRÁI PHÉP

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT ĐAI

Bình luận

Tin liên quan

Trả lời