CÁC GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN

Posted on Posted in Doanh nghiệp

Hoạt động của doanh nghiệp chủ yếu dựa trên các giao dịch. Thông thường Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số hợp đồng, giao dịch phải có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Vậy các hợp đồng, giao dịch nào phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


CÁC GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2014

2. NỘI DUNG TƯ VẤN 

Giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

– Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

– Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

– Các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận, gây thiệt hại cho công ty, người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.


Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “CÁC GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN”

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH – CÔNG TY CỔ PHẦN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 

Bình luận

Tin liên quan

Trả lời