CƠ CẤU TỔ CHỨC EQUITY LAW FIRM

CƠ CẤU TỔ CHỨC EQUITY LAW FIRM

Equity Law Firm  giới thiệu cơ cấu tổ chức các phòng ban, cụ thể như sau:

 

I. BAN GIÁM ĐỐC

1. THẠC SĨ, LUẬT SƯ PHAN CÔNG TIẾN

Vị trí hiện tại: Luật sư Điều hành

Email: tienpc@equitylaw.vn

Kinh nghiệm chuyên môn:

Gần 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp các vụ án hành chính, dân sự, kinh tế, hình sự …;

Kinh nghiệm tư vấn, giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài;

Gần 10 năm kinh nghiệm thực tế giải quyết các vụ án kinh tế, dân sự, hành chính … tại Tòa án và Trọng tài; Trung tâm Hòa giải đối thoại; các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp;

05 năm kinh nghiệm tranh tụng trực tiếp các vụ án bồi thường hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng;

Nhiều năm tư vấn cho các Tập đoàn Kinh tế hàng đầu Việt Nam, các Công ty đa Quốc gia về dự án, đầu tư, xây dựng;

Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn quản trị nội bộ, tư vấn doanh nghiệp, đầu tư;

Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn chuyên biệt trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới cho Chủ đầu tư, Nhà thầu, bên môi giới…;

Có kinh nghiệm đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán các hợp đồng kinh tế với đối tác, đại diện cho khách hàng làm việc với đối tác và cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài tố tụng;

Kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp, đất đai, giấy phép con  

 

2. THẠC SĨ, PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN THỊ HÂN

Vị trí hiện tại: Phó giám đốc

Email: hannt@equitylaw.vn

Kinh nghiệm chuyên môn:

Tư vấn các vấn đề pháp lý cho các doanh nghiệp trong nước về môi giới bất động sản, đầu tư dự án, quản trị doanh nghiệp, hợp đồng thương mại và công chứng;

Tư vấn cho các cá nhân nước ngoài có nhu cầu sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

Là chuyên gia lĩnh vực pháp luật kinh doanh bất động sản;

Có kinh nghiệm đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết vụ việc;

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết vụ việc;

Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, thực hiện thủ tục hành chính, cấp Giấy phép con, doanh nghiệp, lao động…

 

II. PHÒNG TRANH TỤNG

1. LUẬT SƯ LÊ LƯU LIÊN

Vị trí hiện tại: Trưởng phòng Tranh tụng

Email: lienle@equitylaw.vn

 

Kinh nghiệm chuyên môn:

10 năm là chuyên viên pháp chế tư vấn về xây dựng, tư vấn các hoạt động doanh nghiệp dưới góc độ pháp lý.

Luật sư tranh tụng trong lĩnh vực: Hình sự, Dân sự (Đất đai, Thừa kế, Hôn nhân gia đình…);

Nhiều năm kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại, doanh nghiệp, Hợp đồng;

Nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan tiến hành tố tụng: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…

Là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về đất đai, hình sự, dân sự, lao động…;

Chuyên gia tư vấn Hợp đồng, đàm phán, thương lượng với đối tác, khách hàng.

 

2. THẠC SĨ, LUẬT SƯ PHAN CÔNG TIẾN

Vị trí hiện tại: Luật sư Tranh tụng

Email: tienpc@equitylaw.vn

Kinh nghiệm chuyên môn:                                

Gần 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp các vụ án hành chính, dân sự, kinh tế, hình sự …;

Kinh nghiệm tư vấn, giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài;

Gần 10 năm kinh nghiệm thực tế giải quyết các vụ án kinh tế, dân sự, hành chính … tại Tòa án và Trọng tài; Trung tâm Hòa giải đối thoại; các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp;

05 năm kinh nghiệm tranh tụng trực tiếp các vụ án bồi thường hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng;

Nhiều năm tư vấn cho các Tập đoàn Kinh tế hàng đầu Việt Nam, các Công ty đa Quốc gia về dự án, đầu tư, xây dựng;

Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn quản trị nội bộ, tư vấn doanh nghiệp, đầu tư;

Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn chuyên biệt trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới cho Chủ đầu tư, Nhà thầu, bên môi giới…;

Có kinh nghiệm đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán các hợp đồng kinh tế với đối tác, đại diện cho khách hàng làm việc với đối tác và cơ quan có thẩm quyền trong và ngoài tố tụng;

Kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp, đất đai, giấy phép con … 

 

3. LUẬT SƯ TRẦN VĂN HUY

Vị trí hiện tại: Luật sư Tranh tụng

Email: huytv@equitylaw.vn

Kinh nghiệm chuyên môn:                                                                        

Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vự pháp luật: Dân sự (đất đai; thừa kế; hôn nhân và gia đình); Kinh tế; Hình sự; Hành chính; Lao động và Tư vấn pháp luật;

Từng tham gia tư vấn và đại diện, tham gia tố tụng giải quyết các tranh chấp pháp lý trong nhiều lĩnh vực;

Có kinh nghiệm làm việc, đàm phán với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, các nhân khác;

Chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật về dân sự, đất đai, hình sự;

Kinh nghiệm tư vấn Hợp đồng, doanh nghiệp, kinh doanh thương mại, đầu tư, dự án;

Kinh nghiệm thực hiện các thủ tục hành chính doanh nghiệp, đất đai, Giấy phép tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

4. TRỢ LÝ LUẬT SƯ NGUYỄN ANH ĐỨC

Vị trí hiện tại: Trợ lý Luật sư

Email: ducna@equitylaw.vn

Kinh nghiệm chuyên môn:

Có kinh nghiệm hỗ trợ Thư ký Tòa án, Thẩm phán Tòa án chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giải quyết các vụ việc tranh chấp tại Tòa;

Kinh nghiệm tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp hình sự, dân sự, thương mại, hôn nhân gia đình, đất đai, doanh nghiệp;

Kinh nghiệm làm việc thực tế với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục hành chính;

Kinh nghiệm soạn thảo, review các Hợp đồng, văn bản, biểu mẫu, quy trình, quy chế…

 

III. PHÒNG TƯ VẤN

1. LUẬT SƯ NGUYỄN THU HƯƠNG

Vị trí hiện tại: Trưởng phòng Tư vấn

Email: huongnt@equitylaw.vn

 

 

Kinh nghiệm chuyên môn:

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh nghiệp, tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị nội bộ doanh nghiệp, tham gia đàm phán, soạn thảo Hợp đồng pháp lý cho doanh nghiệp như: mua bán, tổ chức, sắp xếp doanh nghiệp; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; Hợp đồng mua bán, kinh doanh thương mại; xây dựng các loại mẫu Hợp đồng…

Có kinh nghiệm tư vấn và giải quyết các vấn đề và các thủ tục pháp lý cho các Doanh nghiệp, hợp tác xã….

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tập đoàn, tổng công ty lớn;

Đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thành công cho nhiều khách hàng trong các vụ trong các lĩnh vực hành nghề  luật như: Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình

Đã tham gia quá trình góp ý sửa đổi, thẩm định ban hành Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Đầu tư sửa đổi, Bộ luật Lao động 2012.

 

2. THẠC SĨ, PHÓ PHÒNG TƯ VẤN NGUYỄN THỊ HÂN

Vị trí hiện tại: Phó phòng Tư vấn

Email: hannt@equitylaw.vn

Kinh nghiệm chuyên môn:

Tư vấn các vấn đề pháp lý cho các doanh nghiệp trong nước về môi giới bất động sản, đầu tư dự án, quản trị doanh nghiệp, hợp đồng thương mại và công chứng;

Tư vấn cho các cá nhân nước ngoài có nhu cầu sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

Là chuyên gia lĩnh vực pháp luật kinh doanh bất động sản;

Có kinh nghiệm đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết vụ việc;

Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, thực hiện thủ tục hành chính, cấp Giấy phép con, doanh nghiệp, lao động…

 

3. TRỢ LÝ LUẬT SƯ NGUYỄN THÀNH TIẾN

Vị trí hiện tại: Trợ lý luật sư

Email: tiennt@equitylaw.vn

Kinh nghiệm chuyên môn:

Có kinh nghiệm tư vấn về Hôn nhân Gia đình, Đất đai, Dân sự;

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước;

Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

Kinh nghiệm tư vấn, thực hiện các thủ tục hành chính đất đai, Giấy phép con…;

Kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại;

Kinh nghiệm tư vấn pháp luật trực tuyến, trực tiếp với khách hàng.

 

4. TRỢ LÝ LUẬT SƯ DƯƠNG HOÀNG ANH

Vị trí hiện tại: Trợ lý Luật sư

Email: hoanganh@equitylaw.vn

 

 

Kinh nghiệm chuyên môn:

Hơn 2 năm kinh nghiệm tư vấn về Hôn nhân Gia đình, Đất đai, Dân sự;

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước;

Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

 

5. TRỢ LÝ ĐOÀN HỒNG HẠNH

Vị trí hiện tại: Trợ lý

Email: hanhdh@equitylaw.vn

 

 

 

Kinh nghiệm chuyên môn:

Tư vấn pháp luật thông qua tổng đài;

Tư vấn, giải đáp vướng mắc của khách hàng qua email, điện thoại;

Kinh nghiệm làm việc với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Kinh nghiệm soạn thảo, tư vấn Hợp đồng, quy trình, quy chế.

 

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:                                                                                               

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư: