Đầu tư, dự án

CÁC NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, số lượng nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều với các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Để việc đầu tư kinh doanh hợp pháp thì một trong những vấn đề mà nhà đầu tư quan […]

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Trong hoạt động đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư khó tránh khỏi những tranh chấp phát sinh khi thực hiện dự án. Khi tranh chấp xảy ra, nhà đầu tư cần tìm cho mình một phương thức giải quyết tối ưu vừa giúp bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình vừa […]

THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Ưu đãi đầu tư là các chính sách ưu đãi tài chính. Áp dụng ưu đãi đầu tư giúp cho hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả hơn. Để được áp dụng ưu đãi đầu tư cần phải thỏa mãn các điều kiện nhất định. Các điều kiện về đối tượng, điều kiện về ngành […]

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chuyển nhượng dự án đầu tư là việc nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư sang cho một nhà đầu tư khác. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác. Nếu đáp ứng các điều kiện nhất định và thực […]

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH – BCC

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH – BCC Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư thường được sử dụng để đầu tư khi các nhà đầu tư không muốn thành lập tổ chức kinh tế hoặc thành lập doanh nghiệp. Vậy Hợp đồng BCC được quy định cụ thể như thế […]

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Công ty 100% vốn nước ngoài là công ty thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhưng được thành lập tại Việt Nam. Việc thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài đòi hỏi thủ tục khá phức tạp và mất nhiều thời gian.  Sau đây EQUITY LAW FIRM xin được tư […]

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH

Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản là một thủ tục phức tạp. Equity Law Firm  xin tư vấn thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ – Luật Kinh doanh bất động sản 2014. – Nghi định 76/2015/NĐ-CP quy định […]

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư 2014: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ – Luật Đầu tư 2014 – Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật […]