CÁC NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

CÁC NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

Posted on Leave a commentPosted in Đầu tư, dự án, Kinh doanh thương mại

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, số lượng nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều với các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Để việc đầu tư kinh doanh hợp pháp thì một trong những vấn đề mà nhà đầu tư quan […]

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Posted on Leave a commentPosted in Dân sự, Đầu tư, dự án, Lĩnh vực pháp luật

Trong hoạt động đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư khó tránh khỏi những tranh chấp phát sinh khi thực hiện dự án. Khi tranh chấp xảy ra, nhà đầu tư cần tìm cho mình một phương thức giải quyết tối ưu vừa giúp bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình vừa […]

THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Posted on Leave a commentPosted in Đầu tư, dự án, Lĩnh vực pháp luật

Ưu đãi đầu tư là các chính sách ưu đãi tài chính. Áp dụng ưu đãi đầu tư giúp cho hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả hơn. Để được áp dụng ưu đãi đầu tư cần phải thỏa mãn các điều kiện nhất định. Các điều kiện về đối tượng, điều kiện về ngành […]

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Posted on Leave a commentPosted in Đầu tư, dự án, Lĩnh vực pháp luật

Chuyển nhượng dự án đầu tư là việc nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư sang cho một nhà đầu tư khác. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác. Nếu đáp ứng các điều kiện nhất định và thực […]

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH - BCC

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH – BCC

Posted on Leave a commentPosted in Đầu tư, dự án, Lĩnh vực pháp luật

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH – BCC Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư thường được sử dụng để đầu tư khi các nhà đầu tư không muốn thành lập tổ chức kinh tế hoặc thành lập doanh nghiệp. Vậy Hợp đồng BCC được quy định cụ thể như thế […]

EQUITY LAW TƯ VẤN THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH

Posted on Leave a commentPosted in Dịch vụ pháp lý, Đất đai, Đầu tư, dự án, Lĩnh vực pháp luật, Thực hiện thủ tục

Thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản là một thủ tục phức tạp. Equity Law Firm  xin tư vấn thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ – Luật Kinh doanh bất động sản 2014. – Nghi định 76/2015/NĐ-CP quy định […]

EQUITY LAW FIRM TƯ VẤN THỦ TỤC ĐẦU TU

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Posted on Leave a commentPosted in Dịch vụ pháp lý, Đầu tư, dự án, Lĩnh vực pháp luật, Thực hiện thủ tục

Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư 2014: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ – Luật Đầu tư 2014 – Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật […]