MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI THEO QUY CHUẨN 41:2019

Posted on Leave a commentPosted in Giao thông

Hiện nay, các phương tiện giao thông cơ giới được thực hiện phân loại theo các tiêu chí quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 41:2019/BGTVT. Hiểu rõ các tiêu chí phân loại này giúp tài xế xác định được loại xe, trọng tải xe, tuyến đường được phép lưu thông, […]

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TƯỚC GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ

CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ TƯỚC GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ

Posted on Leave a commentPosted in Chưa được phân loại, Giao thông, Lĩnh vực pháp luật

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật; là cơ sở để tước giấy phép lái xe. Vậy tước giấy phép lái xe ô tô được quy định thế nào? những trường hợp nào […]