Sở hữu trí tuệ

THỦ TỤC ĐĂNG KÍ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Vậy pháp luật quy định như thế nào về bảo hộ chỉ dẫn địa lý? Trình tự thủ tục bảo hộ chỉ dẫn địa lý bao gồm […]

CHỦ SỞ HỮU CỦA QUYỀN TÁC GIẢ

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Một tác phẩm có thể có một hoặc nhiều chủ sở hữu. Chủ thể sở hữu quyền tác giả có thể là cá nhân, tổ chức, Nhà nước và công chúng. Vậy pháp luật […]

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sáng chế là một hình thức can thiệp của xã hội. Là việc cam kết giúp doanh nghiệp tạo ra một rào cản trong thị trường khi áp dụng sáng chế. Sự bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ làm cho doanh nghiệp có thể bộc lộ […]

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là quyền của mọi nhà sáng chế đối với tài sản trí tuệ mà họ tạo ra. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ; bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; […]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là tên gọi chung; còn có các tên gọi khác như đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Thủ tục này tương đối phức tạp và mất nhiều thời gian. Sau đây Equity Law Firm xin được tư […]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ – […]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là việc doanh nghiệp đăng ký sở hữu trí tuệ với kiểu dáng do doanh nghiệp sáng tạo ra, có tính mới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề […]