THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Posted on Posted in Dịch vụ pháp lý, Giấy phép con

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính là cơ sở cho phép doanh nghiệp được cung cấp các dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


 

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Bưu chính 2010

– Nghị định số: 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

a) Điều kiện về pháp nhân

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính

b) Điều kiện tài chính, nhân sự 

Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép, cụ thể:

– Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

– Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Các mức vốn tối thiểu trên phải được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

c) Điều kiện về phương án kinh doanh

Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

d) Điều kiện về an ninh thông tin

Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

2.2. Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

a. Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền: Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh;

b. Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền: Cấp giấy phép bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế.

2.3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

Hồ sơ được lập thành 03 bộ, trong đó 01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính gồm:

a) Giấy đề nghị giấy phép bưu chính;

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

c) Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

d) Phương án kinh doanh;

đ) Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

e) Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

g) Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

h) Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

i) Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại; quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng; thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

k) Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

l) Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại điểm k nêu trên

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi thông báo lần 1 về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

– Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định hoặc có sửa đổi; bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi thông báo lần 2 trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo; doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

– Trường hợp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu; cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thông báo từ chối cấp giấy phép trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lần 2.

Bước 3: Nhận kết quả hoặc thông báo từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền

a) Trường hợp từ chối cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính cho doanh nghiệp.

3. LƯU Ý

Giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh; quốc tế đồng thời có giá trị cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh của các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH”.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

– THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

– THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU RƯỢU

GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Bình luận

Tin liên quan

Trả lời