THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON

Hiện nay các trường mầm non mọc lên ngày càng nhiều tuy nhiên nhiều người lại chưa hiểu về trình tự thủ tục cũng như điều kiện để có thể thành lập trường mầm non đúng quy định pháp luật. Vậy pháp luật quy định như thế nào về thành lập trường mầm non? Trình tự thủ tục thành lập được thực hiện như thế nào?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SƠ PHÁP LÝ

– Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ trường mầm non.

– Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/06/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non.

– Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ trường mầm non.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON

Trường mầm non được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

– Có đề án thành lập trường mầm non phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Đề án thành lập trường mầm non xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.

2.2. CÁC LOẠI HÌNH TRƯỜNG MẦM NON

Trường mầm non được tổ chức theo các loại hình: công lập, dân lập và tư thục.

– Trường mầm non công lập là trường mầm non do:

+ Cơ quan Nhà nước thành lập

+ Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất

+ Nhà nước bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

– Trường mầm non dân lập là trường mầm non do:

+ Cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập

+ Cộng đồng dân cư ở cơ sở đầu tư xây dựng cơ sở vật chất,

+ Cộng đồng dân cư ở cơ sở đảm bảo kinh phí hoạt động; được chính quyền địa phương hỗ trợ.

– Trường mầm non tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

2.3. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH

Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; thu hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định:

+ Thành lập đối với trường mầm non công lập

+ Cho phép thành lập đối với trường mầm non dân lập, tư thục.

– Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non thì có thẩm quyền thu hồi quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non.

2.4. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị các giấy tờ sau: 

– Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường của cơ quan chủ quản đối với nhà trường công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với nhà trường tư thục, dân lập cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường.

– Đề án thành lập nhà trường : xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường trong từng giai đoạn.

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn;

– Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 năm.

– Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Home porn amateurest.com USA.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho UBND cấp huyện

– Ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị hồ sơ nộp đối với trường mầm non công lập.

– Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp đối với trường mầm non dân lập, tư thục.

Bước 3: UBND cấp huyện tiến hành thẩm định

– UBND cấp huyện chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập trường mầm non. 

– Thời hạn thẩm định là 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: UBND ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan:

– Nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đối với trường mầm non công lập hoặc cho phép thành lập đối với trường mầm non tư thục.

– Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản trả lời. Văn bản trả lời phải nêu rõ lý do.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON“. 

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:                                                                                              

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250     

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ