THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Thời gian gần đây Luật sư tư vấn nhận được nhiều tin nhắn thắc mắc vì bị thu hồi đất và hỏi những trường hợp nào thì nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Luật sư tư vấn xin giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1.CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Đất đai 2013;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

– Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên GCNQSDĐ đã cấp;

– Cấp đổi GCNQSDĐ đã cấp;

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai; tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới GCNQSDĐ;

– GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể:

+ Cấp không đúng thẩm quyền;

+ Không đúng đối tượng sử dụng đất;

+ Không đúng diện tích đất;

+ Không đủ điều kiện được cấp;

+ Không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; trừ trường hợp người được cấp GCNQSDĐ đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất; quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Ngoài các trường hợp trên thì việc thu hồi GCNQSDĐ đã cấp chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành (khoản 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

2.2. Thủ tục thu hồi GCNQSDĐ 

– Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng; an ninh và phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

+ Người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp GCNQSDĐ đã cấp trước khi được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

+ Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường; giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thu GCNQSDĐ đã cấp chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

– Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai và chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật; tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

+ Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp trước khi bàn giao đất cho Nhà nước.

+ Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện thu hồi đất có trách nhiệm thu GCNQSDĐ đã cấp và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý; trừ trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.

– Trường hợp cấp đổi GCNQSDĐ đã cấp hoặc đăng ký biến động đất đai; tài sản gắn liền với đất mà phải cấp GCNQSDĐ mới thì người sử dụng đất nộp GCNQSDĐ đã cấp trước đây cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi GCNQSDĐ, hồ sơ đăng ký biến động.

Theo khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (điểm b; điểm c khoản 4 được sửa đổi bởi khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) thủ tục thu hồi GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định của pháp luật được quy định như sau:

Trường hợp cơ quan điều tra; cơ quan thanh tra có văn bản kết luận GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét:

+ Nếu kết luận của cơ quan điều tra; cơ quan thanh tra là đúng thì quyết định thu hồi GCNQSDĐ đã cấp;

+ Trường hợp xem xét; xác định GCNQSDĐ đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ phát hiện cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì: Kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định.

Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì:

+ Gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm kiểm tra; xem xét quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi; và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp người sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.


LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250     

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm

– THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

LUẬT SƯ CHUYÊN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, CHUYÊN SÂU, GIÀU KINH NGHIỆM