Tuyển dụng

CÔNG TY LUẬT EQUITY LAW TUYỂN DỤNG LUẬT SƯ

Tuyển dụng Luật sư Mô tả công việc:   * Trực tiếp làm việc, tiếp nhận hồ sơ, thông tin và yêu cầu của Khách hàng   * Nghiên cứu hồ sơ vụ việc và quy định pháp luật để tư vấn bảo vệ quyền lợi cho Khách hàng   * Soạn thảo các hồ […]

CÔNG TY LUẬT EQUITY LAW TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

Thực tập sinh ngành Luật Mô tả công việc: ∗ Hỗ trợ luật sư nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị văn bản, giấy tờ phục vụ cho hoạt động tư vấn, tranh tụng của luật sư. ∗ Đưa ra ý kiến pháp lý về vụ việc khi được phân công. ∗ Đại diện thực hiện […]

CÔNG TY LUẬT EQUITY LAW TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

CÔNG TY LUẬT EQUITY LAW TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN Equity Law Firm thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội là hãng luật hàng đầu trong lĩnh vực tranh tụng, tư vấn và đại diện ngoài tố tụng. Với đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm trong các lĩnh vực dân sự, kinh doanh […]

CÔNG TY LUẬT EQUITY LAW TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

CÔNG TY LUẬT EQUITY LAW TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH Equity Law Firm thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội là hãng luật hàng đầu trong lĩnh vực tranh tụng, tư vấn và đại diện ngoài tố tụng. Với đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm trong các lĩnh vực dân sự, kinh […]