Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC EQUITY LAW FIRM

CƠ CẤU TỔ CHỨC EQUITY LAW FIRM Equity Law Firm  giới thiệu cơ cấu tổ chức các phòng ban, cụ thể như sau:   I. BAN GIÁM ĐỐC 1. THẠC SĨ, LUẬT SƯ PHAN CÔNG TIẾN Vị trí hiện tại: Luật sư Điều hành Email: tienpc@equitylaw.vn Kinh nghiệm chuyên môn: Gần 10 năm kinh nghiệm […]

EQUITY LAW FIRM ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

EQUITY LAW FIRM. Việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thường làm mất nhiều thời gian, chi phí, công sức của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nguyên nhân có thể do không am hiểu quy định pháp luật; không có kinh nghiệm thực hiện thủ […]

GIỚI THIỆU VỀ HÃNG LUẬT EQUITY LAW – EQUITY LAW FIRM

                                                     GIỚI THIỆU VỀ HÃNG LUẬT EQUITY LAW Equity Law Firm thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội là hãng luật hàng đầu trong lĩnh vực tranh tụng, tư […]