BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ CỦA THÁNG 04/2020

CƠ CẤU TỔ CHỨC EQUITY LAW FIRM

Posted on Leave a commentPosted in Chưa được phân loại, Luật sư và cộng sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC EQUITY LAW FIRM Equity Law Firm  giới thiệu cơ cấu tổ chức các phòng ban, cụ thể như sau:   I. BAN GIÁM ĐỐC 1. THẠC SĨ, LUẬT SƯ PHAN CÔNG TIẾN Vị trí hiện tại: Luật sư Điều hành Email: tienpc@equitylaw.vn Kinh nghiệm chuyên môn: Gần 10 năm kinh nghiệm […]

EQUITY LAW FIRM TƯ VẤN PHÁP LUẬT - THỦ TỤC TỐ TUNG - ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

EQUITY LAW FIRM ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Posted on Leave a commentPosted in Dịch vụ pháp lý, Giới thiệu, Về hãng luật

EQUITY LAW FIRM. Việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thường làm mất nhiều thời gian, chi phí, công sức của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nguyên nhân có thể do không am hiểu quy định pháp luật; không có kinh nghiệm thực hiện thủ […]