Chia sẻ kiến thức

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRÁI THẨM QUYỀN CÓ LÀM SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG?

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRÁI THẨM QUYỀN CÓ LÀM SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG? #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #giaodattraithamquyen #datdouybanxagiao #hoptacxagiaodat   CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 24/11/2021. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 […]

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #quyensudungdat CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 14/05/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300 […]

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC COI LÀ TÀI SẢN?

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC COI LÀ TÀI SẢN? #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #quyensudungdat CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 09/02/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 […]

CÁCH CHIA THỪA KẾ TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT KHI KHÔNG CÓ DI CHÚC

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁCH CHIA THỪA KẾ TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT KHI KHÔNG CÓ DI CHÚC #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #lapdichuc #taisanlanhadat CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 11/03/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 […]

HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN VÔ HIỆU

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN VÔ HIỆU LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng […]

QUYỀN TÁC GIẢ VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP THEO QUY ĐỊNH

  .TƯ VẤN PHÁP LUẬT: QUYỀN TÁC GIẢ VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP THEO QUY ĐỊNH #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #quyentacgia CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 19/12/2022 trên Truyền hình Quốc Hội Việt Nam Quochoitv.vn LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC […]

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN, TẶNG CHO THUÊ TÀI SẢN NHÀ ĐẤT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN, TẶNG CHO THUÊ TÀI SẢN NHÀ ĐẤT #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #tranhchapnhadat CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 22/12/2022 trên VTVcap chuyên mục ALO LUẬT SƯ. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC […]

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHÁP LUẬT THỪA KẾ TẠI VIỆT NAM

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ PHÁP LUẬT THỪA KẾ TẠI VIỆT NAM #thuake #luatsuphancongtien #quydinhvethuake CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 19/05/2023 trên chuyên mục GÓC NHÌN HÀ NỘI – Truyền hình Hà Nội 1 LIÊN HỆ […]

PHẢI LÀM GÌ KHI XẢY RA TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI?

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: PHẢI LÀM GÌ KHI XẢY RA TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #tranhchapdatdai CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 21/10/2022 trên VTVcap chuyên mục GÓC PHÁP LUẬT. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 […]