KHIẾU NẠI KHIẾU KIỆN CÁC QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Posted on Leave a commentPosted in Hành chính, Tư vấn truyền hình

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: KHIẾU NẠI KHIẾU KIỆN CÁC QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #khieunaikhieukien #quydinhhanhchinh CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 11/03/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300 Phụ […]

HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN VÔ HIỆU

Posted on Leave a commentPosted in Dân sự, Tư vấn truyền hình

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN VÔ HIỆU LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng […]

CÁCH CHIA THỪA KẾ TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT KHI KHÔNG CÓ DI CHÚC

Posted on Leave a commentPosted in Đất đai, Tư vấn truyền hình

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁCH CHIA THỪA KẾ TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT KHI KHÔNG CÓ DI CHÚC #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #lapdichuc #taisanlanhadat CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 11/03/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 […]

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT

Posted on Leave a commentPosted in Đất đai, Tư vấn truyền hình

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #quyensudungdat CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 14/05/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300 […]

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC COI LÀ TÀI SẢN?

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn truyền hình

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC COI LÀ TÀI SẢN? #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #quyensudungdat CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 09/02/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 […]

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Posted on Leave a commentPosted in Tư vấn truyền hình

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #giaiquyettranhchapdatdai CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 25/01/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300 […]

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM

Posted on Leave a commentPosted in Chia sẻ kiến thức, Vụ án tiêu biểu

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM Căn cứ nội dung trao đổi với đại diện Quý Công ty A, Equity Law Firm hiểu rằng Quý Công ty A đang có nhu cầu được tư vấn các vấn […]

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRÁI THẨM QUYỀN CÓ LÀM SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG?

Posted on Leave a commentPosted in Chia sẻ kiến thức, Đất đai, Tư vấn truyền hình

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRÁI THẨM QUYỀN CÓ LÀM SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG? #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #giaodattraithamquyen #datdouybanxagiao #hoptacxagiaodat   CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 24/11/2021. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 […]

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU CHUNG

Posted on Leave a commentPosted in Chia sẻ kiến thức, Dân sự, Tư vấn truyền hình

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU CHUNG #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #sohuuchung CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 24/11/2021. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – […]