THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Lĩnh vực pháp luật

Doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp thực hiện khi thay đổi quy mô hoạt động đầu tư. Vốn điều lệ của doanh nghiệp phải được đăng ký. Do vậy khi thay đổi vốn điều lệ thì cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Vậy thủ tục đăng ký tăng […]

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Lĩnh vực pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Vậy pháp luật quy định như thế nào về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần? Những ai và […]

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC PHÁ SẢN

ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Lĩnh vực pháp luật

Hoạt động đầu tư, kinh doanh có nhiều cạnh tranh dẫn đến việc những doanh nghiệp không thích ứng thường sẽ bị đào thải. Điển hình của việc đào thải là tình trạng phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. Vậy khi nào doanh nghiệp, hợp tác xã rơi vào tình trạng phá sản? […]

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Lĩnh vực pháp luật

Trụ sở chính là địa điểm liên lạc có địa chỉ xác định trên lãnh thổ Việt Nam. Thay đổi trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư là thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hoạt động. Vậy các thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi trụ sở chính của […]

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Kinh doanh thương mại, Lĩnh vực pháp luật

Đời sống ngày càng phát triển kéo theo việc ngày càng xuất hiện nhiều ngành nghề kinh doanh. Theo quy định của pháp luật, mọi người được tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, để có thể đảm bảo việc kinh doanh trên thực tế, bảo đảm các […]

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP

Posted on Leave a commentPosted in Dịch vụ pháp lý, Doanh nghiệp, Lĩnh vực pháp luật

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được đặt ở nhiều địa điểm khác nhau nhằm mục đích mở rộng mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm, đại diện cho doanh nghiệp. Vậy việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được thực hiện ra […]

DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Lĩnh vực pháp luật

Doanh nghiệp là gì? Doanh nghiệp hay Công ty mới là thuật ngữ đúng? Mọi người hay nói “Công Ty A” thay vì nói “Doanh Nghiệp A”. Vậy đâu mới là cách gọi đúng theo quy định của pháp luật hiện nay? Và điều kiện để thành lập một doanh nghiệp như thế nào? Sau […]

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp, Lĩnh vực pháp luật

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP Trụ sở doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Thay đổi trụ sở của doanh nghiệp là thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Sau đây Equity […]