Doanh nghiệp

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là một trong các hình thức của quyền sở hữu công nghiệp. Cá nhân, tổ chức muốn xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cần thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu là tên gọi chung, ngoài ra […]

ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đối với công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đây cũng là cơ quan có quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có các quyền quyết định nhiều vấn đề quan trọng mang tính […]

QUY ĐỊNH VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Vậy Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể như thế nào về Đại hội đồng cổ đông? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn […]

QUY ĐỊNH VỀ TREO BIỂN TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY

Thiết kế và lắp đặt một biển hiệu bắt mắt, dễ thu hút, gây ấn tượng với khách hàng và mang thương hiệu rất riêng của doanh nghiệp là chiến thuật trong kinh doanh của hầu hết các thương nhân. Nhưng biển hiệu phải thiết kế và lắp đặt thế nào để cơ quan chức […]

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT KIÊM GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY TNHH 1TV

Câu hỏi: Em chào anh chị, em có 1 vướng mắc cần giải đáp ạ. Công ty em là công ty TNHH 1 thành viên, có chủ sở hữu là công ty tại Hàn Quốc. Bây giờ, bên em muốn thay đổi để người đại diện theo pháp luật của công ty bên hàn quốc […]

CÁC GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN

Hoạt động của doanh nghiệp chủ yếu dựa trên các giao dịch. Thông thường Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số hợp đồng, giao dịch phải có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Vậy các hợp đồng, giao […]

CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cổ đông là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một công ty cổ phần. Về bản chất, cổ đông là thực thể đồng sở hữu công ty cổ phần chứ không phải là chủ nợ của công ty đó […]

QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là văn bản thể hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định này được thông qua theo trình tự, thủ tục nhất định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật […]

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hằng năm, Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần tiến hành họp thường niên hoặc bất thường nhằm tổng kết tình hình hoạt động và thông qua các quyết định, quyết định phương hướng hoạt động trong tương lai. Các quyết định của đại hội đồng thể hiện bằng nghị quyết. Nghị […]