CÁC HÌNH THỨC CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

Posted on Leave a commentPosted in Kinh doanh thương mại, Lĩnh vực pháp luật

aa 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ – Luật cạnh tranh 2018. – Luật thương mại 2005. 2. NỘI DUNG TƯ VẤN 2.1. CÁC HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH khoản 6 điều 3 Luật Cạnh tranh 2018. cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung […]

QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUY ĐỊNH VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Vậy Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể như thế nào về Đại hội đồng cổ đông? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn […]

THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Posted on Leave a commentPosted in Dân sự, Đất đai, Hành chính

Trên thực tế, vẫn xảy ra tình trạng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng. Sai sót này có thể bị phát hiện bởi chính cơ quan này hoặc người có quyền sử dụng đất. Trong trường hợp này, người sử dụng đất gửi […]