TƯ VẤN PHÁP LUẬT: ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRÁI THẨM QUYỀN CÓ LÀM SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG?

Posted on Leave a commentPosted in Chia sẻ kiến thức, Đất đai, Tư vấn truyền hình

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRÁI THẨM QUYỀN CÓ LÀM SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG? #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #giaodattraithamquyen #datdouybanxagiao #hoptacxagiaodat   CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 24/11/2021. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 […]

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU CHUNG

Posted on Leave a commentPosted in Chia sẻ kiến thức, Dân sự, Tư vấn truyền hình

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU CHUNG #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #sohuuchung CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 24/11/2021. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – […]

VỤ ÁN: HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Posted on Leave a commentPosted in Chia sẻ kiến thức, Dân sự, Vụ án tiêu biểu

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa) I. TÓM TẮT NỘI […]

VỤ ÁN: BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT

Posted on Leave a commentPosted in Chia sẻ kiến thức, Đất đai, Vụ án tiêu biểu

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa) I. Tóm tắt nội dung Thửa đất […]

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: TRANH CHẤP TÀI SẢN THẾ CHẤP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Posted on Leave a commentPosted in Chia sẻ kiến thức, Dân sự, Đất đai, Tư vấn truyền hình

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: TRANH CHẤP TÀI SẢN THẾ CHẤP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số […]

VỤ ÁN: TỐ CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẨM MỸ TRÁI PHÉP

Posted on Leave a commentPosted in Chia sẻ kiến thức, Hình sự, Vụ án tiêu biểu

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN TỐ CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẨM MỸ TRÁI PHÉP (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa) I. TÓM […]

VỤ ÁN: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO ĐÁNH NGƯỜI GÂY THƯƠNG TÍCH

Posted on Leave a commentPosted in Chia sẻ kiến thức, Dân sự, Vụ án tiêu biểu

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO ĐÁNH NGƯỜI GÂY THƯƠNG TÍCH (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa) 1. Tóm […]

VỤ ÁN: SAI PHẠM TRONG VIỆC TÍNH LÃI TRONG TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

Posted on Leave a commentPosted in Chia sẻ kiến thức, Dân sự, Vụ án tiêu biểu

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN SAI PHẠM TRONG VIỆC TÍNH LÃI TRONG TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã […]

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: GIAO DỊCH TÀI SẢN CHUNG

Posted on Leave a commentPosted in Chia sẻ kiến thức, Dân sự, Tư vấn truyền hình

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: GIAO DỊCH TÀI SẢN CHUNG LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, […]