PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI THEO QUY CHUẨN 41:2019

Posted on Leave a commentPosted in Chưa được phân loại, Giao thông

Hiện nay, các phương tiện giao thông cơ giới được thực hiện phân loại theo các tiêu chí quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 41:2019/BGTVT. Hiểu rõ các tiêu chí phân loại này giúp tài xế xác định được loại xe, trọng tải xe, tuyến đường được phép lưu thông, […]

THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CÓ NHÀ RIÊNG CỦA THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐẤT

THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CÓ NHÀ RIÊNG CỦA THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐẤT

Posted on Leave a commentPosted in Dân sự, Đất đai

CÂU HỎI: Kính chào luật sư! Tôi có vấn đề về thế chấp quyền sử dụng đất khi có nhà riêng của thành viên hộ gia đình trên đất cần luật sư tư vấn như sau: Gia đình tôi có ông nội, bố mẹ tôi, và hai anh em trai tôi đều đã lập gia […]