Lĩnh vực pháp luật

HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN VÔ HIỆU

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN VÔ HIỆU LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng […]

QUYỀN TÁC GIẢ VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP THEO QUY ĐỊNH

  .TƯ VẤN PHÁP LUẬT: QUYỀN TÁC GIẢ VÀ XỬ LÝ TRANH CHẤP THEO QUY ĐỊNH #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #quyentacgia CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 19/12/2022 trên Truyền hình Quốc Hội Việt Nam Quochoitv.vn LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC […]

PHẢI LÀM GÌ KHI XẢY RA TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI?

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: PHẢI LÀM GÌ KHI XẢY RA TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #tranhchapdatdai CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 21/10/2022 trên VTVcap chuyên mục GÓC PHÁP LUẬT. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 […]

THỪA KẾ, DI CHÚC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: THỪA KẾ, DI CHÚC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #thuakedichuc CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 21/10/2022 trên VTVcap chuyên mục GÓC PHÁP LUẬT. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 […]

ĐIỀU KIỆN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ ĐÚNG THEO LUẬT ĐỊNH

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: ĐIỀU KIỆN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ ĐÚNG THEO LUẬT ĐỊNH #CongTyLuatEquityLaw #LuatSuPhanCongTien CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. Nội dung: 00:01. BTV giới thiệu về chương trình tư vấn 01:20. BTV hỏi: Để khởi kiện một […]

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU CHUNG

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU CHUNG #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #sohuuchung CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 24/11/2021. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – […]

VỤ ÁN: HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa) I. TÓM TẮT NỘI […]

VỤ ÁN: TỐ CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẨM MỸ TRÁI PHÉP

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN TỐ CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẨM MỸ TRÁI PHÉP (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa) I. TÓM […]

VỤ ÁN: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO ĐÁNH NGƯỜI GÂY THƯƠNG TÍCH

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO ĐÁNH NGƯỜI GÂY THƯƠNG TÍCH (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa) 1. Tóm […]