VỤ ÁN: HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa)


I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN

Ông Nguyễn Vân Đơn (sinh năm 1919, đã mất) và bà Bùi Thị Nay (sinh năm 1917, đã mất), cùng có hộ khẩu tại Tổ dân phố số 5, Lam Hội, phường Thanh La, quận Hà Thành. Ông Đơn, bà Nay có 05 người con chung gồm: 1. Ông Nguyễn Vân Tiên (con trai cả); 2. Ông Nguyễn Vân Tiển (con trai thứ hai – liệt sĩ, hy sinh năm 1965, có vợ là bà Bùi Thị Lan và con gái là Nguyễn Thị Hải); 3. ông – Nguyễn Vân Kiên (con trai thứ ba); 4. Ông Nguyễn Vân Lai (con trai thứ tư) và 5. Bà Nguyễn Thị Sải (con gái út).

Trong quá trình chung sống, ông Đơn, bà Nay đã tạo lập được các khối tài sản gồm nhà và đất tại Tổ dân phố 5, Lam Hội, phường Thanh La, quận Hà Thành, thành phố H..; trong số đó có thửa đất số 02, tờ bản đồ số 03, diện tích sử dụng 239m2 (“Thửa Đất 239m2”).

Từ khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất năm 1956, ông Đơn, bà Nay đã liên tục sử dụng Thửa Đất 239m2 và chưa tặng cho, chuyển nhượng hay để lại thừa kế cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, vào tháng 05/2017 và tháng 9/2017, ông Nguyễn Văn Tùng (là con trai của ông Nguyễn Vân Tiên) và bà Nguyễn Thị Hường (là vợ ông Tùng) lại được UBND quận Hà Thành cấp 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Thửa Đất trên.

Ngày 07/05/2018, ông Nguyễn Vân Kiên đã có yêu cầu khởi kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 525616, số vào sổ cấp GCN CH 02719 do UBND quận Hà Thành cấp ngày 14/9/2017 cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường. Và ngày 24/10/2018, ông Nguyễn Văn Kiên đã có yêu cầu khởi kiện bổ sung hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 999746, số vào sổ cấp GCN CH 02648 do UBND quận Hà Thành cấp ngày 18/5/2017 cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường.

II. QUAN ĐIỂM BẢO VỆ CỦA EQUITY LAW

Chúng tôi cho rằng trong quá trình kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 525616 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 999746 cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng dẫn tới việc cấp Giấy chứng nhận sai đối tượng, cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận không đúng trường hợp được cấp Giấy chứng nhận, xâm phạm trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Vân Hiên, cụ thể như sau:

1. Về nguồn gốc sử dụng đất: UBND phường Thanh La và UBND quận Hà Thành đã xác định sai về nguồn gốc đất, dẫn đến việc kê khai, cấp sổ không đúng đối tượng

Trong quá trình kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND phường Thanh La và UBND quận Hà Thành ghi nhận thửa đất số 02A, tờ bản đồ số 3, diện tích 60m2 (“Thửa Đất 60m2”) và thửa đất số 02, tờ bản đồ số 3, diện tích 177m2 (“Thửa Đất 177m2”) có nguồn gốc là của ông Nguyễn Vân Tiên. Tuy nhiên, nguồn gốc đất được xác định như trên là hoàn toàn vô căn cứ. Trên thực tế, nguồn gốc các Thửa đất nêu trên là của ông Đơn, bà Nay; đây là di sản thừa kế ông Đơn, bà Nay để lại, đến nay vẫn chưa chia, cụ thể:

Thứ nhất, chính quyền địa phương và bản thân ông Nguyễn Vân Tiên, ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường đã nhiều lần xác nhận quyền sử dụng đất của ông Đơn và bà Nay đối với Thửa Đất 239m2.

Tại Chúc Thư 2002 cán bộ địa chính của UBND xã Thanh La (nay là phường Thanh La) đã xác nhận vào ngày 04/01/2003 với nội dung như sau: “Xác nhận ông Nguyễn Vân Đơn, thôn Lam Hội có các thửa đất ở và vườn ao như sau: Thửa ao số 2, tờ bản đồ số 3, diện tích 239m2…”.

Tại Thông báo số 32/2004/TB-UB ngày 27/8/2004 về việc trả lời đơn thư khiếu nại của ông Nguyễn Vân Đơn và bà Bùi Thị Nay về việc tranh chấp đất ao tại thôn Vân Nội, UBND xã Thanh La (nay là phường Thanh La) đã ghi nhận, xác thực: “Nhà nước đã giao quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Vân Đơn từ năm 1956 – thửa số 151, diện tích 201m2, bản đồ 1963 đã hoạch định”.

Việc Sổ mục kê năm 1997 ghi nhận người sử dụng Thửa Đất 239m2 là Nguyễn Vân Chiến (người tên Nguyễn Vân Chiến được UBND phường Thanh La xác nhận chính là Nguyễn Vân Tiên) và Biên lai thuế nhà đất số 009933 ghi nhận ông Nguyễn Vân Tiên là người nộp thuế năm 1993 không phải là những tài liệu chứng minh ông Tiên là người có quyền sử dụng Thửa Đất 239m2.

Bởi lẽ, tại các địa phương trước đây, ở làng quê thường gọi tên bố bằng tên con trưởng trong gia đình. Vì vậy, khi kê khai ruộng đất và nộp thuế, cán bộ ghi nhận tên Nguyễn Vân Chiến (lấy theo tên thường gọi con trưởng) nhưng thực tế người sử dụng đất là ông Nguyễn Vân Đơn mà không phải ông Nguyễn Vân Tiên như nội dung xác nhận của UBND phường Thanh La.

Sinh thời, ông Nguyễn Vân Đơn bị mù cả hai mắt, không có điều kiện thực hiện và không thể tự mình kê khai, đăng ký đất đai và nộp thuế. Do đó, ông Nguyễn Vân Tiên đã thay mặt ông Đơn thực hiện đăng ký kê khai và nộp thuế để được ghi nhận trên hồ sơ. Cán bộ địa chính xã Thanh La trước đây không ghi nhận thực tế sử dụng đất mà chỉ ghi nhận theo thông tin cung cấp của người kê khai, nộp thuế (ông Nguyễn Vân Tiên); vì vậy, việc ghi nhận người sử dụng đất trên Sổ mục kê năm 1997 và Biên lai thuế nhà đất số 009933 là không đúng hiện trạng và không phù hợp với thực tế. Ngoài ra, ông Nguyễn Vân Tiên cũng chỉ xuất trình được biên lai thuế năm 1993 mà không xuất trình được chứng từ, biên lai thuế của những năm tiếp theo.

Trong Phiên xem xét và thẩm định tại chỗ diễn ra ngày 16/8/2019, và tất cả các buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường thống nhất ý kiến nguồn gốc thửa đất ban đầu là của ông Đơn và bà Nay.

Thứ hai, sinh thời, ông Nguyễn Vân Đơn và bà Bùi Thị Nay không có bất kỳ văn bản nào quyết định việc chuyển nhượng, tặng cho các thửa đất ao cho ông Nguyễn Vân Tiên.

Năm 2008, ông Nguyễn Vân Đơn và bà Bùi Thị Nay lần lượt qua đời. Đến nay, các thành viên gia đình thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Đơn, bà Nay vẫn chưa có một thỏa thuận nào về việc phân chia di sản đối với các thửa đất cha mẹ để lại. Như vậy, hai thửa đất nêu trên đang là di sản chưa phân chia của ông Nguyễn Vân Đơn và bà Bùi Thị Nay; ông Nguyễn Vân Tiên không có quyền định đoạt đối với khối tài sản này. Ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường cũng không có quyền kê khai, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc bất cứ phần nào của các thửa đất nêu trên.

Việc UBND phường Thanh La và UBND quận Hà Thành xác định nguồn gốc đất như tại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Thửa Đất 60m2 và Thửa Đất 177m2 là hoàn toàn trái nguồn gốc thực tế, dẫn đến cấp Giấy chứng nhận sai đối tượng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của gia đình ông Nguyễn Vân Hiên.

2. Về tranh chấp đất đai: UBND quận Hà Thành và UBND phường Thanh La đã bỏ sót tình trạng tranh chấp đất đai dẫn đến cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp không đủ điều kiện

Việc tranh chấp thửa đất ao nêu trên giữa ông Nguyễn Vân Tiên và các thành viên gia đình ông Nguyễn Vân Đơn đã diễn ra từ năm 2004 đến nay, nhiều lần được chính quyền địa phương và bà con làng xóm can thiệp nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngày 27/8/2004, UBND xã Thanh La đã có Thông báo số 32/2004/TB-UB trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Vân Đơn và bà Bùi Thị Nay “đề nghị giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, do chưa hiểu biết rõ chính sách và pháp luật dẫn đến tranh chấp quyền sử dụng đất diện tích đất ao ở khu vực cửa đình thôn Lam Hội”. UBND xã Thanh La đề nghị “con cháu trong gia đình, các thành viên khác có liên quan cần tìm giải pháp để tạo được khối đoàn kết, giữ gìn đạo lý truyền thống gia đình … Không nên làm mất trật tự an ninh an toàn xã hội ở địa phương như hiện nay”. Theo Thông báo này, UBND xã Thanh La “giao cho ngành Công an, Tư Pháp … kiểm tra việc thực hiện nội dung thông báo này. Ai cố ý làm trái vi phạm quyền sử dụng đất của ông Đơn phải xử lý nghiêm minh…”.

Đến năm 2005, gia đình ông Nguyễn Vân Đơn và bà Bùi Thị Nay vẫn liên tiếp xảy ra tranh chấp về đất ao. Bà Bùi Thị Nay, khi đó vẫn còn sống, đã nhiều lần ngăn cản việc ông Nguyễn Vân Tiên cố tình lấn chiếm đất ao. Bà đã làm đơn gửi ra UBND xã Thanh La thông báo về tình trạng tranh chấp và xin rút điểm chỉ trên Chúc Thư. Ngày 31/01/2005, UBND xã Thanh La đã ban hành Thông báo số 04/2005/TB-UB gửi ông Đơn, bà Nay, các bên liên quan với nội dung: “UBND xã yêu cầu việc điều chỉnh bổ sung di chúc chung của ông Đơn, bà Nay phải có sự nhất trí cao, để thể hiện ý chí của mình. Tạo sự đoàn kết cho con cháu, tránh những đáng tiếc xảy ra trong thời gian qua. Làm mất hết đạo lý truyền thống của gia đình và mất trật tự an ninh an toàn xã hội ở địa phương”.

Ngày 07/8/2005, các ông Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Văn Bẩy có đơn gửi chính quyền địa phương, do ông Nguyễn Văn Năm chắp bút thuật lại tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Vân Tiên và anh em ông Nguyễn Vân Hiên: “Âm mưu của anh Chiện … cố tình chiếm thửa đất này, đã mấy lần tập trung lực lượng con dể con gái các cháu ngoại, còn cho con dẩy đấm cả bà (bà Bùi Thị Nay) để xây, còn cho con chửi cả cô chú, còn túm cổ áo anh Kiên, cho con là Nguyễn Vân Bính đấm anh Kiên, hôm ấy không có bà Tạ Thị Cúc và bà Nguyễn Thị Căn … thì anh Kiên không tử vong cũng bị thương tật”.

Vụ việc tranh chấp đất đai tại các thửa đất ao nêu trên giữa ông Nguyễn Vân Tiên và anh em ông Kiên chưa được một cơ quan có thẩm quyền nào giải quyết dứt điểm. Giữa ông Tiên và anh em ông Kiên cũng chưa có bất kỳ một văn bản thỏa thuận giải quyết tranh chấp hay phân chia thừa kế nào.

UBND phường Thanh La biết rõ hiện trạng tranh chấp đất đai giữa ông Tiên và anh em ông Kiên. Tuy vậy, tại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với Thửa Đất 60m2 và Thửa Đất 177m2, UBND phường Thanh La lại xác nhận về tình trạng sử dụng đất là đất sử dụng ổn định, không tranh chấp, không lấn chiếm….

Khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất …, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, …thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Thửa đất ao nêu trên đã tranh chấp trong hàng chục năm trở lại đây, dẫn đến việc mẹ không nhìn mặt con, anh em không nhìn mặt nhau; thường xuyên cãi vã, xô xát; nhiều lần chính quyền địa phương đã can thiệp nhưng đều không giải quyết triệt để. Vì vậy thửa đất nêu trên không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 101 Luật Đất đai năm 2013. UBND phường Thanh La và UBND quận Hà Thành xác nhận sai bản chất và hiện trạng tranh chấp, làm sai lệch hồ sơ, thông tin thực tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Nguyễn Vân Hiên.

3. Về thủ tục, quy trình kê khai cấp sổ: Có nhiều sai phạm nghiêm trọng gây ra hậu quả không thể khắc phục

3.1.   Những sai phạm trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Thửa Đất 177m2

3.1.1   Việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự sai lệch, có dấu hiệu chỉnh sửa hồ sơ trái pháp luật

Việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa được quy định tại Quy chế ban hành kèm Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 25/3/2015, có hiệu lực ngày 15/5/2015, hết hiệu lực ngày 21/6/2018, cụ thể như sau:

Điều 6. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa

1-Tiếp nhận hồ sơ

b) Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

 ….

c) Công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ …

Theo quy định này, công chức tiếp nhận hồ sơ chỉ nhập hồ sơ vào Sổ theo dõi sau khi đã kiểm tra thấy hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Nói cách khác, người nộp hồ sơ phải hoàn thiện hồ sơ trước khi công chức tiếp nhận nhập hồ sơ vào Sổ theo dõi.

Trên thực tế, UBND quận Hà Thành tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai khi người sử dụng đất còn chưa ký, nộp hồ sơ. Cụ thể, đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Thửa Đất 177m2 được ông Nguyễn Văn Tùng lập vào ngày 20/5/2017. Tuy nhiên, phần ghi của người nhận hồ sơ ghi nhận đơn đăng ký được vào Sổ tiếp nhận ngày 18/5/2017, vào sổ tiếp nhận hồ sơ số 54, quyền 01.

Như vậy, khi chưa có Đơn đăng ký của người sử dụng đất, chưa có hồ sơ đăng ký kèm theo mà UBND quận Hà Thành đã có thể tiếp nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất. Đây là nội dung rõ ràng bất hợp lý, là căn cứ chứng minh quy trình kê khai cấp sổ có nhiều sai phạm, có dấu hiệu sửa đổi hồ sơ trái pháp luật.

3.1.2. UBND quận Hà Thành xác định sai về hiện trạng thửa đất, dẫn đến việc kê khai cấp sổ đối với Thửa Đất 177m2 trái pháp luật

UBND quận Hà Thành căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2014 để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Thửa Đất 177m2, cụ thể:

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, … thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:…”.

Để hợp thức hóa cho việc kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với quy định nêu trên, ông Nguyễn Văn Tùng đã tự ý kê khai thửa đất số 02, tờ bản đồ số 03, diện tích sử dụng 177m2 được sử dụng đất vào mục đích đất ở.

Tại Phiếu phân loại hồ sơ ngày 14/8/2017, UBND phường Thanh La ghi nhận “ngày 22/5/2017, bà Nguyễn Thị Hưởng cùng tổ công tác đã tiến hành đo đạc, kiểm tra thực địa tại thửa đất số 02, tờ bản đồ số 03, diện tích 177m2, đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống trên phần diện tích đề nghị cấp GCNQSD đất…”.

Tuy nhiên, trên thực tế, từ khi ông Đơn, bà Nay quản lý, sử dụng thửa đất này, trên Thửa Đất 177m2 không có bất kỳ công trình xây dựng, nhà ở hay tài sản nào.

Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất do Công ty Cổ phần Đo đạc Miền Bắc đo vẽ ngày 19/5/2017, được UBND phường Thanh La xác nhận, thể hiện không có bất cứ nhà hay công trình xây dựng nào trên toàn bộ phần diện tích của thửa đất 02, diện tích sử dụng 177m2.

Tại buổi thẩm định tại chỗ diễn ra ngày 16/8/2019, TAND thành phố H.. cùng chính quyền địa phương cũng đã xác nhận thực tế trên thửa đất không có bất kỳ tài sản, công trình xây dựng nào.

Như vậy, UBND quận Hà Thành đã sai phạm nghiêm trọng trong quá trình kê khai cấp Giấy chứng nhận; xác nhận sai về hiện trạng thửa đất. Vì vậy, Thửa Đất 177m2 không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP do không có nhà ở, công trình xây dựng trên đất. Việc UBND quận Hà Thành cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường đối với thửa đất trên là trái pháp luật.

3.1.3.  Việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất không đúng quy định pháp luật

Việc lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được quy định tại Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, cụ thể như sau:

Điều 11. Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

 

2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác nhận. Đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo (hoặc gửi) cho người sử dụng đất vắng mặt ký sau đó.

Theo quy định trên, việc kê khai, cấp Giấy chứng nhận phải có xác nhận của các chủ sử dụng đất liền kề trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất. Trong trường hợp người sử dụng đất liền kề vắng mặt thì UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo hoặc gửi kết quả đo đạc, xác định mốc giới, ranh giới thửa đất để họ ký.

Trên thực tế, Thửa Đất 177m2 liền kề với 03 thửa đất, bao gồm: thửa đất 01, thửa đất 03 và thửa đất 02A tờ bản đồ số 3. Như vậy, bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đối với thửa đất này phải có 03 chữ ký của những người sử dụng, quản lý 03 thửa đất liền kề nêu trên.

Tuy vậy, ghi nhận tại Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với Thửa Đất 177m2 chỉ có chữ ký của ông Nguyễn Văn Tùng, được coi là người sử dụng Thửa Đất 60m2, mà không có chữ ký của các hộ dân còn lại. Ngoài ra, không có bất cứ văn bản, tài liệu nào đề cập và giải thích sự vắng mặt của những người sử dụng đất liền kề. Cũng tại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, không có văn bản nào thể hiện việc UBND phường Thanh La đã gửi hay thông báo kết quả đo đạc, xác định mốc giới, ranh giới tới những người sử dụng đất liền kề đó. Như vậy, việc xác định ranh giới thửa đất trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Thửa Đất 177m2 không được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

3.2. Những sai phạm trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Thửa Đất 60m2

3.2.1. Hồ sơ kê khai cấp sổ có sai phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu giả mạo, làm sai lệch hồ sơ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 999746 cấp cho thửa đất số 02A, diện tích 60m2 ngày 18/05/2017. Trong khi đó, hồ sơ kê khai được lập sau khi Giấy chứng nhận đã được cấp. Đây là điều phi lý, thể hiện rõ những sai phạm rõ ràng trong quá trình kê khai cấp Giấy chứng nhận, cụ thể:

Biên bản họp gia đình, là căn cứ xác định việc ông Nguyễn Vân Tiên tặng cho quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Vân Tĩnh, được UBND phường Thanh La xác nhận vào ngày 02/6/2017 (sau 15 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận cho ông Tĩnh, bà Hường).

Phiếu lấy ý kiến khu dân cư, có xác nhận của UBND phường Thanh La thể hiện rõ việc tẩy xóa từ ngày 02/6/2017 (sau ngày cấp Giấy chứng nhận) thành 02/6/2016.

Như vậy, các hồ sơ, kê khai cấp Giấy chứng nhận đối với Thửa Đất 60m2 được lập sau khi cấp Giấy chứng nhận. Đây là căn cứ rõ ràng về việc làm sai lệch hồ sơ, vi phạm nguyên tắc, quy trình kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

3.2.2. Việc niêm yết công khai vi phạm quy định pháp luật

Việc niêm yết công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 02A, tờ bản đồ số 3 có rất nhiều dấu hiệu mâu thuẫn về thời gian tiến hành niêm yết và danh sách niêm yết. Cụ thể:

Tại Thông báo niêm yết ngày 24/01/2017 và Biên bản về việc kết thúc công khai hồ sơ đăng ký đất đai ngày 16/02/2017 của UBND phường Thanh La ghi nhận thời gian niêm yết từ ngày 25/1/2017 đến ngày 15/2/2017.

Tuy nhiên, tại Phiếu phân loại hồ sơ ngày 28/03/2017 của UBND phường Thanh La thì thời gian niêm yết công khai hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với gia đình ông Tĩnh, bà Hường được ghi nhận từ ngày 12/03/2017 đến ngày 15/02/2017 (niêm yết lùi  ngày, trái nguyên tắc?).

Tại Tờ trình về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Tùng ngày 10/04/2017 của UBND phường Thanh La thể hiện thời gian bắt đầu niêm yết công khai hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là ngày 24/01/2017 và kết thúc vào ngày 26/02/2017.

Việc niêm yết công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tĩnh, bà Hường có nhiều mâu thuẫn về thời gian nhưng UBND quận Hà Thành không tiến hành thanh tra, xác minh lại, vẫn ra quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường bất chấp những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

III. KẾT LUẬN

UBND quận Hà Thành đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 525616 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 999746 cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường dựa trên hồ sơ kê khai, cấp sổ và quy trình có nhiều vi phạm và không thống nhất, không xác định đúng nguồn gốc đất, không xác định đúng hiện trạng tranh chấp, hiện trạng sử dụng đất, dẫn tới cấp GCN sai đối tượng, sai mục đích sử dụng, cấp GCN trong trường hợp không đủ điều kiện.

Vì vậy, có căn cứ để TAND cấp có thẩm quyền tuyên hủy GCN quyền sử dụng đất số CK 525616 và GCN quyền sử dụng đất số CH 999746 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường.


 

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về VỤ ÁN HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dungThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

VỤ ÁN: BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ VÀ HIỆU LỰC CỦA BẢN DI CHÚC

VỤ ÁN: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

BỒI THƯỜNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO XÂY DỰNG TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG ĐẤT SAI MỤC ĐÍCH