Lao động

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương; các thỏa thuận về điều kiện làm việc; quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Pháp luật phân chia các loại hợp đồng lao động theo […]

CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, để quản lý người lao động người sử dụng lao động ban hành nội quy lao động. Người lao động vi phạm kỷ luật lao động nêu trong nội quy lao động sẽ bị xử lý kỷ luật lao động. […]

QUY ĐỊNH VỀ LÀM THÊM GIỜ

Làm thêm giờ là việc người lao động làm việc ngoài thời gian làm chính được ghi nhận trong hợp đồng lao động  hoặc thỏa ước lao động tập thể. Người sử dụng lao động và người lao động cần nắm rõ các quy định về làm thêm giờ tránh các tranh chấp không đáng […]

THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Trợ cấp thất nghiệp là quyền lợi đối với người lao động khi bị mất việc làm trên cơ sở người lao động đã đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động sau khi mất việc làm. Vậy pháp luật quy định như thế nào […]

CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chế độ thai sản đối là một trong những quyền lợi rất quan trọng đối với người lao động; đặc biệt là với lao động nữ. Vậy Chế độ thai sản đối với người lao động được pháp luật quy định ra sao? Những trường hợp nào được hưởng chế độ thai sản? Sau đây […]

THỦ TỤC SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sa thải người lao động là hình thức kỷ luật cao nhất đối với người lao động. Đây là một trong những trường hợp chấm dứt quan hệ lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, việc làm của người lao động. Vậy pháp luật quy định như thế nào về sa thải người […]

THỦ TỤC KHỞI KIỆN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG ĐÒI TIỀN LƯƠNG

Trong quan hệ lao động, người lao động thường là bên yếu thế. Khi bị đơn phương chấm dứt Hợp đồng, người lao động thường bị thiệt hại trước tiên. Equity Law Firm chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ quyền lợi người lao động trong các tranh chấp lao động. Một trong những trường […]

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng lao động là sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Các bên có trách nhiệm tôn trọng quyền và nghĩa vụ của nhau. Nhưng trên thực tế lại không như vậy. Việc người sử dụng lao động; người lao động đơn phương […]