CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Posted on Leave a commentPosted in Chưa được phân loại, Lao động, Lĩnh vực pháp luật

Chế độ thai sản đối là một trong những quyền lợi rất quan trọng đối với người lao động; đặc biệt là với lao động nữ. Vậy Chế độ thai sản đối với người lao động được pháp luật quy định ra sao? Những trường hợp nào được hưởng chế độ thai sản? Sau đây […]

THỦ TỤC SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘN

THỦ TỤC SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Posted on Leave a commentPosted in Lao động, Lĩnh vực pháp luật

Sa thải người lao động là hình thức kỷ luật cao nhất đối với người lao động. Đây là một trong những trường hợp chấm dứt quan hệ lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, việc làm của người lao động. Vậy pháp luật quy định như thế nào về sa thải người […]

THỦ TỤC KHỞI KIỆN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG ĐÒI TIỀN LƯƠNG

THỦ TỤC KHỞI KIỆN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG ĐÒI TIỀN LƯƠNG

Posted on Leave a commentPosted in Dịch vụ pháp lý, Lao động, Lĩnh vực pháp luật, Tư vấn

Trong quan hệ lao động, người lao động thường là bên yếu thế. Khi bị đơn phương chấm dứt Hợp đồng, người lao động thường bị thiệt hại trước tiên. Equity Law Firm chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ quyền lợi người lao động trong các tranh chấp lao động. Một trong những trường […]

EQUITY LAW FIRM

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Posted on Leave a commentPosted in Lao động, Lĩnh vực pháp luật

Hợp đồng lao động là sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Các bên có trách nhiệm tôn trọng quyền và nghĩa vụ của nhau. Nhưng trên thực tế lại không như vậy. Việc người sử dụng lao động; người lao động đơn phương […]