CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, để quản lý người lao động người sử dụng lao động ban hành nội quy lao động. Người lao động vi phạm kỷ luật lao động nêu trong nội quy lao động sẽ bị xử lý kỷ luật lao động. Việc xử lý kỷ luật lao động ngoài tuân theo nội quy lao động còn phải tuân theo quy định của pháp luật. Vậy có các hình thức xử lý kỷ luật lao động nào? Nguyên tắc áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật lao động là gì?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
    EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Bộ luật Lao động 2012.

– Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. 

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Đối với người sử dụng lao động có 10 lao động trở lên thì phải có nội quy lao động. Trong nội quy lao động có quy định cụ thể các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm. Trường hợp người sử dụng lao động không có nội quy lao động thì việc xử lý kỷ luật lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bộ luật Lao động 2012 quy định các hình thức xử lý kỷ luật lao động gồm 04 hình thức sau:

Điều 125. Hình thức xử lý kỷ luật lao động

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

3. Sa thải.

Tùy theo hành vi, mức độ vi phạm kỷ luật lao động mà có hình thức kỷ luật tương ứng. Cụ thể: 

2.1.1. Khiển trách

Hình thức khiển trách là hình thức xử lý kỷ luật lao động nhẹ nhất. Việc khiển trách có thể được thực hiện bằng miệng hoặc bằng văn bản được áp dụng đối với người lao động phạm lỗi lần đầu, nhưng ở mức độ nhẹ.

2.1.2. Kéo dài thời hạn nâng lương; Cách chức

Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng và cách chức là hai hình thức xử lý kỷ luật riêng biệt. Người sử dụng lao động có thể lựa chọn một trong hai hình thức này để áp dụng cho phù hợp với cùng hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

Hình thức cách chức áp dụng đối với một người đang giữ một chức vụ nhất định. Tuy nhiên, khi một người đang giữ một chức vụ nhất định vi phạm kỷ luật lao động thì sẽ bị cách chức mà tùy thuộc vào hành vi vi phạm và quy định của nội quy công ty.

2.1.3. Sa thải

Sa thải là hình thức kỷ luật cao nhất, người lao động sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động do bị sa thải căn cứ theo khoản 8 Điều 36 Bộ luật Lao động 2012. 

Căn cứ theo Điều 126 Bộ luật Lao động 2012 và khoản 13 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP thì sa thải được áp dụng khi:

+ Người lao động có hành vi trộm cắp; tham ô; đánh bạc; cố ý gây thương tích; sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc; tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

+ Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm. Thời hạn xóa kỷ luật đối với hình thức kéo dài thời hạn nâng lương là 06 tháng kể từ ngày bị xử lý. 

+ Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc hoặc 20 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Các lý do được coi là chính đáng bao gồm:

Do thiên tai, hỏa hoạn; Bản thân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố vợ, mẹ vợ, bố chồng, mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; Các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

2.2. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Theo Điều 123 Bộ luật Lao động, Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

– Để xử lý kỷ luật lao động cần:

+ Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

+ Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

+ Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

+ Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

– Đối với mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động chỉ được áp dụng một hình thức xử lý. 

– Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

– Việc xử lý kỷ luật lao động không được thực hiện trong các trường hợp sau: 

+ Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

+ Đang bị tạm giữ, tạm giam;

+ Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;

+ Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Đối với trường hợp này, khi hết thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, mà thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, nhưng tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày hết thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

– Đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì không bị xử lý kỷ luật lao động.

Ngoài ra, người lao động vi phạm kỷ luật lao động mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Việc bồi thường được thực hiện theo nội quy công ty và quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250     

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

THỦ TỤC SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THỦ TỤC KHỞI KIỆN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG ĐÒI TIỀN LƯƠNG