Hành chính

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ VÀ HIỆU LỰC CỦA BẢN DI CHÚC

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN GIÁ TRỊ PHÁP LÝ VÀ HIỆU LỰC CỦA BẢN DI CHÚC (CHÚC THƯ) (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã […]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI GIÁM HỘ

CÂU HỎI: Gia đình tôi có nuôi 1 đứa cháu từ lúc nhỏ đến nay 10 năm. Bố cháu mất, mẹ thì đi lấy chồng khác có con riêng, ông bà nội cũng mất. Nay tôi muốn hỏi về thủ tục giám hộ cho cháu cần những giấy tờ nào? Xin luật sư tư vấn […]

THỦ TỤC HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trên thực tế, vẫn xảy ra tình trạng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng. Sai sót này có thể bị phát hiện bởi chính cơ quan này hoặc người có quyền sử dụng đất. Trong trường hợp này, người sử dụng đất gửi […]

ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Hoạt động quản lý hành chính do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện. Tuy nhiên, có thể có những sai sót trong hoạt động quản lý hành chính. Người bị xâm phạm quyền, lợi ích do quyết định hành […]

HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Khi Nhà nước thu hồi đất, ngoài việc được bồi thường về đất và tài sản trên đất, người sử dụng đất còn nhận được các khoản hỗ trợ. Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất bao gồm: hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề […]

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Khởi kiện vụ án hành chính là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện một quyết định hành chính. Tổ chức, cá nhân cũng có thể khởi kiện một hành vi hành chính của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền. Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề […]

THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi của tổ chức, cá nhân, vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự. Việc xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ các trình tự, thủ tục do Luật định. Sau đây Equity Law Firm xin […]

THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT ĐAI

Thu hồi đất luôn là một điểm nóng, thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội. Nhà nước luôn ban hành những quy định thủ tục thu hồi đất chặt chẽ để đảm bảo việc thu hồi đất đai diễn ra công bằng và hợp lý. Sau đây Equity Law Firm xin được tư […]

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy […]