CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Posted on Posted in Chưa được phân loại, Hành chính, Lĩnh vực pháp luật

Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, xử phạt vi phạm hành chính có những hình thức xử phạt như thế nào?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:

EQUITY LAW FIM - CÔNG TY LUẬT TNHH EQUITY LAW


1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 01/07/2013).

– Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ về biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

– Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. Khái niệm

“Vi phạm hành chính” là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

– “Xử phạt vi phạm hành chính” là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt Vi phạm hành chính.

Như vậy, việc xử phạt vi hành hành chính là việc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quan hệ pháp luật hành chính. Đặc thù trong quan hệ pháp luật này là luôn có một bên chủ thể tham gia là Nhà nước (chủ thể đặc biệt).

2.2.Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính 

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

a) Cảnh cáo

b) Phạt tiền;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính);

đ) Trục xuất.

Hình phạt chính được áp dụng tương ứng đối với từng hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể phải chịu hình thức xử phạt bổ sung khác. Cụ thể, Equity Law Firm phân tích về các hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo nội dung dưới đây.

2.3. Phân tích cụ thể đối với từng hình thức xử phạt vi phạm hành chính 

1. Cảnh cáo

Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.

Đây là hình thức xử phạt vi phạm hành chính nhẹ nhất, áp dụng đối với những trường hợp ít nghiêm trọng.

2. Phạt tiền

Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

Chính phủ quy định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể theo một trong các phương thức sau đây:

a) Xác định số tiền phạt tối thiểu, tối đa;
b) Xác định số lần, tỷ lệ phần trăm của giá trị, số lượng hàng hóa, tang vật vi phạm, đối tượng bị vi phạm hoặc doanh thu, số lợi thu được từ vi phạm hành chính.

Căn cứ vào hành vi, khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt được quy định tại nghị định của Chính phủ và yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội đặc thù của địa phương, Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định khung tiền phạt hoặc mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm trong các lĩnh vực quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này.

Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực:
Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:
1) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng

Đối với vi phạm về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bạo lực gia đình; lưu trữ; tôn giáo; thi đua khen thưởng; hành chính tư pháp; dân số; vệ sinh môi trường; thống kê;

2) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng

Đối với vi phạm về an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giao thông đường bộ; giao dịch điện tử; bưu chính;

3) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng

Về các vi phạm phòng cháy, chữa cháy; cơ yếu; quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; bổ trợ tư pháp; y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; giáo dục; văn hóa; thể thao; du lịch; quản lý khoa học, công nghệ; chuyển giao công nghệ; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bảo trợ, cứu trợ xã hội; phòng chống thiên tai; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; quản lý và bảo tồn nguồn gen; sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, cây trồng; thú y; kế toán; kiểm toán độc lập; phí, lệ phí; quản lý tài sản công; hóa đơn; dự trữ quốc gia; điện lực; hóa chất; khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ; đăng ký kinh doanh;

4) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng

Về các vi phạm quốc phòng, an ninh quốc gia; lao động; dạy nghề; giao thông đường sắt; giao thông đường thủy nội địa; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội;

6) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng

Đối với các vi phạm về quản lý công trình thuỷ lợi; đê điều; khám bệnh, chữa bệnh; mỹ phẩm; dược, trang thiết bị y tế; sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón; quảng cáo; đặt cược và trò chơi có thưởng; quản lý lao động ngoài nước; giao thông hàng hải; giao thông hàng không dân dụng; quản lý và bảo vệ công trình giao thông; công nghệ thông tin; viễn thông; tần số vô tuyến điện; báo chí; xuất bản; thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hải quan, thủ tục thuế; kinh doanh xổ số; kinh doanh bảo hiểm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý vật liệu nổ; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hải sản;

7) Phạt tiền đến 150.000.000 đồng

Về các vi phạm trong quản lý giá; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà và công sở; đấu thầu; đầu tư;

8) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng

Với các vi phạm sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả;

9) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng

Về các vi phạm điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước;

10) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng

Về các vi phạm trong xây dựng; quản lý rừng, lâm sản; đất đai;

11) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng

Về các vi phạm trong quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý hạt nhân và chất phóng xạ, năng lượng nguyên tử; tiền tệ, kim loại quý, đá quý, ngân hàng, tín dụng; thăm dò, khai thác dầu khí và các loại khoáng sản khác; bảo vệ môi trường.

Hình thức phạt tiền có tính răn đe cao hơn hình thức cảnh cáo. Hình thức xử phạt này tác động trực tiếp đến vật chất, kinh tế của tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật hành chính. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm không tự nguyện thi hành, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn

a) Tước giấy phép, chứng chỉ.

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm trọng các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
Trong thời gian bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cá nhân, tổ chức không được tiến hành các hoạt động ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn

Đình chỉ hoạt động có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:

– Đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép;

– Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động khác mà theo quy định của pháp luật không phải có giấy phép và hoạt động đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội.

c) Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thời hạn đình chỉ hoạt động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. Người có thẩm quyền xử phạt giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 

Biện pháp này được áp dụng đối với một số hành vi vi phạm pháp luật hành chính; liên quan đến việc quản lý, sử dụng Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, hoặc hoạt động kinh doanh khác cần có điều kiện theo quy định pháp luật. Trong một số trường hợp, việc áp dụng biện pháp này dẫn đến đình chỉ hoặc tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân bị áp dụng.

4. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức.

Việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện theo quy định tại Điều 82 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo quy định pháp luật, việc tịch thu tang vật, phương tiện này phải được lập thành biên bản ghi nhận rõ tài sản tịch thu, số lượng tài sản cũng như đặc tính của tài sản.

5. Trục xuất

– Trục xuất là hình thức xử phạt buộc người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính tại Việt Nam phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hình thức xử phạt này áp dụng đối với chủ thể đặc biệt là người nước ngoài, người không quốc tịch đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với một số trường hợp đặc biệt, việc áp dụng hình thức xử phạt này được áp dụng theo Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH“.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250     

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

GIỚI THIỆU VỀ HÃNG LUẬT EQUITY LAW

GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ

EQUITY LAW FIRM CHUYÊN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TÒA ÁN, TRỌNG TÀI 

Bình luận

Tin liên quan

Trả lời