HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Posted on Leave a commentPosted in Lĩnh vực pháp luật, Xây dựng

Để thi công một công trình, dự án trên thực tế thông thường nhà đầu tư sẽ thuê người thực hiện việc xây dựng công trình đó, bên đầu tư và bên xây dựng sẽ ký kết hợp đồng xây dựng để tiến hành thi công công trình. Bản chất của hợp đồng xây dựng […]

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Posted on Leave a commentPosted in Xây dựng

Hiện nay tranh chấp liên quan đến hợp đồng xây dựng diễn ra rất phổ biến. Việc giải quyết các tranh chấp này trên thực tế được thực hiện dưới nhiều hình thức, xuất phát từ bản chất của quan hệ dân sự tôn trọng sự bình đẳng của các bên. Vậy các hình thức […]

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Posted on Leave a commentPosted in Lĩnh vực pháp luật, Xây dựng

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật. Theo luật định không phải mọi trường hợp khi xây dựng đều cần phải cấp giấy […]