HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Posted on Leave a commentPosted in Lĩnh vực pháp luật, Xây dựng

Để thi công một công trình, dự án trên thực tế thông thường nhà đầu tư sẽ thuê người thực hiện việc xây dựng công trình đó, bên đầu tư và bên xây dựng sẽ ký kết hợp đồng xây dựng để tiến hành thi công công trình. Bản chất của hợp đồng xây dựng […]