HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ

Posted on Posted in Lĩnh vực pháp luật, Xây dựng

Để thực hiện một công trình hoặc một dự án, thông thường chủ đầu tư sẽ không trực tiếp thực hiện mà tổ chức đấu thầu để chọn ra một hoặc nhiều bên thi công thực hiện. Khi trúng thầu, nhà thầu chính hoặc tổng thầu sẽ chia dự án ra nhiều phần để thực hiện. Trên thực tế, nhà thầu chính hoặc tổng thầu thường thuê một bên khác thực hiện từng phần gói thầu. Bên này được gọi là nhà thầu phụ và sẽ ký hợp đồng thầu phụ với nhà thầu chính. 

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Đấu thầu 2013

– Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. NHÀ THẦU PHỤ

2.1.1. Khái niệm nhà thầu phụ

Về khái niệm nhà thầu phụ, khoản 36 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định:

Nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên cơ sở yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Vậy nhà thầu phụ không trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu, không tham gia dự thầu. Nhà thầu phụ trực tiếp thực hiện gói thầu theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng với nhà thầu chính, công việc mà nhà thầu phụ thực hiện là một phần công việc đã được dự kiến trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất. 

Nhà thầu phụ đặc biệt là một loại nhà thầu phụ. Khái niệm nhà thầu phụ đặc biệt dùng để chỉ nhà thầu phụ được nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

2.1.2. Sử dụng nhà thầu phụ

Khi trúng thầu, nhà thầu và chủ đầu tư sẽ ký kết hợp đồng. Điều kiện cụ thể là một phần của hợp đồng trong hồ sơ dự thầu giữa nhà thầu và chủ đầu tư.

Theo Điều 12 Chương IV Thông tư 01/2015/TT-BKHDT, việc sử dụng nhà thầu phụ được thực hiện như sau:

– Nhà thầu được phép ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ được nêu trong danh sách các nhà thầu phụ nêu tại điều kiện cụ thể. Trường hợp thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách này phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư.

– Phạm vi công việc trong hợp đồng là một phần công việc được nêu trong hồ sơ dự thầu. Nhà thầu không được sử dụng thầu phụ cho các công việc khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất.

– Giá trị công việc mà thầu phụ thực hiện không vượt quá tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng tại điều kiện cụ thể. 

– Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu vẫn phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư với các phần việc mà thầu phụ thực hiện. 

– Việc sử dụng thầu phụ phải tuân theo các quy định khác về thầu phụ trong điều kiện cụ thể. 

– Ngoài ra, nhà thầu phụ phải đáp ứng những điều kiện đặc trưng khi thực hiện công việc nhất định. 

2.2. HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ

Hiện nay, trong Luật đấu thầu không quy định cụ thể về hợp đồng thầu phụ. Tuy nhiên trong khái niệm về thầu phụ có nhắc đến việc nhà thầu phụ ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện gói thầu. Đồng thời, Nghị định 37/2015/NĐ-CP có quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 như sau:

Hợp đồng thầu phụ là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ.

Căn cứ vào quy định trên và quy định về sử dụng thầu phụ, có hiểu hợp đồng thầu phụ là hợp đồng được ký kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ nhằm thực hiện một phần công việc được nêu trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất và được hưởng thù lao theo thỏa thuận của các bên. Các điều khoản trong hợp đồng bao gồm phạm vi công việc; tỷ lệ phần trăm công việc mà nhà thầu phụ được thực hiện; quyền và nghĩa vụ của nhà thầu chính, tổng thầu với nhà thầu phụ trong thực hiện gói thầu; giá trị công việc thầu phụ thực hiện,… phải phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng giữa nhà thầu chính và chủ đầu tư.  

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.      

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH – BCC

Bình luận

Tin liên quan

Trả lời