NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Khi tiến hành xây dựng công trình, chủ đầu tư thường thuê một bên nhà thầu để tiến hành xây dựng, và khi đó các bên sẽ ký kết hợp đồng xây dựng. Hợp đồng xây dựng là một dạng của hợp đồng dân sự. Hợp đồng xây dựng ngoài việc đáp ứng những điều kiện cơ bản của hợp đồng dân sự về nội dung và hình thức còn có những nội dung đặc thù khác. Vậy cụ thể pháp luật quy định về nội dung của hợp đồng xây dựng như thế nào?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1.CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

– Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

– Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. 

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. Hợp đồng xây dựng

2.1.1. Khái niệm hợp đồng xây dựng

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định: 

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Vậy hợp đồng xây dựng có bản chất là hợp đồng dân sự (theo nghĩa rộng), do đó nó mang các đặc điểm chung của hợp đồng dân sự. Về hình thức, hợp đồng xây dựng được ký kết bằng văn bản. 

2.1.2. Các loại hợp đồng xây dựng

Các loại hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP. Có thể kể đến các loại hợp đồng sau: hợp đồng tư vấn xây dựng, hợp đồng thi công xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng), hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ,….

2.1.3. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

Là một loại hợp đồng dân sự, ngoài những nguyên tắc chung, khi ký kết hợp đồng xây dựng cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

Điều 138. Quy định chung về hợp đồng xây dựng

2. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng gồm:
a) Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;
b) Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;
c) Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;
d) Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

Các nguyên tắc này được hướng dẫn cụ thể tại Điều 4 Nghị định 37/2015/NĐ-CP

2.2. Nội dung của hợp đồng xây dựng

Nội dung của hợp đồng xây dựng là những nội dung mà bên giao thầu ký kết với bên nhận thầu phù hợp với phạm vi công việc của hợp đồng và phải được các bên thỏa thuận rõ trong hợp đồng.

Điều 141 Luật Xây dựng quy định các nội dung cơ bản của hợp đồng xây dựng như sau: 

1. Hợp đồng xây dựng gồm các nội dung sau:

a) Căn cứ pháp lý áp dụng;

b) Ngôn ngữ áp dụng;

c) Nội dung và khối lượng công việc;

d) Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;

đ) Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng;

e) Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;

g) Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;

h) Điều chỉnh hợp đồng xây dựng;

i) Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng;

k) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;

l) Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng;

m) Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;

n) Rủi ro và bất khả kháng;

o) Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;

p) Các nội dung khác.

2. Đối với hợp đồng tổng thầu xây dựng ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này còn phải được bổ sung về nội dung và trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng.

Các nội dung này được hướng dẫn tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP. Tùy thuộc vào từng loại hợp đồng xây dựng mà có những nội dung và khối lượng công việc cụ thể riêng. 

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình hiện nay được hướng dẫn bởi Thông tư 09/2016/TT-BXD trong đó có 25 điều khoản đảm bảo nội dung của một hợp đồng xây dựng. 

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG“.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:                                                                                               

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH