THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CÓ NHÀ RIÊNG CỦA THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐẤT

TỘI CHO VAY NẶNG LÃI

Posted on Leave a commentPosted in Hình sự

CÂU HỎI: Cho vay bao nhiêu là nặng lãi? Vào tháng 6/2014, tôi có cho ông T mượn một số tiền là 200.000.000 VNĐ. Ông T nói với tôi là mượn hộ cho ông ông S; do vợ ông S hiện đang trị bệnh ung thư. Ông T đề nghị với mức lãi suất là […]

QUYỀN BÀO CHỮA CỦA BỊ CÁO TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

QUYỀN BÀO CHỮA CỦA BỊ CÁO TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Posted on Leave a commentPosted in Hình sự, Lĩnh vực pháp luật

Một người chỉ bị coi là có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Để việc kết tội được thực hiện đúng pháp luật, tránh làm oan và bỏ lọt tội phạm, việc đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội là cần thiết. Bảo […]

THỦ TỤC VÀ THỜI HẠN KHÁNG CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THỦ TỤC VÀ THỜI HẠN KHÁNG CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Posted on Leave a commentPosted in Hình sự, Lĩnh vực pháp luật

Hiện nay, chế độ xét xử được thực hiện theo hai cấp là cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm. Để có thể xét xử phúc thẩm thì cần phải có kháng cáo, kháng nghị theo luật định. Kháng cáo trong tố tụng hình sự là quyền của các chủ thể nhất định. Mỗi loại […]

TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Posted on Leave a commentPosted in Hình sự, Lĩnh vực pháp luật

Về vấn đề “TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN“, Equity Law Firm xin được giải đáp thông qua phân tích từng vấn đề. Để được tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0969 099 300.  Các tội xâm phạm quyền sở hữu trên thực tế rất đa dạng. Lạm dụng […]

TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Posted on Leave a commentPosted in Hình sự, Lĩnh vực pháp luật

Về vấn đề “TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN“, Equity Law Firm xin được giải đáp thông qua phân tích từng vấn đề. Để được tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0969 099 300.  Các tội xâm phạm quyền sở hữu hiện nay diễn ra hết sức phức tạp. Đặc biệt […]

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO

Posted on Leave a commentPosted in Dịch vụ pháp lý, Hình sự, Tư vấn

Về vấn đề “ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO“, Equity Law Firm xin được giải đáp thông qua phân tích từng vấn đề cụ thể. Để được tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0969 099 300.  Một người khi thực hiện hành vi bị coi là tội phạm được quy định trong […]