KHIẾU NẠI KHIẾU KIỆN CÁC QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: KHIẾU NẠI KHIẾU KIỆN CÁC QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #khieunaikhieukien #quydinhhanhchinh CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN - Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 11/03/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 -  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250 Quét mã QR Zalo Luật sư: Bạn có thể …

HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN VÔ HIỆU

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN VÔ HIỆU LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 -  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250 Quét mã QR Zalo Luật sư: Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:   - TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT …

CÁCH CHIA THỪA KẾ TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT KHI KHÔNG CÓ DI CHÚC

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁCH CHIA THỪA KẾ TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT KHI KHÔNG CÓ DI CHÚC #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #lapdichuc #taisanlanhadat CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN - Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 11/03/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 -  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250 Quét mã QR …

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #quyensudungdat CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN - Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 14/05/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 -  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250 Quét mã QR Zalo Luật sư: Bạn …

CÁC NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

CÁC NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, số lượng nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều với các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Để việc đầu tư kinh doanh hợp pháp thì một trong những vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm hiện nay đó là ngành nghề nào bị cấm đầu tư kinh doanh. Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1.CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Đầu tư năm 2014; - Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày …

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hằng năm, Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần tiến hành họp thường niên hoặc bất thường nhằm tổng kết tình hình hoạt động và thông qua các quyết định, quyết định phương hướng hoạt động trong tương lai. Các quyết định của đại hội đồng thể hiện bằng nghị quyết. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông có thể bị hủy do không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục họp đại hội đồng cổ đông hoặc quy định về nội dung nghị quyết.   Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề …

THỦ TỤC THÔNG BÁO WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Việc mua bán, giao dịch, trao đổi thông tin trên mạng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Ngày càng có nhiều website mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất hiện, nổi tiếng như lazada, sendo, tiki,... Để quản lý hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ trên mạng và bảo vệ người tiêu dùng, pháp luật quy định các loại website nhất định phải thực hiện thông báo, đăng ký với Bộ Công Thương. Vậy cụ thể loại website nào cần thông báo với Bộ Công Thương? Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương …

THU HỒI NỢ QUÁ HẠN ĐỐI VỚI KHOẢN VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

HOÀN THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU

Hàng hóa khi xuất hoặc nhập khẩu qua biên giới hoặc khu phi thuế quan thì phải chịu thuế xuất, nhập khẩu. Đối với mỗi hàng hóa sẽ được áp dụng các loại và mức thuế suất khác nhau. Sau khi đóng thuế xuất khẩu, nhập khẩu, trong một số trường hợp nhất định sẽ được hoàn thuế.  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về "Hoàn thuế xuất, nhập khẩu" như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu - Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều …

HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN VÔ HIỆU

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN VÔ HIỆU LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 -  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250 Quét mã QR Zalo Luật sư: Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:   - TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT …

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU CHUNG

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU CHUNG #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #sohuuchung CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN - Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 24/11/2021. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 -  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250 Quét mã QR Zalo Luật sư: Bạn có thể tham khảo các bài viết liên …

VỤ ÁN: HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa) I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Ông Nguyễn Vân Đơn (sinh năm 1919, đã mất) và bà Bùi Thị Nay (sinh năm 1917, đã mất), cùng có hộ khẩu tại Tổ dân phố số 5, Lam Hội, phường Thanh La, quận Hà Thành. Ông Đơn, bà Nay có 05 người con …

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: TRANH CHẤP TÀI SẢN THẾ CHẤP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: TRANH CHẤP TÀI SẢN THẾ CHẤP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 -  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250 Quét mã QR Zalo Luật sư: Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:   - TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ …

VỤ ÁN: TỐ CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẨM MỸ TRÁI PHÉP

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN TỐ CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẨM MỸ TRÁI PHÉP (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa) I. TÓM TẮT VỤ VIỆC - Tháng 7/2021, chị Tống Thị Thu T. liên hệ với Equity Law Firm đề nghị được hỗ trợ pháp lý cho trường hợp tố cáo các vi phạm sai phạm của Viện Thẩm mỹ M. trong hoạt động kinh doanh trái phép dịch vụ …

VỤ ÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC, BẢO VỆ RỪNG VÀ LÂM SẢN

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC, BẢO VỆ RỪNG VÀ LÂM SẢN (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa) I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC, BẢO VỆ RỪNG VÀ LÂM SẢN Vào hồi 17h ngày 20/11/2020, Hạt Kiểm lâm thị xã Sơn Hải nhận được tin báo của ông Sùng A Bảo là thành viên tổ bảo vệ …

THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CÓ NHÀ RIÊNG CỦA THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐẤT

TỘI CHO VAY NẶNG LÃI

CÂU HỎI: Cho vay bao nhiêu là nặng lãi? Vào tháng 6/2014, tôi có cho ông T mượn một số tiền là 200.000.000 VNĐ. Ông T nói với tôi là mượn hộ cho ông ông S; do vợ ông S hiện đang trị bệnh ung thư. Ông T đề nghị với mức lãi suất là 5%/tháng nhưng vì tôi thấy vợ ông S bị bệnh nên tôi chỉ lấy 3%/tháng. Tôi có yêu cầu ông T làm hợp đồng bằng giấy tay là chỉ mượn trong thời hạn 12 tháng. Ông T nói là không tới đât; chỉ vài tháng là …

TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Câu hỏi: Em trai của em được bạn nhờ đi can thiệp nói chuyện giảng hòa xô xát. Nhưng khi đến điểm hẹn có đi cùng một số người bạn khi đến nơi vừa xuống xe đã bị bên kia ném đá và lao vào đâm. Em của em do hoảng loạn đã lấy baton có trong người phòng vệ nhưng chưa đánh bên kia mà đã bị bên kia đâm cho thương tích 31% và bạn của em em thì bị thương 40% do lao vào can để em của em có thể chạy được. Nhà em có kiện …

KHIẾU NẠI KHIẾU KIỆN CÁC QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: KHIẾU NẠI KHIẾU KIỆN CÁC QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #khieunaikhieukien #quydinhhanhchinh CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN - Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 11/03/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 -  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250 Quét mã QR Zalo Luật sư: Bạn có thể …

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ VÀ HIỆU LỰC CỦA BẢN DI CHÚC

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN GIÁ TRỊ PHÁP LÝ VÀ HIỆU LỰC CỦA BẢN DI CHÚC (CHÚC THƯ) (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa) I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Ông Nguyễn Vân Đơn (sinh năm 1919, đã mất) và bà Bùi Thị Nay (sinh năm 1917, đã mất), cùng có hộ khẩu tại Tổ dân phố số 5, Nam Hội, phường Phú Sơn, quận Hà Bắc, thành phố H. …

THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trên thực tế, vẫn xảy ra tình trạng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng. Sai sót này có thể bị phát hiện bởi chính cơ quan này hoặc người có quyền sử dụng đất. Trong trường hợp này, người sử dụng đất gửi khiếu nại hoặc kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thu hồi; hoặc khởi kiện để yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thủ tục diễn ra như thế nào? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn …

NHẬP HỘ KHẨU VÀ QUYỀN THỪA KẾ KHI NHÀ Ở KHÔNG CÓ SỔ ĐỎ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI GIÁM HỘ

CÂU HỎI: Gia đình tôi có nuôi 1 đứa cháu từ lúc nhỏ đến nay 10 năm. Bố cháu mất, mẹ thì đi lấy chồng khác có con riêng, ông bà nội cũng mất. Nay tôi muốn hỏi về thủ tục giám hộ cho cháu cần những giấy tờ nào? Xin luật sư tư vấn về thủ tục đăng ký người giám hộ.  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1.CĂN CỨ PHÁP LÝ  - Bộ luật Dân sự năm 2015; - Luật Hộ tịch năm 2014. 2. NỘI DUNG TƯ VẤN  2.1. Điều kiện của cá nhân làm đăng ký …

CÁC NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

CÁC NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, số lượng nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng nhiều với các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Để việc đầu tư kinh doanh hợp pháp thì một trong những vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm hiện nay đó là ngành nghề nào bị cấm đầu tư kinh doanh. Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1.CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Đầu tư năm 2014; - Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày …

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Trong hoạt động đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư khó tránh khỏi những tranh chấp phát sinh khi thực hiện dự án. Khi tranh chấp xảy ra, nhà đầu tư cần tìm cho mình một phương thức giải quyết tối ưu vừa giúp bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình vừa tránh được các rủi ro về mặt pháp lý. Vậy pháp luật quy định như thế nào về các phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như …

THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Ưu đãi đầu tư là các chính sách ưu đãi tài chính. Áp dụng ưu đãi đầu tư giúp cho hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả hơn. Để được áp dụng ưu đãi đầu tư cần phải thỏa mãn các điều kiện nhất định. Các điều kiện về đối tượng, điều kiện về ngành nghề,... và phải thực hiện thủ tục pháp lý nhất định.  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về "Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư" như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. - Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/22/2015 của …

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chuyển nhượng dự án đầu tư là việc nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư sang cho một nhà đầu tư khác. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác. Nếu đáp ứng các điều kiện nhất định và thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Sau đây EQUITY LAW FIRM xin được tư vấn về Thủ Tục Chuyển Nhượng Dự Án Đầu Tư: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; - Nghị định 118/2015/NĐ - CP ngày …

CÁCH CHIA THỪA KẾ TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT KHI KHÔNG CÓ DI CHÚC

  TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁCH CHIA THỪA KẾ TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT KHI KHÔNG CÓ DI CHÚC #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #lapdichuc #taisanlanhadat CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN - Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 11/03/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 -  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250 Quét mã QR …

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #quyensudungdat CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN - Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 14/05/2022. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 -  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250 Quét mã QR Zalo Luật sư: Bạn …

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRÁI THẨM QUYỀN CÓ LÀM SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG?

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRÁI THẨM QUYỀN CÓ LÀM SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG? #congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #giaodattraithamquyen #datdouybanxagiao #hoptacxagiaodat   CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN - Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 24/11/2021. LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 -  0969 099 300 Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250 Quét mã QR …

VỤ ÁN: BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT (Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa) I. Tóm tắt nội dung Thửa đất số 103, thửa đất số 110 cùng tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường 6 (nay là phường Thắng Nhì), thành phố Vũng Hải do anh Lê Duy Q. đang quản lý và sử dụng có nguồn gốc thuộc Dự án khu dân cư do Ban …

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là một trong các hình thức của quyền sở hữu công nghiệp. Cá nhân, tổ chức muốn xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cần thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu là tên gọi chung, ngoài ra còn các tên gọi khác như đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký thương hiêu, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Sau đây, Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Sở hữu trí tuệ năm …

TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đối với công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đây cũng là cơ quan có quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có các quyền quyết định nhiều vấn đề quan trọng mang tính định hướng cho công ty được thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Vậy điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông là gì? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:  1. CĂN CỨ …

QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUY ĐỊNH VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Vậy Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể như thế nào về Đại hội đồng cổ đông? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Doanh nghiệp 2014 2. NỘI DUNG TƯ VẤN 2.1. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Theo Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ …

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI

QUY ĐỊNH VỀ TREO BIỂN TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY

Thiết kế và lắp đặt một biển hiệu bắt mắt, dễ thu hút, gây ấn tượng với khách hàng và mang thương hiệu rất riêng của doanh nghiệp là chiến thuật trong kinh doanh của hầu hết các thương nhân. Nhưng biển hiệu phải thiết kế và lắp đặt thế nào để cơ quan chức năng chấp thuận, không bị xử phạt vi phạm? Những quy định khi treo biển hiệu doanh nghiệp phải tuân thủ gồm những gì? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Quảng cáo …

XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP MUA CĂN HỘ XÂY DỰNG TRÁI PHÉP

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Vậy pháp luật quy định như thế nào về kinh doanh bảo hiểm? Trình tự thủ tục để có thể kinh doanh bảo hiểm bao gồm những thủ tục …

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

CÔNG BỐ SẢN PHẨM RA THỊ TRƯỜNG

Câu hỏi: Hiện tại em muốn đưa sản phẩm mới (mô hình viên nén để rửa tay và tắm) ra thị trường nhưng không biết cần những giấy tờ, thủ tục như thế nào? Mong luật sư teow giúp về thủ tục công bố sản phẩm ra thị trường?  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề “Thủ tục công bố sản phẩm ra thị trường”này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017; - Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Ngoại …

KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ

KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ

Xã hội, đặc biệt là kinh doanh thương mại phát triển kéo theo nhu cầu vận tải ngày càng cao. Nhu cầu vận tải không chỉ gói gọn ở phạm vi trong nước mà còn ở phạm vi quốc tế. Đáp ứng nhu cầu đó, ngày càng nhiều công ty vận tải ra đời. Để kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế cần phải có những điều kiện nhất định.  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ …

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Kinh doanh dược là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ liên quan đến thuốc và nguyên liệu làm thuốc trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. Để được kinh doanh dược thì cơ sở phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Dược 2016 - Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi …

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương; các thỏa thuận về điều kiện làm việc; quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Pháp luật phân chia các loại hợp đồng lao động theo thời hạn hợp đồng. Tùy vào loại hợp đồng mà pháp luật có quy định khác nhau về hình thức, quyền và nghĩa vụ riêng biệt.  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về "Các loại hợp đồng lao động" như sau: 1. CƠ SỞ …

CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, để quản lý người lao động người sử dụng lao động ban hành nội quy lao động. Người lao động vi phạm kỷ luật lao động nêu trong nội quy lao động sẽ bị xử lý kỷ luật lao động. Việc xử lý kỷ luật lao động ngoài tuân theo nội quy lao động còn phải tuân theo quy định của pháp luật. Vậy có các hình thức xử lý kỷ luật lao động nào? Nguyên tắc áp dụng các hình thức xử lý kỷ …

QUY ĐỊNH VỀ LÀM THÊM GIỜ

QUY ĐỊNH VỀ LÀM THÊM GIỜ

Làm thêm giờ là việc người lao động làm việc ngoài thời gian làm chính được ghi nhận trong hợp đồng lao động  hoặc thỏa ước lao động tập thể. Người sử dụng lao động và người lao động cần nắm rõ các quy định về làm thêm giờ tránh các tranh chấp không đáng có trong quá trình làm việc.  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề trên như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Bộ luật Lao động năm 2012; - Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết một …

HỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Trợ cấp thất nghiệp là quyền lợi đối với người lao động khi bị mất việc làm trên cơ sở người lao động đã đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động sau khi mất việc làm. Vậy pháp luật quy định như thế nào về hưởng trợ cấp thất nghiệp? Trình tự thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những thủ tục nào? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Việc làm 2013; - Nghị …

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI KHÔNG ĐỦ GIẤY TỜ

VI PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi kiện người khác phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi cần những giấy tờ gì. Trong khi vợ chồng tôi chưa ly hôn. Người kia xui vợ tôi về bỏ chồng bỏ con để theo người kia và bây giờ sống với nhau như vợ chồng. Vậy vợ chồng tôi chưa ly hôn vợ tôi có lấy được chồng khác không? Quy định pháp luật về vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng như thế nào?  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:      EQUITY LAW FIRM …

THỦ TỤC THÀNH LẬP QUỸ TỪ THIỆN

TÀI SẢN KHI CHƯA LY HÔN

Câu hỏi: Chào luật sư, cháu có câu hỏi mong luật sư giải đáp ạ. Bố mẹ cháu chưa ly hôn, nhưng quan hệ đã rạn nứt, đã có 1 lần chia tài sản theo thỏa thuận trong gia đình, theo cách chia đôi tài sản. Bố cháu đầu tư vào đất; bố cháu chấp nhận chia tài sản với điều kiện là sau này bố cháu bán đất thì mẹ cháu phải kí, nhưng sau đó mẹ cháu không làm theo, gây khó dễ không ký tên khi bố cháu muốn bán đất. Cháu muốn hỏi là bây giờ …

LY HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

QUYỀN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Câu hỏi: Em và vợ có 2 đứa con. Nhưng do nay đang bất đồng nhiều việc vợ e có làm đơn ly hôn đơn phương. Nhưng cho em hỏi bản photo sổ hộ khẩu và cmnd có cần công chứng không ạ? Hay chỉ cần bản photo thôi ạ. Và vợ em không khai đứa nhỏ mới sinh ra tòa. Nếu em khai ra đứa nhỏ dưới 2 tháng tuổi thì tòa có chấp thuận cho tụi em ly hôn đơn phương không a. Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP …

LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Câu hỏi: Tôi và chồng tôi có mẫu thuẩn tình cảm. Chúng tôi cảm thấy không thể sống chung được nữa. Do chồng tôi ham chơi có nhiều lần nói dối để đi chơi game. Và có chơi bóng là thua 50 triệu nên có sứt mẻ tình cảm rất nhiều. Bên đòi nợ suốt ngày điện thoại gia đình tôi đòi nợ. Có thời gian chồng tôi phát hiện tôi có nhắn tin qua lại tình cảm với người khác. Nhưng chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại chứ không có tiếp xúc gì. Trong khi chồng tôi công …

Dịch vụ Equity Law

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: KHIẾU NẠI KHIẾU KIỆN CÁC QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

#congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #khieunaikhieukien #quydinhhanhchinh

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 11/03/2022.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: GIAO DỊCH TÀI SẢN CHUNG

VỤ ÁN: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN

XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG, RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN VÔ HIỆU

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

TƯ VẤN PHÁP LUẬT CÁCH HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TẶNG, CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI ĐÃ CÓ SỔ ĐỎ

TƯ VẤN PHÁP LUẬT PHÒNG TRÁNH RỦI RO TRONG VIỆC CHO MƯỢN, CHO THUÊ TÀI SẢN

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁCH CHIA THỪA KẾ TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT KHI KHÔNG CÓ DI CHÚC

#congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #lapdichuc #taisanlanhadat

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 11/03/2022.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: GIAO DỊCH TÀI SẢN CHUNG

VỤ ÁN: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN

XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG, RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT

#congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #quyensudungdat

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 14/05/2022.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: GIAO DỊCH TÀI SẢN CHUNG

VỤ ÁN: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN

XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG, RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐƯỢC COI LÀ TÀI SẢN?

#congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #quyensudungdat

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 09/02/2022.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: GIAO DỊCH TÀI SẢN CHUNG

VỤ ÁN: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN

XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG, RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

#congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #giaiquyettranhchapdatdai

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 25/01/2022.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: GIAO DỊCH TÀI SẢN CHUNG

VỤ ÁN: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN

XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG, RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

Tuyển dụng Luật sư

Mô tả công việc:

  * Trực tiếp làm việc, tiếp nhận hồ sơ, thông tin và yêu cầu của Khách hàng

  * Nghiên cứu hồ sơ vụ việc và quy định pháp luật để tư vấn bảo vệ quyền lợi cho Khách hàng

  * Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu tố tụng các vụ việc

  * Đại diện cho Khách hàng làm việc với các bên có liên quan và/hoặc các cơ quan chức năng

  * Tham gia tố tụng tại tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Khách hàng

  * Đại diện ngoài tố tụng cho Khách hàng

  * Quản trị nhóm, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc của nhóm

  * Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo Ban Giám đốc

Yêu cầu:

  * Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, có thẻ luật sư tối thiểu 02 năm

  * Có 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm hành nghề luật sư tranh tụng tại tòa án hoặc trọng tài. Hoặc đã có thời gian làm việc trong các cơ quan tố tụng như cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát hay Tòa án

  * Linh hoạt, chủ động, có khả năng giao tiếp, làm việc với các cơ quan sở ban ngành

  * Trung thực, cẩn thận, tác phong và thái độ làm việc chuyên nghiệp

  * Phân tích và giải quyết vấn đề tốt

  * Có tinh thần trách nhiệm cao, xử lý công việc độc lập và nhóm

Quyền lợi:

  * Mức lương cứng: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc

  * Thưởng theo từng vụ việc và các chế độ thưởng khác theo quy chế Công ty

  * Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

  * Hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty (lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, đi du lịch, …)

Thông tin liên hệ:

  ∗ Người liên hệ: Ms. Hạnh

  ∗ Số điện thoại/ Zalo: 090 228 2388

  ∗ Email: hanhltm@equitylaw.vn

  ∗ Nơi làm việc: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/05/2022

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAMCăn cứ nội dung trao đổi với đại diện Quý Công ty A, Equity Law Firm hiểu rằng Quý Công ty A đang có nhu cầu được tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động tổ chức kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

NỘI DUNG TỔNG KẾT

1- Đánh giá về mặt pháp lý về chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật Việt Nam

– Về chứng khoán phái sinh theo pháp luật Việt Nam, Khoản 9 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định:

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.”

– Khoản 11, khoản 12, khoản 13 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019 và khoản 1 Điều 3 Nghị định 42 đưa ra định nghĩa cụ thể về 03 (ba) loại hợp đồng này như sau:

Hợp đồng quyền chọn: Hợp đồng quyền chọn là loại chứng khoán phái sinh, xác nhận quyền của người mua và nghĩa vụ của người bán để thực hiện một trong các giao dịch sau đây:

+ Mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá thực hiện đã được xác định tại thời điểm trước hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai;

+ Thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở tại thời điểm trước hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.

Hợp đồng tương lai: Hợp đồng tương lai là loại chứng khoán phái sinh niêm yết, xác nhận cam kết giữa các bên để thực hiện một trong các giao dịch sau đây:

+ Mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định vào ngày đã xác định trong tương lai;

+ Thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở vào ngày đã xác định trong tương lai.

Hợp đồng kỳ hạn: Hợp đồng kỳ hạn là loại chứng khoán phái sinh giao dịch thỏa thuận, xác nhận cam kết giữa các bên về việc mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định vào ngày đã xác định trong tương lai.

Như vậy, chứng khoán phái sinh theo quy định của pháp luật Việt Nam là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng và tồn tại dưới 03 (ba) hình thức: hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn. Và nó là một loại chứng khoán được hình thành trên một tài sản cơ sở hay tài sản gốc nhất định. Giá trị của chứng khoán phái sinh phụ thuộc vào loại tài sản cơ sở mà nó hình thành. 

– Về tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh theo pháp luật Việt Nam, Khoản 10 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định:

“Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh (sau đây gọi là tài sản cơ sở) là chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc tài sản khác theo quy định của Chính phủ được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị chứng khoán phái sinh”.

Như vậy, giữa tài sản cơ sở và chứng khoán phái sinh luôn có mối quan hệ đặc biệt đó là mỗi chứng khoán phái sinh sẽ được thành lập trên tối thiểu một tài sản cơ sở và có giá trị gắn liền với giá trị của phần tài sản đó. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chỉ quy định 02 (hai) loại tài sản cơ sở một cách minh thị, rõ ràng là: Chứng khoán và chỉ số chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, Luật còn quy định một số tài sản khác là tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh nhưng phải được Chính phủ quy định cụ thể. Đến thời điểm hiện nay, chưa có bất kỳ văn bản nào của Chính phủ quy định chi tiết thêm những tài sản khác được xác định là tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh (ngoại trừ chứng khoán và chỉ số chứng khoán).

2- Quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán tại Việt Nam phải được cấp phép và đáp ứng đủ các điều kiện luật định.

Điều 4 Nghị định 158 quy định về điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh như sau:

Đối với công ty chứng khoán

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định 158 quy định Công ty chứng khoán được thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, cụ thể:

“1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (sau đây gọi tắt là công ty quản lý quỹ) chỉ được thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh:

a) Công ty chứng khoán được thực hiện một hoặc một số hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh;…

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 158 quy định về điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh như sau:

“2. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán bao gồm:

a) Được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;

b) Đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu như sau:

– Đối với hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên;

– Đối với hoạt động tự doanh chứng khoán phái sinh: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 600 tỷ đồng trở lên;

– Đối với hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh: có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 250 tỷ đồng trở lên;

– Trường hợp đăng ký kinh doanh cả hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, công ty chứng khoán phải có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 800 tỷ đồng trở lên;

c) Đáp ứng yêu cầu về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật về hoạt động của công ty chứng khoán;

d) Đáp ứng điều kiện về nhân sự: Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 05 nhân viên cho mỗi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh dự kiến đăng ký có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật và chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

đ) Có tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất; thực hiện trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật;

e) Không có lỗ trong 02 năm gần nhất;

g) Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau ngày 30 tháng 6) phải là chấp nhận toàn phần;

h) Không đang trong quá trình tổ chức lại, giải thể, phá sản; không đang trong tình trạng đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Đối với công ty quản lý quỹ

Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định 158 quy định về hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của Công ty quản lý quỹ:

“1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (sau đây gọi tắt là công ty quản lý quỹ) chỉ được thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh:

b) Công ty quản lý quỹ chỉ được thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.”

Về điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh của Công ty quản lý quỹ được quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 158 như sau:

“3. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty quản lý quỹ bao gồm:

a) Có vốn điều lệ, có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 25 tỷ đồng trở lên;

b) Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ và tối thiểu 05 nhân viên cho hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

c) Đáp ứng quy định tại điểm đ, e, g, h khoản 2 Điều này.”

Như vậy, đối chiếu với quy định của pháp luật, Công ty kinh doanh chứng khoán, công ty quản lý quỹ được cung cấp dịch vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh khi đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 4 Nghị định 158 và đảm bảo về hồ sơ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 158. Và trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho tổ chức kinh doanh chứng khoán.


 

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dungThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

VỤ ÁN: BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT

VỤ ÁN: SAI PHẠM TRONG VIỆC TÍNH LÃI TRONG TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

VỤ ÁN: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ VÀ HIỆU LỰC CỦA BẢN DI CHÚC
TƯ VẤN PHÁP LUẬT: ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRÁI THẨM QUYỀN CÓ LÀM SỔ ĐỎ ĐƯỢC KHÔNG?

#congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #giaodattraithamquyen #datdouybanxagiao #hoptacxagiaodat

 

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 24/11/2021.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: GIAO DỊCH TÀI SẢN CHUNG

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: TRANH CHẤP TÀI SẢN THẾ CHẤP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU CHUNG

XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG, RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG


TƯ VẤN PHÁP LUẬT: CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU CHUNG

#congtyluatequitylaw #luatsuphancongtien #sohuuchung

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư PHAN CÔNG TIẾN – Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Equity Law. NGÀY: 24/11/2021.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

TƯ VẤN PHÁP LUẬT: GIAO DỊCH TÀI SẢN CHUNG

VỤ ÁN: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN

XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG, RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa)


I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN

Ông Nguyễn Vân Đơn (sinh năm 1919, đã mất) và bà Bùi Thị Nay (sinh năm 1917, đã mất), cùng có hộ khẩu tại Tổ dân phố số 5, Lam Hội, phường Thanh La, quận Hà Thành. Ông Đơn, bà Nay có 05 người con chung gồm: 1. Ông Nguyễn Vân Tiên (con trai cả); 2. Ông Nguyễn Vân Tiển (con trai thứ hai – liệt sĩ, hy sinh năm 1965, có vợ là bà Bùi Thị Lan và con gái là Nguyễn Thị Hải); 3. ông – Nguyễn Vân Kiên (con trai thứ ba); 4. Ông Nguyễn Vân Lai (con trai thứ tư) và 5. Bà Nguyễn Thị Sải (con gái út).

Trong quá trình chung sống, ông Đơn, bà Nay đã tạo lập được các khối tài sản gồm nhà và đất tại Tổ dân phố 5, Lam Hội, phường Thanh La, quận Hà Thành, thành phố H..; trong số đó có thửa đất số 02, tờ bản đồ số 03, diện tích sử dụng 239m2 (“Thửa Đất 239m2”).

Từ khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất năm 1956, ông Đơn, bà Nay đã liên tục sử dụng Thửa Đất 239m2 và chưa tặng cho, chuyển nhượng hay để lại thừa kế cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, vào tháng 05/2017 và tháng 9/2017, ông Nguyễn Văn Tùng (là con trai của ông Nguyễn Vân Tiên) và bà Nguyễn Thị Hường (là vợ ông Tùng) lại được UBND quận Hà Thành cấp 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Thửa Đất trên.

Ngày 07/05/2018, ông Nguyễn Vân Kiên đã có yêu cầu khởi kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 525616, số vào sổ cấp GCN CH 02719 do UBND quận Hà Thành cấp ngày 14/9/2017 cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường. Và ngày 24/10/2018, ông Nguyễn Văn Kiên đã có yêu cầu khởi kiện bổ sung hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 999746, số vào sổ cấp GCN CH 02648 do UBND quận Hà Thành cấp ngày 18/5/2017 cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường.

II. QUAN ĐIỂM BẢO VỆ CỦA EQUITY LAW

Chúng tôi cho rằng trong quá trình kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 525616 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 999746 cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng dẫn tới việc cấp Giấy chứng nhận sai đối tượng, cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, cấp Giấy chứng nhận không đúng trường hợp được cấp Giấy chứng nhận, xâm phạm trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Vân Hiên, cụ thể như sau:

1. Về nguồn gốc sử dụng đất: UBND phường Thanh La và UBND quận Hà Thành đã xác định sai về nguồn gốc đất, dẫn đến việc kê khai, cấp sổ không đúng đối tượng

Trong quá trình kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND phường Thanh La và UBND quận Hà Thành ghi nhận thửa đất số 02A, tờ bản đồ số 3, diện tích 60m2 (“Thửa Đất 60m2”) và thửa đất số 02, tờ bản đồ số 3, diện tích 177m2 (“Thửa Đất 177m2”) có nguồn gốc là của ông Nguyễn Vân Tiên. Tuy nhiên, nguồn gốc đất được xác định như trên là hoàn toàn vô căn cứ. Trên thực tế, nguồn gốc các Thửa đất nêu trên là của ông Đơn, bà Nay; đây là di sản thừa kế ông Đơn, bà Nay để lại, đến nay vẫn chưa chia, cụ thể:

Thứ nhất, chính quyền địa phương và bản thân ông Nguyễn Vân Tiên, ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường đã nhiều lần xác nhận quyền sử dụng đất của ông Đơn và bà Nay đối với Thửa Đất 239m2.

Tại Chúc Thư 2002 cán bộ địa chính của UBND xã Thanh La (nay là phường Thanh La) đã xác nhận vào ngày 04/01/2003 với nội dung như sau: “Xác nhận ông Nguyễn Vân Đơn, thôn Lam Hội có các thửa đất ở và vườn ao như sau: Thửa ao số 2, tờ bản đồ số 3, diện tích 239m2…”.

Tại Thông báo số 32/2004/TB-UB ngày 27/8/2004 về việc trả lời đơn thư khiếu nại của ông Nguyễn Vân Đơn và bà Bùi Thị Nay về việc tranh chấp đất ao tại thôn Vân Nội, UBND xã Thanh La (nay là phường Thanh La) đã ghi nhận, xác thực: “Nhà nước đã giao quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Vân Đơn từ năm 1956 – thửa số 151, diện tích 201m2, bản đồ 1963 đã hoạch định”.

Việc Sổ mục kê năm 1997 ghi nhận người sử dụng Thửa Đất 239m2 là Nguyễn Vân Chiến (người tên Nguyễn Vân Chiến được UBND phường Thanh La xác nhận chính là Nguyễn Vân Tiên) và Biên lai thuế nhà đất số 009933 ghi nhận ông Nguyễn Vân Tiên là người nộp thuế năm 1993 không phải là những tài liệu chứng minh ông Tiên là người có quyền sử dụng Thửa Đất 239m2.

Bởi lẽ, tại các địa phương trước đây, ở làng quê thường gọi tên bố bằng tên con trưởng trong gia đình. Vì vậy, khi kê khai ruộng đất và nộp thuế, cán bộ ghi nhận tên Nguyễn Vân Chiến (lấy theo tên thường gọi con trưởng) nhưng thực tế người sử dụng đất là ông Nguyễn Vân Đơn mà không phải ông Nguyễn Vân Tiên như nội dung xác nhận của UBND phường Thanh La.

Sinh thời, ông Nguyễn Vân Đơn bị mù cả hai mắt, không có điều kiện thực hiện và không thể tự mình kê khai, đăng ký đất đai và nộp thuế. Do đó, ông Nguyễn Vân Tiên đã thay mặt ông Đơn thực hiện đăng ký kê khai và nộp thuế để được ghi nhận trên hồ sơ. Cán bộ địa chính xã Thanh La trước đây không ghi nhận thực tế sử dụng đất mà chỉ ghi nhận theo thông tin cung cấp của người kê khai, nộp thuế (ông Nguyễn Vân Tiên); vì vậy, việc ghi nhận người sử dụng đất trên Sổ mục kê năm 1997 và Biên lai thuế nhà đất số 009933 là không đúng hiện trạng và không phù hợp với thực tế. Ngoài ra, ông Nguyễn Vân Tiên cũng chỉ xuất trình được biên lai thuế năm 1993 mà không xuất trình được chứng từ, biên lai thuế của những năm tiếp theo.

Trong Phiên xem xét và thẩm định tại chỗ diễn ra ngày 16/8/2019, và tất cả các buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường thống nhất ý kiến nguồn gốc thửa đất ban đầu là của ông Đơn và bà Nay.

Thứ hai, sinh thời, ông Nguyễn Vân Đơn và bà Bùi Thị Nay không có bất kỳ văn bản nào quyết định việc chuyển nhượng, tặng cho các thửa đất ao cho ông Nguyễn Vân Tiên.

Năm 2008, ông Nguyễn Vân Đơn và bà Bùi Thị Nay lần lượt qua đời. Đến nay, các thành viên gia đình thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Đơn, bà Nay vẫn chưa có một thỏa thuận nào về việc phân chia di sản đối với các thửa đất cha mẹ để lại. Như vậy, hai thửa đất nêu trên đang là di sản chưa phân chia của ông Nguyễn Vân Đơn và bà Bùi Thị Nay; ông Nguyễn Vân Tiên không có quyền định đoạt đối với khối tài sản này. Ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường cũng không có quyền kê khai, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc bất cứ phần nào của các thửa đất nêu trên.

Việc UBND phường Thanh La và UBND quận Hà Thành xác định nguồn gốc đất như tại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Thửa Đất 60m2 và Thửa Đất 177m2 là hoàn toàn trái nguồn gốc thực tế, dẫn đến cấp Giấy chứng nhận sai đối tượng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của gia đình ông Nguyễn Vân Hiên.

2. Về tranh chấp đất đai: UBND quận Hà Thành và UBND phường Thanh La đã bỏ sót tình trạng tranh chấp đất đai dẫn đến cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp không đủ điều kiện

Việc tranh chấp thửa đất ao nêu trên giữa ông Nguyễn Vân Tiên và các thành viên gia đình ông Nguyễn Vân Đơn đã diễn ra từ năm 2004 đến nay, nhiều lần được chính quyền địa phương và bà con làng xóm can thiệp nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngày 27/8/2004, UBND xã Thanh La đã có Thông báo số 32/2004/TB-UB trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Vân Đơn và bà Bùi Thị Nay “đề nghị giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, do chưa hiểu biết rõ chính sách và pháp luật dẫn đến tranh chấp quyền sử dụng đất diện tích đất ao ở khu vực cửa đình thôn Lam Hội”. UBND xã Thanh La đề nghị “con cháu trong gia đình, các thành viên khác có liên quan cần tìm giải pháp để tạo được khối đoàn kết, giữ gìn đạo lý truyền thống gia đình … Không nên làm mất trật tự an ninh an toàn xã hội ở địa phương như hiện nay”. Theo Thông báo này, UBND xã Thanh La “giao cho ngành Công an, Tư Pháp … kiểm tra việc thực hiện nội dung thông báo này. Ai cố ý làm trái vi phạm quyền sử dụng đất của ông Đơn phải xử lý nghiêm minh…”.

Đến năm 2005, gia đình ông Nguyễn Vân Đơn và bà Bùi Thị Nay vẫn liên tiếp xảy ra tranh chấp về đất ao. Bà Bùi Thị Nay, khi đó vẫn còn sống, đã nhiều lần ngăn cản việc ông Nguyễn Vân Tiên cố tình lấn chiếm đất ao. Bà đã làm đơn gửi ra UBND xã Thanh La thông báo về tình trạng tranh chấp và xin rút điểm chỉ trên Chúc Thư. Ngày 31/01/2005, UBND xã Thanh La đã ban hành Thông báo số 04/2005/TB-UB gửi ông Đơn, bà Nay, các bên liên quan với nội dung: “UBND xã yêu cầu việc điều chỉnh bổ sung di chúc chung của ông Đơn, bà Nay phải có sự nhất trí cao, để thể hiện ý chí của mình. Tạo sự đoàn kết cho con cháu, tránh những đáng tiếc xảy ra trong thời gian qua. Làm mất hết đạo lý truyền thống của gia đình và mất trật tự an ninh an toàn xã hội ở địa phương”.

Ngày 07/8/2005, các ông Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Văn Bẩy có đơn gửi chính quyền địa phương, do ông Nguyễn Văn Năm chắp bút thuật lại tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Vân Tiên và anh em ông Nguyễn Vân Hiên: “Âm mưu của anh Chiện … cố tình chiếm thửa đất này, đã mấy lần tập trung lực lượng con dể con gái các cháu ngoại, còn cho con dẩy đấm cả bà (bà Bùi Thị Nay) để xây, còn cho con chửi cả cô chú, còn túm cổ áo anh Kiên, cho con là Nguyễn Vân Bính đấm anh Kiên, hôm ấy không có bà Tạ Thị Cúc và bà Nguyễn Thị Căn … thì anh Kiên không tử vong cũng bị thương tật”.

Vụ việc tranh chấp đất đai tại các thửa đất ao nêu trên giữa ông Nguyễn Vân Tiên và anh em ông Kiên chưa được một cơ quan có thẩm quyền nào giải quyết dứt điểm. Giữa ông Tiên và anh em ông Kiên cũng chưa có bất kỳ một văn bản thỏa thuận giải quyết tranh chấp hay phân chia thừa kế nào.

UBND phường Thanh La biết rõ hiện trạng tranh chấp đất đai giữa ông Tiên và anh em ông Kiên. Tuy vậy, tại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với Thửa Đất 60m2 và Thửa Đất 177m2, UBND phường Thanh La lại xác nhận về tình trạng sử dụng đất là đất sử dụng ổn định, không tranh chấp, không lấn chiếm….

Khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất …, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, …thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Thửa đất ao nêu trên đã tranh chấp trong hàng chục năm trở lại đây, dẫn đến việc mẹ không nhìn mặt con, anh em không nhìn mặt nhau; thường xuyên cãi vã, xô xát; nhiều lần chính quyền địa phương đã can thiệp nhưng đều không giải quyết triệt để. Vì vậy thửa đất nêu trên không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 101 Luật Đất đai năm 2013. UBND phường Thanh La và UBND quận Hà Thành xác nhận sai bản chất và hiện trạng tranh chấp, làm sai lệch hồ sơ, thông tin thực tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Nguyễn Vân Hiên.

3. Về thủ tục, quy trình kê khai cấp sổ: Có nhiều sai phạm nghiêm trọng gây ra hậu quả không thể khắc phục

3.1.   Những sai phạm trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Thửa Đất 177m2

3.1.1   Việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sự sai lệch, có dấu hiệu chỉnh sửa hồ sơ trái pháp luật

Việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa được quy định tại Quy chế ban hành kèm Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 25/3/2015, có hiệu lực ngày 15/5/2015, hết hiệu lực ngày 21/6/2018, cụ thể như sau:

Điều 6. Quy trình thực hiện cơ chế một cửa

1-Tiếp nhận hồ sơ

b) Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:

 ….

c) Công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ …

Theo quy định này, công chức tiếp nhận hồ sơ chỉ nhập hồ sơ vào Sổ theo dõi sau khi đã kiểm tra thấy hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Nói cách khác, người nộp hồ sơ phải hoàn thiện hồ sơ trước khi công chức tiếp nhận nhập hồ sơ vào Sổ theo dõi.

Trên thực tế, UBND quận Hà Thành tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai khi người sử dụng đất còn chưa ký, nộp hồ sơ. Cụ thể, đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Thửa Đất 177m2 được ông Nguyễn Văn Tùng lập vào ngày 20/5/2017. Tuy nhiên, phần ghi của người nhận hồ sơ ghi nhận đơn đăng ký được vào Sổ tiếp nhận ngày 18/5/2017, vào sổ tiếp nhận hồ sơ số 54, quyền 01.

Như vậy, khi chưa có Đơn đăng ký của người sử dụng đất, chưa có hồ sơ đăng ký kèm theo mà UBND quận Hà Thành đã có thể tiếp nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất. Đây là nội dung rõ ràng bất hợp lý, là căn cứ chứng minh quy trình kê khai cấp sổ có nhiều sai phạm, có dấu hiệu sửa đổi hồ sơ trái pháp luật.

3.1.2. UBND quận Hà Thành xác định sai về hiện trạng thửa đất, dẫn đến việc kê khai cấp sổ đối với Thửa Đất 177m2 trái pháp luật

UBND quận Hà Thành căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2014 để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Thửa Đất 177m2, cụ thể:

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, … thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:…”.

Để hợp thức hóa cho việc kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với quy định nêu trên, ông Nguyễn Văn Tùng đã tự ý kê khai thửa đất số 02, tờ bản đồ số 03, diện tích sử dụng 177m2 được sử dụng đất vào mục đích đất ở.

Tại Phiếu phân loại hồ sơ ngày 14/8/2017, UBND phường Thanh La ghi nhận “ngày 22/5/2017, bà Nguyễn Thị Hưởng cùng tổ công tác đã tiến hành đo đạc, kiểm tra thực địa tại thửa đất số 02, tờ bản đồ số 03, diện tích 177m2, đã xây dựng nhà ở và công trình phục vụ đời sống trên phần diện tích đề nghị cấp GCNQSD đất…”.

Tuy nhiên, trên thực tế, từ khi ông Đơn, bà Nay quản lý, sử dụng thửa đất này, trên Thửa Đất 177m2 không có bất kỳ công trình xây dựng, nhà ở hay tài sản nào.

Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất do Công ty Cổ phần Đo đạc Miền Bắc đo vẽ ngày 19/5/2017, được UBND phường Thanh La xác nhận, thể hiện không có bất cứ nhà hay công trình xây dựng nào trên toàn bộ phần diện tích của thửa đất 02, diện tích sử dụng 177m2.

Tại buổi thẩm định tại chỗ diễn ra ngày 16/8/2019, TAND thành phố H.. cùng chính quyền địa phương cũng đã xác nhận thực tế trên thửa đất không có bất kỳ tài sản, công trình xây dựng nào.

Như vậy, UBND quận Hà Thành đã sai phạm nghiêm trọng trong quá trình kê khai cấp Giấy chứng nhận; xác nhận sai về hiện trạng thửa đất. Vì vậy, Thửa Đất 177m2 không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP do không có nhà ở, công trình xây dựng trên đất. Việc UBND quận Hà Thành cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường đối với thửa đất trên là trái pháp luật.

3.1.3.  Việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất không đúng quy định pháp luật

Việc lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được quy định tại Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, cụ thể như sau:

Điều 11. Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

 

2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác nhận. Đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo (hoặc gửi) cho người sử dụng đất vắng mặt ký sau đó.

Theo quy định trên, việc kê khai, cấp Giấy chứng nhận phải có xác nhận của các chủ sử dụng đất liền kề trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất. Trong trường hợp người sử dụng đất liền kề vắng mặt thì UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo hoặc gửi kết quả đo đạc, xác định mốc giới, ranh giới thửa đất để họ ký.

Trên thực tế, Thửa Đất 177m2 liền kề với 03 thửa đất, bao gồm: thửa đất 01, thửa đất 03 và thửa đất 02A tờ bản đồ số 3. Như vậy, bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đối với thửa đất này phải có 03 chữ ký của những người sử dụng, quản lý 03 thửa đất liền kề nêu trên.

Tuy vậy, ghi nhận tại Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với Thửa Đất 177m2 chỉ có chữ ký của ông Nguyễn Văn Tùng, được coi là người sử dụng Thửa Đất 60m2, mà không có chữ ký của các hộ dân còn lại. Ngoài ra, không có bất cứ văn bản, tài liệu nào đề cập và giải thích sự vắng mặt của những người sử dụng đất liền kề. Cũng tại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, không có văn bản nào thể hiện việc UBND phường Thanh La đã gửi hay thông báo kết quả đo đạc, xác định mốc giới, ranh giới tới những người sử dụng đất liền kề đó. Như vậy, việc xác định ranh giới thửa đất trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Thửa Đất 177m2 không được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

3.2. Những sai phạm trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Thửa Đất 60m2

3.2.1. Hồ sơ kê khai cấp sổ có sai phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu giả mạo, làm sai lệch hồ sơ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 999746 cấp cho thửa đất số 02A, diện tích 60m2 ngày 18/05/2017. Trong khi đó, hồ sơ kê khai được lập sau khi Giấy chứng nhận đã được cấp. Đây là điều phi lý, thể hiện rõ những sai phạm rõ ràng trong quá trình kê khai cấp Giấy chứng nhận, cụ thể:

Biên bản họp gia đình, là căn cứ xác định việc ông Nguyễn Vân Tiên tặng cho quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Vân Tĩnh, được UBND phường Thanh La xác nhận vào ngày 02/6/2017 (sau 15 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận cho ông Tĩnh, bà Hường).

Phiếu lấy ý kiến khu dân cư, có xác nhận của UBND phường Thanh La thể hiện rõ việc tẩy xóa từ ngày 02/6/2017 (sau ngày cấp Giấy chứng nhận) thành 02/6/2016.

Như vậy, các hồ sơ, kê khai cấp Giấy chứng nhận đối với Thửa Đất 60m2 được lập sau khi cấp Giấy chứng nhận. Đây là căn cứ rõ ràng về việc làm sai lệch hồ sơ, vi phạm nguyên tắc, quy trình kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

3.2.2. Việc niêm yết công khai vi phạm quy định pháp luật

Việc niêm yết công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 02A, tờ bản đồ số 3 có rất nhiều dấu hiệu mâu thuẫn về thời gian tiến hành niêm yết và danh sách niêm yết. Cụ thể:

Tại Thông báo niêm yết ngày 24/01/2017 và Biên bản về việc kết thúc công khai hồ sơ đăng ký đất đai ngày 16/02/2017 của UBND phường Thanh La ghi nhận thời gian niêm yết từ ngày 25/1/2017 đến ngày 15/2/2017.

Tuy nhiên, tại Phiếu phân loại hồ sơ ngày 28/03/2017 của UBND phường Thanh La thì thời gian niêm yết công khai hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với gia đình ông Tĩnh, bà Hường được ghi nhận từ ngày 12/03/2017 đến ngày 15/02/2017 (niêm yết lùi  ngày, trái nguyên tắc?).

Tại Tờ trình về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Tùng ngày 10/04/2017 của UBND phường Thanh La thể hiện thời gian bắt đầu niêm yết công khai hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là ngày 24/01/2017 và kết thúc vào ngày 26/02/2017.

Việc niêm yết công khai hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tĩnh, bà Hường có nhiều mâu thuẫn về thời gian nhưng UBND quận Hà Thành không tiến hành thanh tra, xác minh lại, vẫn ra quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường bất chấp những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

III. KẾT LUẬN

UBND quận Hà Thành đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK 525616 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 999746 cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường dựa trên hồ sơ kê khai, cấp sổ và quy trình có nhiều vi phạm và không thống nhất, không xác định đúng nguồn gốc đất, không xác định đúng hiện trạng tranh chấp, hiện trạng sử dụng đất, dẫn tới cấp GCN sai đối tượng, sai mục đích sử dụng, cấp GCN trong trường hợp không đủ điều kiện.

Vì vậy, có căn cứ để TAND cấp có thẩm quyền tuyên hủy GCN quyền sử dụng đất số CK 525616 và GCN quyền sử dụng đất số CH 999746 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Hường.


 

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về VỤ ÁN HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dungThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

VỤ ÁN: BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ VÀ HIỆU LỰC CỦA BẢN DI CHÚC

VỤ ÁN: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

BỒI THƯỜNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO XÂY DỰNG TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG ĐẤT SAI MỤC ĐÍCH


Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT

(Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa)


I. Tóm tắt nội dung

Thửa đất số 103, thửa đất số 110 cùng tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường 6 (nay là phường Thắng Nhì), thành phố Vũng Hải do anh Lê Duy Q. đang quản lý và sử dụng có nguồn gốc thuộc Dự án khu dân cư do Ban kiến thiết sở dựng Đặc Khu Vũng Hải Côn Đảo quản lý trước năm 1989.

Năm 1990, ông Lương Văn T. bao chiếm nhưng không có chính quyền xử lý.

Đến năm 1996, ông T. chuyển nhượng cho bà Trần Thị C. bằng giấy viết tay ghi ngày 29/07/1996, bà C. đã làm nhà trên đất để ở.

Ngày 25/08/2011, bà C. làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với toàn bộ thửa đất số 103, thửa đất số 110 cùng tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường 6 (nay là phường Thắng Nhì), thành phố Vũng Hải với diện tích kê khai xin cấp Giấy chứng nhận là 39,9 m2.

Ngày 5/10/2012, UBND thành phố Vũng Hải cấp cho bà C. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với diện tích 15,4 m2 thuộc thửa đất số 110, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường 6 (nay là phường Thắng Nhì), thành phố Vũng Hải. Diện tích còn lại (khoảng 24,5 m2)  không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 9/7/2019, ông Lê Duy Q. nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng 15,4 m2 đất thuộc thửa đất số 110, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường 6 (nay là phường Thắng Nhì), thành phố Vũng Hải từ ông Trần Đăng Khoa. Và được cấp Giấy chứng nhận theo hồ sơ số 26521.CN.18554.

Ngày 21/10/2019, Phòng quản lý đô thị UBND thành phố Vũng Hải có Công văn số 2890/QLĐT-QHKT về nội dung: vị trí thửa đất trên không đảm bảo để xây dựng công trình theo quy định tại Điều 23, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Vũng Hải được UBND thành phố Vũng Hải phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/07/2014.

Ngày 29/06/2020, UBND thành phố Vũng Hải có Thông báo số 4296/TB-UBND về việc thu hồi diện tích đất 22,5 m2, thửa đất số 103, tờ bản đồ số 07 bản đồ địa chính phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Hải do ông Lê Duy Q. đang sử dụng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thắng Nhì (Thửa đất này chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

II. Nhận định pháp lý

1- Đánh giá vấn đề pháp lý liên quan đến phương án bồi thường đối với thửa đất số 103, diện tích 22,5 m2, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Hải khi bị thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Hải

1.1- Thửa đất số 103, diện tích 22,5 m2, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Hải không được hưởng bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, ….”

Theo quy định trên, điều kiện để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phải đáp ứng được 02 (hai) điều kiện: (i) Đất được hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; (ii) Đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai hiện hành mà chưa được cấp.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này”.

Theo đó, người sử dụng đất có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là người đang sử dụng đất theo quy định tại các Điều 100, Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai 2013.

Đối chiếu với trường hợp của ông Q.: thửa đất số 103, diện tích 22,5 m2, tờ bản đồ số 07 có nguồn gốc thuộc Dự án khu dân cư do Ban kiến thiết xây dựng Đặc Khu Vũng Hải Côn Đảo quản lý trước năm 1989. Năm 1990, ông Lương Văn T. bao chiếm nhưng không có chính quyền xử lý. Ngày 29/07/1996, ông T. chuyển nhượng cho bà Trần Thị C. bằng giấy viết tay. Ngày 25/08/2011, bà C. làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích kê khai là 39,9 m2 (trong đó có 22,5 m2, thửa đất số 103, tờ bản đồ số 07 nêu trên) và được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với diện tích 15,4 m2 thuộc thửa đất số 110, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường 6 (nay là phường Thắng Nhì), thành phố Vũng Hải, còn 22,5m2, thửa đất số 103, tờ bản đồ số 07 nêu trên không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ năm 2019 (khi nhận chuyển nhượng 15,4 m2 thuộc thửa đất số 110, tờ bản đồ số 07 của ông Trần Đăng Khoa), ông Lê Duy Q. đã quản lý, sử dụng luôn cả 22,5 m2, thửa đất số 103, tờ bản đồ số 07 (chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Như vậy, 22,5 m2 thuộc thửa đất số 103, tờ bản đồ số 07 do ông Q. đang quản lý, sử dụng không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm và không có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013. Do đó, việc xác định thửa đất số 103, diện tích 22,5 m2, tờ bản đồ số 07 nêu trên có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không sẽ phải căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013.

Khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Theo đó, với những trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, không có vi phạm về đất đai và đặc biệt là phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất…thì người đang sử dụng đất mới được xem là đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định như có hành vi vi phạm pháp luật đất đai hoặc không phù hợp với quy hoạch thì sẽ được xác định là không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xét riêng tới thửa đất số 103, tờ bản đồ số 07, diện tích 22,5 m2 do ông Lê Duy Q. đang quản lý, sử dụng, thì thửa đất này chưa đủ điều kiện để được hưởng bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể:

Thứ nhất: Theo thông tin ông Lê Duy Q. cung cấp, thửa đất này đã nằm trong quy hoạch đường giao thông từ năm 2006, trong khi thời điểm ông Q. bắt đầu quản lý, sử dụng thửa đất này từ năm 2019, do đó thửa đất này không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 do không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất;

Thứ hai, Theo Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận của bà Trần Thị C. ngày 25/8/2011, bà C. đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 39,9 m2. Tuy nhiên, ngày 5/10/2012, UBND thành phố Vũng Hải chỉ cấp cho bà C. diện tích 15,4m2. Diện tích còn lại (khoảng 22,5 m2 – 24,5 m2)  không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại phần ý kiến của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có nêu: “Đã thẩm tra hồ sơ, đủ điều kiện cấp giấy CN theo khoản 5 Điều 14 Nghị định 87/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ”. Khoản 5 Điều 14 Nghị định 87/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này nhưng phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất theo mức quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 15 Nghị định này”.

Theo đó, trong tổng số 39,9 m2 thì chỉ 15,4 m2 là phù hợp với quy hoạch nên bà C. mới được UBND thành phố Vũng Hải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với diện tích 15,4 m2. Còn diện tích còn lại khoảng 22,5 m2 – 24,5 m2 (là diện tích đất đang có thông báo thu hồi số 4296/TB-UBND ngày 29/06/2020 của UBND thành phố Vũng Hải) thì không phù hợp với quy hoạch nên không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.2- Về việc bồi thường đối với phần diện tích nhà ở trên thửa đất số 103, diện tích 22,5 m2, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Hải khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

“1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.”

Theo quy định trên, Nhà nước chỉ thực hiện việc bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại khi tài sản đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu, và tài sản trên đất được tạo lập một cách hợp pháp.

Căn cứ khoản 2 Điều 92 Luật Đất đai năm 2013 quy định trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất:

Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định được hiểu là tài sản được xây dựng trên đất mà chưa xin phép hoặc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc không đáp ứng điều kiện về quy hoạch hoặc không có giấy tờ, tài liệu chứng minh tài sản được tạo lập hợp pháp để được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định.

Điểm h, khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có nêu:

“Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006; trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó”. Theo quy định này, trong trường hợp cá nhân trong nước không có giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép hoặc giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật…thì vẫn có thể được chứng nhận quyền sở hữu nếu có một trong các giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở. Cụ thể:

Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 07 năm 2006 thì cần có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 07 năm 2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật;

Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006; trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó.

Đối chiếu với trường hợp của ông Lê Duy Q., phần diện tích nhà ở trên thửa đất số 103, diện tích 22,5 m2, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Hải không phải do ông Q. xây dựng, năm 2019 ông Q. bắt đầu quản lý, sử dụng thửa đất này thì nhà ở đã có từ thời các chủ trước đây, hiện nay ông Q. cũng không có bất cứ giấy tờ nào theo quy định của pháp luật để chứng minh việc tạo lập nhà ở trên thửa đất này là hợp pháp.

Vì vậy, để có sơ sở được xem xét bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đối với nhà trên đất thì ông Lê Duy Q. cần phải xác định thời điểm hoàn thành việc xây nhà trên đất để từ đó đối chiếu vào trường hợp tương ứng theo quy định tại điểm h, khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 nêu trên.

Ngoài ra, theo nội dung ghi nhận tại phần xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn liên quan tới Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận của bà C. ngày 25/8/2011, thửa đất số 103, diện tích 22,5 m2 có nguồn gốc thuộc Dự án khu dân cư do Ban kiến thiết sở dựng Đặc Khu Vũng Hải Côn Đảo quản lý trước năm 1989. Năm 1990, ông Lương Văn T. bao chiếm nhưng không có chính quyền xử lý. Đồng thời, theo thông tin ông Q. cung cấp, quy hoạch dự án mở rộng đường Hoàng Việt có từ năm 2006. Do đó, không loại trừ trường hợp căn nhà hình thành, tồn tại trên đất bản chất có thể là kết quả của việc lấn, chiếm đất thuộc hành lang đường bộ, xây dựng nhà không có giấy phép, không phù hợp với quy hoạch, nói cách khác là có hành vi vi phạm pháp luật đất đai.

Điểm b, khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định:

Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép”.

Đây là một trong những biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp vi phạm quy định về trật tự xây dựng, xây dựng công trình trái phép.

Khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.”

Do đó, UBND thành phố Vũng Hải có thể yêu cầu Quý Khách hàng tự tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm pháp luật xây dựng, khôi phục hiện trạng của đất trước khi xem xét việc bồi thường, hỗ trợ.

2- Đánh giá vấn đề pháp lý liên quan đến việc thu hồi, phương án bồi thường, chính sách tái định cư đối với thửa đất số 110, diện tích 15,4 m2, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường 6 (nay là phường Thắng Nhì), thành phố Vũng Hải khi bị thu hồi

2.1- Về việc thu hồi đất đối với thửa đất số 110, diện tích 15,4 m2, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường 6 (nay là phường Thắng Nhì), thành phố Vũng Hải

Thửa đất số 110, diện tích 15,4 m2, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường 6 (nay là phường Thắng Nhì), thành phố Vũng Hải hiện do ông Lê Duy Q. là chủ sử dụng hợp pháp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 718558.

Thửa đất này không thuộc quy hoạch đường giao thông, không bị thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Hải.

Tuy nhiên vị trí thửa đất này không đảm bảo để xây dựng công trình theo quy định tại Điều 23, Quy chế quản lý quy hoach, kiến trúc đô thị thành phố Vũng Hải được UBND thành phố Vũng Hải phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/07/2014.

Căn cứ điểm e, khoản 1 Điều 23 quy định về mật độ xây dựng trong Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/07/2014 của UBND thành phố Vũng Hải:

“Đối với các lô đất có diện tích < 36,0m2 thì thu hồi để làm không gian công cộng cho đường phố và đồng thời bố trí tái định cư lại cho nhân dân.”

Và căn cứ khoản 2 Điều 38 quy định đối với công trình nhà liền kế trong Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/07/2014 của UBND thành phố Vũng Hải:

“Đối với các lô đất có diện tích <36,0m2 thì cho phép nhập thửa với các lô đất cận kề. Trong trường hợp không thể nhập thửa, khuyến khích thu hồi giải tỏa để làm không gian công cộng cho khu vực, đồng thời phải có giải pháp đền bù hoặc bố trí tái định cư thỏa đáng cho các trường hợp trên”.

Theo đó, đối với những lô đất có diện tích <36,0m2 nếu không thể nhập thửa với các lô đất cận kề thì thu hồi giải tỏa để làm không gian công cộng đồng thời phải có giải pháp đền bù hoặc bố trí tái định cư thỏa đáng cho nhân dân.

Đối chiếu với trường hợp của ông Lê Duy Q., diện tích của thửa đất chỉ có 15,4 m2 (<36,0m2) nên việc xây dựng công trình trên thửa đất này sẽ không phù hợp với quy hoạch, kiến trúc, đô thị của thành phố. Vì vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, diện tích đất này có thể được thu hồi giải tỏa để làm không gian công cộng, chủ sử dụng đất bị thu hồi có thể được đền bù hoặc bố trí tái định cư theo quy định.

Cần phải nói thêm rằng, do thửa đất không nằm trong diện bị thu hồi để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt nên việc thu hồi nốt thửa đất này có thể được tiến hành đồng thời trong quá trình thu hồi để thực hiện dự án đường Hoàng Việt hoặc sau khi hoàn thành dự án, thời điểm thu hồi phụ thuộc vào chương trình, kế hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2.2- Về việc bồi thường, hỗ trợ, chính sách tái định cư đối với đối với thửa đất số 110, diện tích 15,4 m2, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường 6 (nay là phường Thắng Nhì), thành phố Vũng Hải khi bị thu hồi

a. Thửa đất số 110, diện tích 15,4 m2, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường 6 (nay là phường Thắng Nhì), thành phố Vũng Hải được hưởng bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi

Căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Như trên đã nêu, thửa đất số 110, diện tích 15,4 m2, tờ bản đồ số 07 được cấp Giấy chứng nhận số BK 718558, số vào sổ cấp GCN: CH-01465. Như vậy, trong trường hợp thửa đất này bị thu hồi thì ông Q. có thể được bồi thường về đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Căn cứ khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai 2013 quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.”

Căn cứ điểm a, khoản 1, khoản 3 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

“1.a. Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

…Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này mà không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư thi được Nhà nước bồi thường bằng tiền.”

Theo các quy định trên, khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất có đủ điều kiện được bồi thường về đất thì sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, người có đất bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở, mà không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư; nếu không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư thì Nhà nước bồi thường bằng tiền. Trường hợp thứ hai, người có đất bị thu hồi còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở (việc bồi thường bằng đất ở trong trường hợp này hoàn toàn phụ thuộc vào quỹ đất của địa phương).

Dẫn chiếu tới khoản 2 Điều 5 Quyết định 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Hải quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Hải:

“2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai khi nhà nước thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở (dưới 40 m2) mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư theo nguyên tắc tổng diện tích đất ở hoặc nhà ở tái định cư được bồi thường không lớn hơn diện tích đất ở thu hồi.

Đối với trường hợp bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch do Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường cấp huyện chịu trách nhiệm tính toán và được thanh toán bằng tiền theo quy định tại Khoản 2, Điều 30, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.”

Từ những căn cứ pháp lý trên, trường hợp thửa đất số 110, diện tích 15,4 m2, bị thu hồi thì ông Q. có thể được nhận bồi thường về đất. Hình thức bồi thường có thể bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư hoặc bằng tiền tùy từng trường hợp và quỹ đất tái định cư của từng địa phương.

b. Phần diện tích nhà thuộc thửa đất số 110, diện tích 15,4 m2, tờ bản đồ số 07 tại địa chỉ phường 6 (nay là phường Thắng Nhì), thành phố Vũng Hải có thể được xem xét hưởng hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Dẫn chiếu tới văn bản pháp luật của Tỉnh Bà Rịa-Vũng Hải, quy định tại khoản 4, Điều 1 Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Hải ban hành kèm theo Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Hải:

“Bổ sung Điều 17a và Điều 17b như sau:

Điều 17b. Hỗ trợ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt.

Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt không được phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng nhưng xây dựng trên đất có đủ điều kiện được bồi thường về đất và xây dựng trước thông báo thu hồi đất thì được xem xét hỗ trợ theo quy định sau:

1- Đối với khu vực đô thị:

a) Xây dựng trước ngày 01/7/2004: hỗ trợ bằng mức bồi thường;

b) Xây dựng từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2006: hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường.

c) Xây dựng sau ngày 01/7/2006: không hỗ trợ.”

Theo đó, như trên đã nêu, thửa đất số 110, diện tích 15,4 m2, tờ bản đồ số 07 thuộc quyền sử dụng của ông Q., đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, đủ điều kiện được bồi thường về đất. Dù thửa đất này không đủ điều kiện để xây dựng công trình trên đất nhưng nếu phần diện tích nhà trên đất được xây dựng trước ngày 01/7/2006 thì khi có thông báo thu hồi đất, người sử dụng đất có thể được xem xét hưởng hỗ trợ theo quy định trên (trường hợp quy định trên vẫn có hiệu lực và chưa bị thay thế).

III. Khuyến nghị phương án

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và thông tin, tài liệu được ông Q. cung cấp, Equity Law Firm khuyến nghị:

Liên hệ, làm việc với chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình, kế hoạch thu hồi đất đối với hai thửa đất (thửa đất số 110 và thửa đất số 103) đang quản lý, sử dụng;

Liên hệ, làm việc với chính quyền địa phương để xin xác nhận về quyền sở hữu hợp pháp đối với nhà trên hai thửa đất (thửa đất số 110 và thửa đất số 103) để có căn cứ được xem xét bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất;

Trên thực tế trong quá trình Equity Law Firm giải quyết các vụ việc tương tự thì có nhiều trường hợp chính quyền địa phương tạo điều kiện cho người sử dụng đất được nhằm sớm ổn định cuộc sống nên liên quan tới khoản bồi thường thiệt hại đối với tài sản trên đất, ông Q. lưu ý cần liên hệ, làm việc với chính quyền địa phương để kịp thời xin phương án hỗ trợ;

Ông Q. có thể làm văn bản tới cấp có thẩm quyền xem xét việc thu hồi nốt thửa đất số 110, diện tích 15,4 m2, tờ bản đồ số 07 để được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như đã phân tích ở trên;

Trường hợp cấp có thẩm quyền không thực hiện việc thu hồi đồng thời hai thửa đất (thửa đất số 110 và thửa đất số 103) thì ông Q. có thể làm văn bản gửi tới cấp có thẩm quyền xem xét việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Hải quy định căn cứ theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

“4. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở; giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.”.


 

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về VỤ ÁN BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dungThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

VỤ ÁN: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

VỤ ÁN NHÂN VIÊN Y TẾ SAI SÓT VỀ NGHIỆP VỤ, THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY CHẾT NGƯỜI

BỒI THƯỜNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO XÂY DỰNG TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG ĐẤT SAI MỤC ĐÍCH

VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐẤT KHAI HOANG


TƯ VẤN PHÁP LUẬT: TRANH CHẤP TÀI SẢN THẾ CHẤP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

TƯ VẤN PHÁP LUẬT CÁCH HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TẶNG, CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI ĐÃ CÓ SỔ ĐỎ

TƯ VẤN PHÁP LUẬT PHÒNG TRÁNH RỦI RO TRONG VIỆC CHO MƯỢN, CHO THUÊ TÀI SẢN

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN TỐ CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẨM MỸ TRÁI PHÉP

(Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa)


I. TÓM TẮT VỤ VIỆC

– Tháng 7/2021, chị Tống Thị Thu T. liên hệ với Equity Law Firm đề nghị được hỗ trợ pháp lý cho trường hợp tố cáo các vi phạm sai phạm của Viện Thẩm mỹ M. trong hoạt động kinh doanh trái phép dịch vụ thẩm mỹ. 

– Chị T. biết đến Viện Thẩm mỹ M. thông qua các thông tin quảng cáo trên ứng dụng Facebook. Do có nhu cầu chữa nám trên mặt, ban đầu chị T. đã đăng ký liệu trình chữa nám bằng tia lazer với mức phí dịch vụ là 8.000.000 VNĐ (Tám triệu đồng).

– Trong quá trình chữa trị, chị T. được các nhân viên của Viện Thẩm mỹ M.(bà H.) nhiều lần tư vấn và gợi ý tham gia liệu trình giảm mỡ bụng với phương pháp tiêm trực tiếp thuốc tan mỡ bụng vào cơ thể. Do chưa từng nghe đến phương pháp này trước đó, chị T. có gặng hỏi về phương pháp máy đầm bụng nhưng bà H. khẳng định rằng việc sử dụng máy trên là không hiệu quả và cam đoan khi chị T. sử dụng phương pháp tiêm thuốc tan mỡ sẽ giảm ngay 30cm trên ba vùng bụng, eo và hông.

– Do chị T. ở xa, không có nhiều thời gian đi lại cũng như tin tưởng vào cam kết mà Viện Thẩm mỹ M. đưa ra, ngày 20/03/2021 chị T. đã ký kết Hợp đồng điều trị với bà Phạm Thị L. – người quản lý của Viện Thẩm mỹ M. với giá trị hợp đồng là 25.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm triệu đồng) cho liệu trình giảm mỡ bụng.

– Từ ngày 10/03/2021, chị T. liên tục được các nhân viên ở đây tiêm thuốc tan mỡ vào cơ thể theo thời gian biểu cố định. Đến ngày 31/03/2021, chị T. đã hoàn thành xong liệu trình thứ nhất. Tuy nhiên, cơ thể chị T. hoàn toàn không có bất cứ thay đổi nào. Không đạt được kết quả như mong đợi, chị T. có hỏi bà H. thì bà H. trả lời rằng có thể thuốc chưa ngấm hết vào cơ thể, khuyên chị T. nên nghỉ điều trị khoảng nửa tháng, sau đó đến khám lại tại Viện Thẩm mỹ M.

– Từ ngày 15/04/2021 đến ngày 07/05/2021, chị T. tiếp tục thực hiện liệu trình thứ hai và vẫn không có bất kỳ chuyển biến gì đối với cơ thể. Chị T. đã nhiều lần khiếu nại với bà L. và yêu cầu giải quyết trường hợp của chị T. Tuy nhiên, bà L. chỉ trả lời do cơ thể chị T. có thể không tương tác với thuốc, bà L. sẽ kê đơn để chị T. về nhà uống thuốc và khuyên chị T. nên kết hợp sử dụng máy đầm bụng.

– Chị T. đã không đồng ý với đề nghị của bà L. do thuốc bà L. đưa cho chị T. là thuốc giảm cân, hoàn toàn không phù hợp với nhu cầu của chị T., đồng thời Viện Thẩm mỹ M. cũng cam kết điều trị cho chị T. bằng phương pháp tiêm thuốc tan mỡ không giới hạn số buổi. Ngoài ra, ban đầu khi bắt đầu liệu trình, chị T. đã đề cập đến máy đầm bụng nhưng Viện Thẩm mỹ M. phủ nhận hiệu quả của việc sử dụng máy cũng như khẳng định Viện Thẩm mỹ M. không có phương pháp trên.

– Bên cạnh đó, chị T. được biết một số nhân viên, bác sĩ tại Viện Thẩm mỹ M. đều không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề để thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ; không có kinh nghiệm để thực hiện các hoạt động như phẫu thuật tạo hình, tiêm, chích, bơm chất vào cơ thể người, giảm mỡ,… Chị T đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu Viện Thẩm mỹ M. hoàn trả cho chị T tiền trị liệu nhưng nhân viên, người quản lý của Viện Thẩm mỹ M. đều trốn tránh, từ chối liên hệ, gặp mặt.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Viện Thẩm mỹ M. không đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ

Thứ nhất, Viện Thẩm mỹ M. cần xin cấp phép trước khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ

 – Từ khi bắt đầu hoạt động, Viện Thẩm mỹ  M. đã quảng bá và thực hiện nhiều dịch vụ thẩm mỹ khác nhau như phun môi, xăm mày, tạo hình môi, nâng mũi, nhấn mí, nối mi, nâng cơ mặt và tái tạo da, xóa sẹo và nếp nhăn bằng tia lazer,… trực tiếp tại cơ sở.

Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế quy định:

“Điều 23a. Điều kiện chung để cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

5. Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động nhưng phải có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này gửi về Sở Y tế nơi đặt trụ sở trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày.

Các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

– Như vậy, để thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ như hiện nay, Viện Thẩm mỹ M. phải được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động dưới dạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Thứ hai, nhân sự của Viện Thẩm mỹ M. không đáp ứng đầy đủ điều kiện về bằng cấp, năm kinh nghiệm để có thể thực hiện dịch vụ thẩm mỹ

– Để được cấp phép hoạt động, Viện Thẩm mỹ M. cần phải đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau, trong đó yêu cầu về nhân lực phải tuân theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018, cụ thể như sau:

“Điều 23a. Điều kiện chung để cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

3. Nhân lực:

a) Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và trưởng các khoa chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ: Là bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình hoặc chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hoặc chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ;…

– Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được thể hiện bằng văn bản;

– Là người hành nghề cơ hữu tại cơ sở.

b) Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đối tượng khác làm việc trong cơ sở nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo và năng lực của người hành nghề, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân công người hành nghề được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn bằng văn bản”.

– Đối chiếu quy định trên, để được cấp phép hoạt động dưới hình thức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Viện Thẩm mỹ M. phải đảm bảo có ít nhất 01 người chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ thuật là bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình hoặc chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hoặc chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ với thời gian hành nghề ít nhất 36 tháng kể từ khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất 54 tháng và hành nghề cơ hữu tại cơ sở.

Ngoài ra, các nhân viên làm việc trong Viện Thẩm mỹ M., tùy thuộc vào công việc và vị trí chuyên môn, đều phải có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề (đối với xăm, phun, thêu trên da nhưng không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm theo khoản 10 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018). 

– Tuy nhiên, trên thực tế phần lớn nhân viên, bác sĩ tại Viện Thẩm mỹ M. đều không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề ngay cả bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật, thủ thuật trên khuôn mặt của khách hàng.

Như vậy, dù chưa được cấp phép hoạt động phù hợp với các dịch vụ cung cấp, nhân lực không đáp ứng đủ điều kiện nhưng Viện Thẩm mỹ M. vẫn ngang nhiên kinh doanh, trực tiếp thực hiện dịch vụ thẩm mỹ khác nhau cho khách hàng, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ ba, Viện Thẩm mỹ M. có thể bị mức xử phạt từ 20.000.000 VNĐ đến 30.000.000 VNĐ và bị đình chỉ hoạt động từ 03 đến 06 tháng đối với hành vi kinh doanh trái phép 

– Khoản 6 và điểm đ khoản 8 Điều 40 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế như sau:

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

đ) Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này”.

– Viện Thẩm mỹ M. là cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, đòi hỏi yêu cầu cao về kiến thức và chuyên môn của nhân viên, bác sĩ hành nghề tại đây. Việc cố tình sử dụng nhân viên, bác sĩ không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề; thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ khi chưa được cấp phép của Viện Thẩm mỹ M. là trái pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của khách hàng.

2. Viện Thẩm mỹ M. cố tình đưa thông tin sai sự thật để chị T. tin tưởng và sử dụng dịch vụ

Thứ nhất, Viện Thẩm mỹ M. đã cố tình đưa thông tin sai sự thật về dịch vụ mà mình kinh doanh

– Khi bà H. tư vấn cho chị T. về cách thức giảm mỡ vùng bụng, bà H. khẳng định phương pháp tiêm thuốc tan mỡ là phương pháp tối ưu và không mất nhiều thời gian; cam kết người dùng sau mỗi liệu trình sẽ giảm đáng kể số đo các vòng và Viện Thẩm mỹ M. sẽ điều trị cho khách hàng đến khi giảm được 30cm ba vòng bụng, eo, hông.

Tuy nhiên, trên thực tế dù đã thực hiện đến liệu trình thứ hai nhưng cơ thể chị T không hề thay đổi, số đo các vòng vẫn giữ nguyên chỉ số. Dù cam kết không giới hạn số buổi điều trị của khách hàng nhưng Viện Thẩm mỹ M. đã tự ý kết thúc liệu trình điều trị của chị T., kê đơn thuốc giảm cân và đề nghị tôi kết hợp sử dụng máy đầm bụng.

Thứ hai, quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, không chính xác về dịch vụ cho người tiêu dùng

– Khoản 1 Điều 14 Luật Thương mại năm 2005 quy định:

“Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đủ, trung thực cho người tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ mà mình kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó”.

Theo đó, Viện Thẩm mỹ M. có nghĩa vụ cung cấp cho chị T. các thông tin về dịch vụ thẩm mỹ (phương pháp tiêm thuốc tan mỡ) mà Viện Thẩm mỹ M. kinh doanh một cách trung thực, chính xác và đầy đủ.  

– Điểm d khoản 1 Điều 47 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 của Chính phủ quy định về mức phạt đối với hành vi vi phạm về cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với thương nhân có một trong các hành vi vi phạm về cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng sau đây:

đ) Che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng theo quy định.

Đối chiếu quy định trên, Viện Thẩm mỹ M. có dấu hiệu vi phạm các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi cung cấp cho chị T các thông tin sai lệch, không chính xác về hiệu quả của thuốc tan mỡ, số buổi liệu trình, hứa hẹn kết quả sau khi điều trị để chị T tin tưởng và sử dụng dịch vụ. Viện Thẩm mỹ M. có thể bị xử phạt từ 10.000.000 VNĐ đến 20.000.000 VNĐ đối với hành vi này. 


Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về VỤ ÁN TỐ CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẨM MỸ TRÁI PHÉP

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dungThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

VỤ ÁN: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

VỤ ÁN NHÂN VIÊN Y TẾ SAI SÓT VỀ NGHIỆP VỤ, THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY CHẾT NGƯỜI

BỒI THƯỜNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO XÂY DỰNG TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG ĐẤT SAI MỤC ĐÍCH

VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐẤT KHAI HOANG


Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về nội dung sau: VỤ ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO ĐÁNH NGƯỜI GÂY THƯƠNG TÍCH

(Do tính chất bảo mật thông tin vụ án nên toàn bộ Thông tin cá nhân, Tên địa phương, Tên cơ quan hành chính đã được mã hóa)


1. Tóm tắt Vụ án

Tháng 8/2019, chị Lê Thị Thanh Loan đã liên hệ với Equity Law Firm đề nghị được hỗ trợ pháp lý cho trường hợp của cá nhân chị.

Trưa ngày 30/7/2018, chị Loan đang đi mua hoa quả ở đầu ngõ 181 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà thì bất ngờ bị Lê Văn Hải và Lê Văn Hoàn tấn công tới tấp. Mặc dù chị Loan đã cố gắng chống cự và những người xung quanh đã lớn tiếng can ngăn nhưng Hải và Hoàn vẫn liên tục đấm đá vào đầu và mặt chị Loan kèm theo những lời chửi rủa thô tục. Hải và Hoàn còn dọa đánh những người can ngăn. Chỉ khi chị Loan ngất xỉu sau khi bị đánh liên tục khoảng 15 phút thì Hải và Hoàn mới dừng tay. Chị Loan đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, được xác định bị tổn thương nghiêm trọng vùng đầu, vùng mặt, tai trái bị thủng màng nhĩ, tổn hại sức khỏe 9%. Mặc dù sự việc đã xảy ra gần một năm nhưng chị Loan vẫn chưa phục hồi được sức khỏe, vẫn bị đau đầu, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, tai trái bị ù, buốt.

Sau khi xảy ra sự việc, chị Loan đã có đơn tố cáo gửi đến Công an quận Hai Bà, tuy nhiên suốt gần một năm liền chị Loan không nhận được kết quả giải quyết. Phía Hải và Hoàn cũng không có bất kỳ lời xin lỗi hay thăm hỏi gì đối với chị.

2. Nhận định pháp lý và căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại

Dựa trên những thông tin mà chị Loan cung cấp, Equity Law Firm đã hướng dẫn chị Loan khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe do hành vi trái pháp luật gây ra. Đồng thời Equity Law Firm cũng liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà để làm rõ về tiến trình giải quyết tố cáo của chị Loan và thu thập các tài liệu trong quá trình điều tra vụ việc của cơ quan công an. Các tài liệu điều tra vụ án là những chứng cứ, tài liệu rất cần thiết cho việc khởi kiện tại tòa án.

Ngày 15/10/2019, chị Loan đã nộp đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận Hai Bà, yêu cầu Tòa án buộc Lê Văn Hải và Lê Văn Hoàn phải liên đới bồi thường số tiền 80.306.653 VND, trong đó có 5.806.653 đồng chi phí khám chữa bệnh, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và 74.500.000 đồng tổn thất về tinh thần, tương đương với 50 tháng lương cơ sở tại thời điểm khởi kiện và giải quyết vụ án.

Về khoản tiền chi phí khám chữa bênh, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe, chị Loan đã bỏ ra 5.622.453 đồng chi trả cho các chỉ định khám chữa bệnh của Cơ quan cảnh sát điều tra tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn và bỏ ra 184.200 đồng tự khám bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba. Có quan điểm cho rằng số tiền 184.200 đồng là chị Loan tự đi khám chữa bệnh, không khám theo chỉ định của Cơ quan cảnh sát điều tra nên không có căn cứ chấp nhận. Về ý kiến này, Equity Law Firm cho rằng, chi phí chị Loan bỏ ra tự đi khám chữa bệnh vào cùng thời điểm với các chỉ định khám chữa bệnh của Cơ quan cảnh sát điều tra nên hoàn toàn có liên quan đến việc chữa bệnh, phục hồi sức khỏe do hành vi vi phạm pháp luật của Hải và Hoàn gây ra. Ngoài ra không có quy định nào bắt buộc việc khám chữa bệnh phải do Cơ quan cảnh sát điều tra chỉ định mới được xem xét bồi thường.

Về căn cứ xác định tháng lương cơ sở để tính bồi thường, có quan điểm cho rằng việc bồi thường phải tính theo tháng lương cơ sở tại thời điểm xẩy ra hành vi vi phạm mà không phải theo thời điểm giải quyết vụ án. Về ý kiến này, Equity Law Firm có quan điểm như sau:

Tiểu mục 1.5, Mục II Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn về căn cứ xác định thiệt hại phải bồi thường về tinh thần do hành vi xâm hại đến sức khỏe như sau:

“c) Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại trước hết do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.”

Như vậy, theo quan điểm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, tháng lương dùng để xác định mức bù đắp về tinh thần là tháng lương tại thời điểm giải quyết bồi thường. Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Bộ luật dân sự năm 2005, một số chi tiết về việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Bộ luật dân sự năm 2015 đã thay đổi so với Bộ luật dân sự năm 2005 về mức bồi thường và căn cứ lương thay đổi từ lương tối thiểu thành lương cơ sở, tuy vậy tinh thần của bộ luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng vẫn không thay đổi.

Mặt khác, Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP vẫn còn hiệu lực, chưa có văn bản nào quy định hết hiệu lực và vẫn được sử dụng trong thực tế xét xử. Ngoài ra, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật như sau:

“Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

1- Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

2- Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó.

3- Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4- Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.”

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP không phải là văn bản quy định chi tiết của Bộ luật dân sự năm 2005 mà là văn bản hướng dẫn áp dụng. Như vậy Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP không bị hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 trích dẫn trên khi Bộ luật Dân sự năm 2015 thay thế Bộ luật Dân sự năm 2005.

Về thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm kể từ ngày người bị thiệt hại biết hoặc buộc phải biết quyền lợi của mình bị xâm phạm. Thời điểm chị Lê Thị Thanh Loan bị hành hung là ngày 30/07/2018. Chị Loan đã đến tư vấn tại Equity Law và khởi kiện vụ án một cách kịp thời, vẫn còn trong thời hiệu khởi kiện nên không bị mất quyền lợi.

Về thẩm quyền giải quyết. Vụ việc xảy ra trên địa bàn quận Hai Bà, chị Loan có địa chỉ cư trú trên địa bàn quận, nên theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 40 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì:

“d) Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết”

Thì thẩm quyền thuộc về Tòa án nhân dân quận Hai Bà. Việc xác định thẩm quyền chính xác để khởi kiện có vai trò rất quan trọng để tránh mất thời gian, chi phí. Ngoài ra, trong các vụ án có áp dụng thời hiệu như tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, việc xác định đúng tòa có thẩm quyền còn giúp đương sự không bị mất quyền lợi do thời gian khởi kiện sai tòa có thẩm quyền.

3. Kết luận

Hành vi của Lê Văn Hải và Lê Văn Hoàn là hành vi vi phạm pháp luật, đã có điều tra và kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra quận Hai Bà. Như vậy, Hải và Hoàn có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho chị Lê Thị Thanh Loan.

 


Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về VỤ ÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO ĐÁNH NGƯỜI GÂY THƯƠNG TÍCH

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dungThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉTầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

VỤ ÁN: TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

VỤ ÁN NHÂN VIÊN Y TẾ SAI SÓT VỀ NGHIỆP VỤ, THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY CHẾT NGƯỜI

BỒI THƯỜNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO XÂY DỰNG TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG ĐẤT SAI MỤC ĐÍCH

VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐẤT KHAI HOANG

078 569 0000