CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cổ đông là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một công ty cổ phần. Về bản chất, cổ đông là thực thể đồng sở hữu công ty cổ phần chứ không phải là chủ nợ của công ty đó do vậy quyền lợi và nghĩa vụ của họ gắn liền với kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Vậy có những loại cổ đông gì và những cổ đông nào có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông? Sau đây Equity Law Firm xin …

QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là văn bản thể hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định này được thông qua theo trình tự, thủ tục nhất định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nội dung và hình thức thông qua nghị quyết là các căn cứ để xem xét tính có hiệu lực của nghị quyết. Do vậy, để đảm bảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực và …

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hằng năm, Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần tiến hành họp thường niên hoặc bất thường nhằm tổng kết tình hình hoạt động và thông qua các quyết định, quyết định phương hướng hoạt động trong tương lai. Các quyết định của đại hội đồng thể hiện bằng nghị quyết. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông có thể bị hủy do không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục họp đại hội đồng cổ đông hoặc quy định về nội dung nghị quyết.   Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề …

CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hiện nay việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ở các công ty còn gặp không ít sai sót và bất cập dẫn đến việc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải bị hủy bỏ. Vậy có những trường hợp hủy nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nào? Và khi nào yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ thể nào có quyền yêu cầu? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Doanh nghiệp 2014. 2. NỘI DUNG TƯ …

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hằng năm, Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần tiến hành họp thường niên hoặc bất thường nhằm tổng kết tình hình hoạt động và thông qua các quyết định, quyết định phương hướng hoạt động trong tương lai. Các quyết định của đại hội đồng thể hiện bằng nghị quyết. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông có thể bị hủy do không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục họp đại hội đồng cổ đông hoặc quy định về nội dung nghị quyết.   Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề …

THỦ TỤC THÔNG BÁO WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Việc mua bán, giao dịch, trao đổi thông tin trên mạng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Ngày càng có nhiều website mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất hiện, nổi tiếng như lazada, sendo, tiki,... Để quản lý hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ trên mạng và bảo vệ người tiêu dùng, pháp luật quy định các loại website nhất định phải thực hiện thông báo, đăng ký với Bộ Công Thương. Vậy cụ thể loại website nào cần thông báo với Bộ Công Thương? Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương …

THU HỒI NỢ QUÁ HẠN ĐỐI VỚI KHOẢN VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

HOÀN THUẾ XUẤT, NHẬP KHẨU

Hàng hóa khi xuất hoặc nhập khẩu qua biên giới hoặc khu phi thuế quan thì phải chịu thuế xuất, nhập khẩu. Đối với mỗi hàng hóa sẽ được áp dụng các loại và mức thuế suất khác nhau. Sau khi đóng thuế xuất khẩu, nhập khẩu, trong một số trường hợp nhất định sẽ được hoàn thuế.  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về "Hoàn thuế xuất, nhập khẩu" như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu - Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều …

KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ

KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ

Xã hội, đặc biệt là kinh doanh thương mại phát triển kéo theo nhu cầu vận tải ngày càng cao. Nhu cầu vận tải không chỉ gói gọn ở phạm vi trong nước mà còn ở phạm vi quốc tế. Đáp ứng nhu cầu đó, ngày càng nhiều công ty vận tải ra đời. Để kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế cần phải có những điều kiện nhất định.  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ …

THU HỒI NỢ QUÁ HẠN ĐỐI VỚI KHOẢN VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

THU HỒI NỢ QUÁ HẠN ĐỐI VỚI KHOẢN VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

Câu hỏi: Ngân hàng cho khách hàng vay tín chấp theo NĐ 55/CP (khách hàng chỉ nộp QSD đất cho ngân hàng giữ mà không làm thủ tục Đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký đất đai). Trong quá trình vay vốn, Khách hàng có cho một người khác thuê đất nói trên để canh tác nhưng không thông báo cho Ngân hàng biết. Nay món vay đã quá hạn và khách hàng không có khả năng trả nợ. Vậy ngân hàng phải làm như thế nào để bán đất nói trên và thu hồi nợ vay? Tư vấn …

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỨC KHỎE BỊ XÂM PHẠM

Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm là một chế định hết sức quan trọng. Theo đó, người nào có hành vi xâm phạm đến sức khỏe của người khác thì phải bồi thường. Người bị thiệt hại sẽ được bồi thường một khoản tiền bao gồm các chi phí nhất định, căn cứ vào mức độ sức khỏe và cuộc sống bị ảnh hưởng. Vậy pháp luật quy định về việc bồi thường trong trường hợp này như thế nào? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP …

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Trong hoạt động đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư khó tránh khỏi những tranh chấp phát sinh khi thực hiện dự án. Khi tranh chấp xảy ra, nhà đầu tư cần tìm cho mình một phương thức giải quyết tối ưu vừa giúp bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình vừa tránh được các rủi ro về mặt pháp lý. Vậy pháp luật quy định như thế nào về các phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như …

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại giữa các cá nhân, pháp nhân với nhau trong quá trính thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi. Vậy thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại cụ thể như thế nào? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:  1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Doanh Nghiệp 2015. - Luật Thương Mại 2005. - Luật Trọng Tài Thương Mại 2010. - Bộ Luật Dân Sự 2015. - Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015. 2. NỘI DUNG TƯ …

QUYỀN BÀO CHỮA CỦA BỊ CÁO TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

QUYỀN BÀO CHỮA CỦA BỊ CÁO TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Một người chỉ bị coi là có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Để việc kết tội được thực hiện đúng pháp luật, tránh làm oan và bỏ lọt tội phạm, việc đảm bảo quyền bào chữa của người bị buộc tội là cần thiết. Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội là một trong những nguyên tắc của Bộ luật Tố Tụng hình sự. Quyền bào chữa của bị cáo được quy định cụ thể như thế nào?  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về …

THỦ TỤC VÀ THỜI HẠN KHÁNG CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

THỦ TỤC VÀ THỜI HẠN KHÁNG CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Hiện nay, chế độ xét xử được thực hiện theo hai cấp là cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm. Để có thể xét xử phúc thẩm thì cần phải có kháng cáo, kháng nghị theo luật định. Kháng cáo trong tố tụng hình sự là quyền của các chủ thể nhất định. Mỗi loại chủ thể có một phạm vi kháng cáo khác nhau. Vậy cụ thể thủ tục kháng cáo trong tố tụng hình sự được quy định như thế nào? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP …

TỔNG HỢP HÌNH PHẠT CỦA NHIỀU BẢN ÁN

TỔNG HỢP HÌNH PHẠT CỦA NHIỀU BẢN ÁN

Trên thực tế, một người có thể phạm nhiều tội hoặc khi đang chấp hành một bản án cũng có thể bị xét xử và kết tội bằng một bản án khác. Do vậy việc tổng hợp hình phạt là điều cần thiết để thuận tiện cho việc thi hành án. Vậy việc tổng hợp hình phạt của nhiều bản án được luật hình sự quy định như thế nào? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.  2. …

TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Về vấn đề "TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN", Equity Law Firm xin được giải đáp thông qua phân tích từng vấn đề. Để được tư vấn, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0969 099 300.  Các tội xâm phạm quyền sở hữu trên thực tế rất đa dạng. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là một tội trong nhóm tội này.  Ở tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khách thể bị xâm phạm chỉ là quyền sở hữu. Trên thực tế rất dễ nhầm lẫn giữa tội lừa đảo chiếm đoạt …

ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Hoạt động quản lý hành chính do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện. Tuy nhiên, có thể có những sai sót trong hoạt động quản lý hành chính. Người bị xâm phạm quyền, lợi ích do quyết định hành chính, hành vi hành chính có thể khiếu nại hoặc khởi kiện. Tuy nhiên không phải quyết định, hành vi nào cũng có thể bị khởi kiện. Vậy đối tượng khởi kiện vụ án hành chính là các quyết định, hành vi nào? Sau đây Equity …

HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Khi Nhà nước thu hồi đất, ngoài việc được bồi thường về đất và tài sản trên đất, người sử dụng đất còn nhận được các khoản hỗ trợ. Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất bao gồm: hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm việc làm; hỗ trợ tái định cư và các khoản hỗ trợ khác. Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Đất đai 2013. - Nghị định 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy …

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Khởi kiện vụ án hành chính là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện một quyết định hành chính. Tổ chức, cá nhân cũng có thể khởi kiện một hành vi hành chính của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền. Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Tố tụng hành chính 2015 - Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP, ngày 30/12/2016 do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, …

THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi của tổ chức, cá nhân, vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự. Việc xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ các trình tự, thủ tục do Luật định. Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 2. NỘI DUNG TƯ VẤN Thủ tục xử lý vi phạm hành chính bao gồm ba giai đoạn: xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và …

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Trong hoạt động đầu tư kinh doanh, nhà đầu tư khó tránh khỏi những tranh chấp phát sinh khi thực hiện dự án. Khi tranh chấp xảy ra, nhà đầu tư cần tìm cho mình một phương thức giải quyết tối ưu vừa giúp bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình vừa tránh được các rủi ro về mặt pháp lý. Vậy pháp luật quy định như thế nào về các phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như …

THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

THỦ TỤC ÁP DỤNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Ưu đãi đầu tư là các chính sách ưu đãi tài chính. Áp dụng ưu đãi đầu tư giúp cho hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả hơn. Để được áp dụng ưu đãi đầu tư cần phải thỏa mãn các điều kiện nhất định. Các điều kiện về đối tượng, điều kiện về ngành nghề,... và phải thực hiện thủ tục pháp lý nhất định.  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về "Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư" như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. - Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/22/2015 của …

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chuyển nhượng dự án đầu tư là việc nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư sang cho một nhà đầu tư khác. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác. Nếu đáp ứng các điều kiện nhất định và thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Sau đây EQUITY LAW FIRM xin được tư vấn về Thủ Tục Chuyển Nhượng Dự Án Đầu Tư: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; - Nghị định 118/2015/NĐ - CP ngày …

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH - BCC

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH – BCC

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH - BCC Hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư thường được sử dụng để đầu tư khi các nhà đầu tư không muốn thành lập tổ chức kinh tế hoặc thành lập doanh nghiệp. Vậy Hợp đồng BCC được quy định cụ thể như thế nào? Có những hạn chế và ưu điểm gì? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn cụ thể về vấn đề này:  1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; - Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13. 2. NỘI DUNG TƯ VẤN 2.1 Khái niệm Hợp đồng BCC …

LUẬT SƯ CHUYÊN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, CHUYÊN SÂU, GIÀU KINH NGHIỆM

Đối với vụ việc tranh chấp đất đai, thừa kế, bồi thường giải phóng mặt bằng, bạn không nên khiếu nại, khởi kiện khi không có sự tư vấn của một hãng Luật hoặc Luật sư uy tín, chuyên nghiệp vì hầu hết mọi người không hiểu được những vấn đề pháp lý chuyên sâu liên quan đến: Bằng khoán điền thổ; Bản đồ 299; sổ mục kê, kiến điền; bản đồ địa chính; Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500; Quy hoạch tổng mặt bằng; và hệ thống quy định pháp luật chồng chéo trong lĩnh vực đất đai.  Trên …

CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất. Người sử dụng đất có quyền thay đổi mục đích sử dụng đất so với mục đích sử dụng ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về “Chuyển đổi mục đích sử dụng đất” như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật …

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TÁCH THỬA

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TÁCH THỬA

Tách thửa là một trong các quyền của người sử dụng đất. Nguyên nhân tách thửa có thể do nhu cầu sử dụng của người sử dụng đất; do chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần thửa đất; do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình; do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất,.... Điều kiện và thủ tục tách thửa trên thực tế được quy định ra sao?  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về "Điều kiện và thủ tục tách thửa" như sau: 1. …

HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Khi Nhà nước thu hồi đất, ngoài việc được bồi thường về đất và tài sản trên đất, người sử dụng đất còn nhận được các khoản hỗ trợ. Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất bao gồm: hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm việc làm; hỗ trợ tái định cư và các khoản hỗ trợ khác. Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Đất đai 2013. - Nghị định 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy …

CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cổ đông là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một công ty cổ phần. Về bản chất, cổ đông là thực thể đồng sở hữu công ty cổ phần chứ không phải là chủ nợ của công ty đó do vậy quyền lợi và nghĩa vụ của họ gắn liền với kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Vậy có những loại cổ đông gì và những cổ đông nào có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông? Sau đây Equity Law Firm xin …

QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là văn bản thể hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định này được thông qua theo trình tự, thủ tục nhất định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nội dung và hình thức thông qua nghị quyết là các căn cứ để xem xét tính có hiệu lực của nghị quyết. Do vậy, để đảm bảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực và …

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hằng năm, Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần tiến hành họp thường niên hoặc bất thường nhằm tổng kết tình hình hoạt động và thông qua các quyết định, quyết định phương hướng hoạt động trong tương lai. Các quyết định của đại hội đồng thể hiện bằng nghị quyết. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông có thể bị hủy do không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục họp đại hội đồng cổ đông hoặc quy định về nội dung nghị quyết.   Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề …

CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hiện nay việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ở các công ty còn gặp không ít sai sót và bất cập dẫn đến việc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải bị hủy bỏ. Vậy có những trường hợp hủy nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nào? Và khi nào yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ thể nào có quyền yêu cầu? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Doanh nghiệp 2014. 2. NỘI DUNG TƯ …

KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ

KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC QUỐC TẾ

Xã hội, đặc biệt là kinh doanh thương mại phát triển kéo theo nhu cầu vận tải ngày càng cao. Nhu cầu vận tải không chỉ gói gọn ở phạm vi trong nước mà còn ở phạm vi quốc tế. Đáp ứng nhu cầu đó, ngày càng nhiều công ty vận tải ra đời. Để kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế cần phải có những điều kiện nhất định.  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Nghị định 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ …

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

Kinh doanh dược là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ liên quan đến thuốc và nguyên liệu làm thuốc trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. Để được kinh doanh dược thì cơ sở phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Dược 2016 - Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi …

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm là văn bản thể hiện sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng có thẩm quyền về y tế đối với các cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm có ý nghĩa chứng minh sản phẩm mình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng sử dụng sản phẩm. Việc cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm …

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

Chứng chỉ hành nghề dược là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ điều kiện và trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật để có thể kinh doanh dược và hoạt động dược lâm sàng. Vậy pháp luật quy định như thế nào về cấp chứng chỉ hành nghề dược? Trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược bao gồm những thủ tục nào? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Dược 2016. - Nghị …

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương; các thỏa thuận về điều kiện làm việc; quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Pháp luật phân chia các loại hợp đồng lao động theo thời hạn hợp đồng. Tùy vào loại hợp đồng mà pháp luật có quy định khác nhau về hình thức, quyền và nghĩa vụ riêng biệt.  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về "Các loại hợp đồng lao động" như sau: 1. CƠ SỞ …

CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, để quản lý người lao động người sử dụng lao động ban hành nội quy lao động. Người lao động vi phạm kỷ luật lao động nêu trong nội quy lao động sẽ bị xử lý kỷ luật lao động. Việc xử lý kỷ luật lao động ngoài tuân theo nội quy lao động còn phải tuân theo quy định của pháp luật. Vậy có các hình thức xử lý kỷ luật lao động nào? Nguyên tắc áp dụng các hình thức xử lý kỷ …

QUY ĐỊNH VỀ LÀM THÊM GIỜ

QUY ĐỊNH VỀ LÀM THÊM GIỜ

Làm thêm giờ là việc người lao động làm việc ngoài thời gian làm chính được ghi nhận trong hợp đồng lao động  hoặc thỏa ước lao động tập thể. Người sử dụng lao động và người lao động cần nắm rõ các quy định về làm thêm giờ tránh các tranh chấp không đáng có trong quá trình làm việc.  Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề trên như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Bộ luật Lao động năm 2012; - Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết một …

HỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Trợ cấp thất nghiệp là quyền lợi đối với người lao động khi bị mất việc làm trên cơ sở người lao động đã đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động sau khi mất việc làm. Vậy pháp luật quy định như thế nào về hưởng trợ cấp thất nghiệp? Trình tự thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những thủ tục nào? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Việc làm 2013; - Nghị …

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI KHÔNG ĐỦ GIẤY TỜ

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI KHÔNG ĐỦ GIẤY TỜ

Hỏi: Ly hôn đơn phương khi không đủ giấy tờ Em và chồng ly thân đã 2 năm. Chồng em không chịu ly hôn nên đã giấu hết giấy tờ. Luật sư tư vấn giúp em trường hợp này để ly hôn em cần làm những gì ạ? Em xin cảm ơn! Về trường hợp của bạn, Luật sư Công ty luật Equity Law tư vấn cho bạn như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Hôn nhân và gia đình 2014; - Luật Cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013. 2. NỘI DUNG TƯ VẤN 2.1. HỒ SƠ LY HÔN Khi thực hiện thủ tục …

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

ĐĂNG KÍ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Cùng với sự giao lưu và hội nhập với thế giới, hiện nay việc đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam không còn là vấn đề xa lạ và khó khăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết các quy định của pháp luật về thủ tục và điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Vậy khi muốn thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thì cần các tài liệu gì? Thực hiện các thủ tục gì và phải thực hiện với cơ …

LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

LY HÔN KHI VỢ/CHỒNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Ly hôn khi có vợ/chồng đi xuất khẩu lao động là một tình trạng khá phổ biến hiện nay. Nguyên nhân dẫn đến ly hôn có thể do không thể liên lạc được vợ/chồng trong thời gian dài; không có thông tin; vợ/chồng không gửi tiền chu cấp cho con cái;... dẫn đến những mâu thuẫn lớn trong hôn nhân, mục đích của hôn nhân không đạt được. Thủ tục ly hôn trong trường hợp này sẽ tiến hành ra sao, thủ tục như thế nào? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về "Ly hôn khi vợ/chồng đi …

XÁC ĐỊNH NƠI CƯ TRÚ KHI TIẾN HÀNH LY HÔN

XÁC ĐỊNH NƠI CƯ TRÚ KHI TIẾN HÀNH LY HÔN

Xác định nơi cư trú của vợ, chồng khi tiến hành thủ tục ly hôn là rất quan trọng. Xác định nơi cư trú của vợ, chồng có ý nghĩa trong việc xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Vậy để xác định được nơi cư trú của vợ, chồng khi ly hôn thì thực hiện ra sao? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014 - Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 - Luật Cư …

Dịch vụ Equity Law

CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cổ đông là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một công ty cổ phần. Về bản chất, cổ đông là thực thể đồng sở hữu công ty cổ phần chứ không phải là chủ nợ của công ty đó do vậy quyền lợi và nghĩa vụ của họ gắn liền với kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Vậy có những loại cổ đông gì và những cổ đông nào có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2014

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. Khái niệm về cổ đông và các loại cổ đông

a) Khái niệm

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

b) Các loại cổ đông

Có 5 loại cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014:

– Cổ đông sáng lập: là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

– Cổ đông phổ thông: là người sở hữu cổ phần phổ thông;

– Cổ đông ưu đãi biểu quyết: là cổ đông có quyền phủ quyết trong một số quyết sách quan trọng (được quy định trong điều lệ công ty) của công ty cổ phần, có quyền biểu quyết;

– Cổ đông ưu đãi cổ tức: là người được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm; phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty; sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ; cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;

– Cổ đông ưu đãi hoàn lại: là người được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của họ hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

2.2. Cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông

– Cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết có quyền tham gia và biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông.

– Cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, tham dự Đại hội đồng cổ đông hay đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2.3. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Những trường hợp mà cổ đông được coi là tham dự; biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

Trường hợp cổ đông là tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Doanh nghiệp 2014 thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản; phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu do công ty phát hành. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

2.4. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

a) Danh sách cổ đông có quyền tham dự

– Được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty.

– Được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn.

Danh sách phải bao gồm:

– Họ, tên;

– Địa chỉ thường trú;

– Quốc tịch;

– Số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;

– Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập;

– Địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

– Số lượng cổ phần từng loại,

– Số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

b) Quyền của cổ đông đối với danh sách cổ đông có quyền tham dự

Cổ đông có quyền như sau:

– Kiểm tra, tra cứu; trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;

– Yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch; bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin sổ đăng ký cổ đông; sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời; không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu.

Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG“.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm

TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

 

 

QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là văn bản thể hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định này được thông qua theo trình tự, thủ tục nhất định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nội dung và hình thức thông qua nghị quyết là các căn cứ để xem xét tính có hiệu lực của nghị quyết. Do vậy, để đảm bảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực và không bị hủy, doanh nghiệp cần nắm rõ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2014

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. HÌNH THỨC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do người triệu tập họp dự thảo và tiến hành thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo một trong hai hình thức gồm biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 

2.1.1. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014 buộc phải thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể bao gồm các vấn đề:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

b) Định hướng phát triển công ty;

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành biểu quyết từng vấn đề trong nội dung nghị quyết. Việc biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng cách thu thẻ. Thẻ biểu quyết tán thành sẽ được thu trước, sau đó đến thẻ biểu quyết không tán thành và tiến hành kiểm phiếu. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

2.1.2. HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Hội đồng quản trị thực hiện khi thấy cần thiết. Các vấn đề có thể biểu quyết bằng hình thức này là các vấn đề liên quan đến lợi ích của công ty, trừ các vấn đề buộc phải biểu quyết tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông. 

Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện như sau: 

Bước 1: Hội đồng quản trị gửi hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết bao gồm: 

– Phiếu lấy ý kiến; nội dung phiếu lấy ý kiến phải tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2014; 

– Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

– Các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết.

Hội đồng quản trị chuẩn bị hồ sơ và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác dài hơn thì thực hiện theo Điều lệ.

Bước 2: Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty bằng một trong hai hình thức bao gồm gửi fax; gửi thư; hoặc gửi thư điện tử. Bằng bất kỳ hình thức nào, nội dung của phiếu trả lời cũng phải được giữ bí mật. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là phiếu không tham gia biểu quyết. 

Bước 3: Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Việc kiểm phiếu phải được lập biên bản theo quy định của pháp luật. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu

2.2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ tán thành nhất định. Tùy vào từng nội dung mà pháp luật, Điều lệ công ty quy định tỷ lệ cụ thể để được thông qua. 

Các nội dung được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành được quy định tại khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Cụ thể gồm:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Đối với các nội dung khác (trừ nội dung phải thực hiện bằng phương thức bầu dồn phiếu), tỷ lệ được thông qua tối thiểu là 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Tỷ lệ này cũng áp dụng đối với nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.  

2.3. HIỆU LỰC CỦA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về thời điểm có hiệu lực, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua; hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

Trường hợp trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết không thực hiện đúng quy định nhưng được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì nghị quyết đó vẫn hợp pháp và có hiệu lực. 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật. Các nghị quyết bị yêu cầu hủy bỏ vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác. Ngoài ra, các nghị quyết có thể chấm dứt hiệu lực theo quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG“.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

 TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

– THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH – CÔNG TY CỔ PHẦN

– NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

 

THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hằng năm, Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần tiến hành họp thường niên hoặc bất thường nhằm tổng kết tình hình hoạt động và thông qua các quyết định, quyết định phương hướng hoạt động trong tương lai. Các quyết định của đại hội đồng thể hiện bằng nghị quyết. Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông có thể bị hủy do không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục họp đại hội đồng cổ đông hoặc quy định về nội dung nghị quyết. 

 Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề “Thủ tục hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông” như sau:


THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2014

– Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hợp pháp và có hiệu lực khi tuân thủ đầy đủ quy định về nội dung và trình tự, thủ tục thông qua. Theo quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2014, căn cứ yêu cầu hủy nghị quyết bao gồm:

– Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

– Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Tuy nhiên, trong trường hợp nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hợp pháp; nghị quyết được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua; nhưng trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết không được thực hiện đúng quy định thì nghị quyết vẫn hợp pháp và có hiệu lực. 

Các trường hợp hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường thấy như: không gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông kèm các tài liệu liên quan đến cuộc họp; không gửi dự thảo nghị quyết cho cổ đông có quyền dự họp; người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không đủ tư cách triệu tập; vi phạm thời hạn gửi nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;… 

2.2. THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

2.2.1. NGƯỜI CÓ QUYỀN YÊU CẦU HỦY NGHỊ QUYẾT

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, đối tượng có quyền yêu cầu hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bao gồm cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng. Trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn thì thực hiện theo Điều lệ công ty. 

2.2.2. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN HỦY NGHỊ QUYẾT

Khi có căn cứ yêu cầu hủy nghị quyết, cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài tiến hành xem xét, hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể bị hủy một phần hoặc toàn bộ. 

Căn cứ theo điểm c khoản 2 Điều 35; điểm u khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở của doanh nghiệp có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên. 

2.2.3. TRÌNH TỰ HỦY NGHỊ QUYẾT TẠI TÒA ÁN

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ yêu cầu hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông gồm:

– Đơn khởi kiện yêu cầu hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

– Bản sao nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

– Chứng cứ chứng minh quyền yêu cầu;

– Giấy tờ tùy thân và các tài liệu khác có liên quan. 

Bước 2: nộp hồ sơ

Thời hạn yêu cầu hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là 90 ngày. Thời hạn bắt đầu tính từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông. Hết thời hạn nêu trên, cổ đông hoặc nhóm cổ đông mất quyền yêu cầu hủy nghị quyết. 

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, ngày khởi kiện ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi, trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu chính nơi gửi thì ngày khởi kiện là ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính. 

Bước 3: Tòa án xem xét, giải quyết yêu cầu

Sau khi tiếp nhận hồ sơ khởi kiện, Tòa án tiến hành xem xét; thụ lý đơn khởi kiện yêu cầu hủy nghị quyết của Đại hội  đồng cổ đông và tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “THỦ TỤC HỦY NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG“.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm

CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

 

CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hiện nay việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ở các công ty còn gặp không ít sai sót và bất cập dẫn đến việc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải bị hủy bỏ. Vậy có những trường hợp hủy nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nào? Và khi nào yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ thể nào có quyền yêu cầu?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2014.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. HÌNH THỨC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hai hình thức:

– Biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2.1.1. Biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

– Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được coi là hợp lệ khi số cổ đông đại diện dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Trường hợp cuộc họp lần 1 không đủ điều kiện thì tiến hành cuộc họp lần 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 1 khai mạc và chỉ được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 30% vốn điều lệ.

– Nếu cuộc họp lần 2 cũng không đủ điều kiện thì tiến hành triệu tập cuộc họp lần 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 2 khai mạc.

– Cuộc họp lần 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông dự họp và cổ đông có quyền ủy nhiệm người khác bằng văn bản để thay thế mình dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

2.1.2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

– Khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, cần có quyết định thông qua của Đại hội đồng cổ đông và không thuộc trường hợp bắt buộc phải thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp thì Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

– Những trường hợp quyết định Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết là:

+ Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty

+ Định hướng phát triển công ty

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại

+ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định

+ Thông qua báo cáo tài chính hằng năm

+ Tổ chức lại, giải thể công ty

2.2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA 

– Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

– Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành ( trừ trường hợp bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và các vấn đề nêu trên)

2.3. YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

– Sau khi thông qua nghị quyết doanh nghiệp gửi thông báo đến cổ đông có quyền dự họp, gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông đến tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày.

– Nhưng khi các cổ đông nhận thấy biên bản họp hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông không hợp lệ, sai quy định thì có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết.

– Việc yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Điều 147 trong Luật Doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Điều 147. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật này;

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

2.4. QUYỀN YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Để có quyền yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông phải đảm bảo 2 điều kiện sau đây:

– Sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (nếu Điều lệ Công ty quy định tỉ lệ khác nhỏ hơn thì theo quy định của Điều lệ);

– Thời gian sở hữu số cổ phần nói trên: liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm muốn yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.5. THỜI HIỆU YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT 

Theo quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì việc yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện trong 90 ngày kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG“.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm

– TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

– THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH – CÔNG TY CỔ PHẦN

– NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; định hướng phát triển công ty và thông qua các quyết định quan trọng của công ty cổ phần. Trình tự họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty. Vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm những bước cụ thể nào?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. TRIỆU TẬP VÀ CHUẨN BỊ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

2.1.1. Người có thẩm quyền triệu tập

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm phiên họp thường niên và phiên họp bất thường. Phiên họp thường niên được tổ chức mỗi năm một lần trong thời hạn 04 tháng; trường hợp đặc biệt có thể gia hạn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Phiên họp bất thường được tổ chức khi có các điều kiện theo quy định của pháp luật hoặc theo Điều lệ công ty. 

Thông thường, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường do hội đồng quản trị triệu tập.

Trong trường hợp họp bất thường khi số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật; theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền yêu cầu; hoặc theo yêu cầu của Ban kiểm soát; nhưng hội đồng quản trị không triệu tập họp trong thời hạn luật định hoặc theo quy định của Điều lệ công ty, việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông do Ban kiểm soát thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn triệu tập của hội đồng quản trị.

Hết thời hạn nêu trên, Ban kiểm soát không tiến hành triệu tập thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc tỉ lệ khác theo Điều lệ công ty có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. 

2.1.2. Chuẩn bị họp đại hội đồng cổ đông 

Người triệu tập họp đại hội đồng cổ đông cần thực hiện các công tác chuẩn bị cho cuộc họp theo quy định tại khoản 7 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014  gồm:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

2.2. MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Việc mời họp Đại hội đồng cổ đông do người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện. Thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc hoặc theo quy định của Điều lệ công ty. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014, thông báo phải được gửi bằng phương thức đảm bảo đến địa chỉ của cổ đông; đồng thời đăng lên trang điện tử của công ty, đăng báo hằng ngày khi cần thiết. 

2.3. TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

2.3.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.  

Trường hợp không đủ tỷ lệ nêu trên, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Trường hợp triệu tập lần thứ ba, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

2.3.2.Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Theo quy định tại Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, việc tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện qua các bước sau:

– Đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc cuộc họp;

– Bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu;

– Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình và nội dung họp trong phiên khai mạc;

– Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình

Chủ tọa cuộc họp có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty. 

2.4. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập biên bản. Biên bản họp thể hiện bằng văn bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản thể hiện trình tự họp Đại hội đồng cổ đông, nội dung cuộc họp và các thông tin quan trọng khác của cuộc họp. 

Về nội dung, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải có các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp; phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. 

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG“.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm

CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH – CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

 

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ CỦA THÁNG 02/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ THÁNG 02/2020

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Luật TNHH Equity Law  xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng.

Bản tin pháp luật hàng tuần của chúng tôi xin cập nhật các văn bản pháp luật mới được ban hành trong tuần thứ tư của tháng 02/2020, cụ thể như sau:


BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ CỦA THÁNG 02/2020
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

DOANH NGHIỆP

1. (01/04/2020) Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

KINH DOANH – THƯƠNG MẠI 

1. (19/02/2020) Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. (01/04/2020) Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở do Chính phủ ban hành.

LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG 

1. (01/04/2020) Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Chính phủ ban hành.


Quý khách hàng muốn nhận bản mềm các văn bản nói trên vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH EQUITY LAW

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.   

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ BA THÁNG 02/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ HAI THÁNG 02/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ THÁNG 01/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ BA THÁNG 01/2020

Đối với vụ việc tranh chấp đất đai, thừa kế, bồi thường giải phóng mặt bằng, bạn không nên khiếu nại, khởi kiện khi không có sự tư vấn của một hãng Luật hoặc Luật sư uy tín, chuyên nghiệp vì hầu hết mọi người không hiểu được những vấn đề pháp lý chuyên sâu liên quan đến: Bằng khoán điền thổ; Bản đồ 299; sổ mục kê, kiến điền; bản đồ địa chính; Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500; Quy hoạch tổng mặt bằng; và hệ thống quy định pháp luật chồng chéo trong lĩnh vực đất đai. 

Trên thực tế, nhiều trường hợp đương sự tham gia tố tụng, quyết định các nội dung giải quyết tranh chấp khi chưa có ý kiến tham vấn của Luật sư, dẫn đến những hệ quả khó (hoặc không thể) khắc phục được; mất nhà, mất đất, mất tài sản trong sự ngỡ ngàng, bất lực.  

Với các Luật sư giàu kinh nghiệm giải quyết các vụ việc tranh tụng, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, Equity Law Firm tự hào và tự tin về năng lực, uy tín để hỗ trợ, tư vấn, đại diện khách hàng giải quyết triệt để các mâu thuẫn, tranh chấp liên quan đến đất đai.


LUẬT SƯ CHUYÊN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, CHUYÊN SÂU, GIÀU KINH NGHIỆM
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Tranh chấp đất đai đang phát sinh ngày càng phổ biến trong đời sống, xã hội. Tranh chấp có thể phát sinh trong các trường hợp sau:

– Tranh chấp đất đai do thay đổi hiện trạng sử dụng đất;

– Tranh chấp đất đai do sai lệch về diện tích đất thực tế sử dụng so với sổ mục kê; sổ địa chính;

– Tranh chấp đất đai về ranh giới đất giữa các thửa đất giáp ranh, liền kề;

– Tranh chấp đất đai liên quan đến Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất;

– Tranh chấp đất đai do phân chia tài sản chung vợ chồng là quyền sử dụng đất;

– Tranh chấp đất đai do chuyển nhượng mua bán đất dịch vụ; đất phi nông nghiệp; đất chưa có sổ đỏ bằng Giấy tờ viết tay;

– Tranh chấp đất đai do thế chấp sổ đỏ để vay nợ lãi cao;

– Tranh chấp đất đai do mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng Hợp đồng ủy quyền định đoạt …

Trên thực tế, việc giải quyết vụ án tranh chấp đất đai thường kéo dài bởi nhiều lý do. Có thể liên quan đến nhiều đương sự; có nhiều tình tiết phức tạp; Tòa án phải thực hiện thủ tục thẩm định tại chỗ, đo đạc, định giá đối với thửa đất; Cần thu thập hồ sơ về nguồn gốc đất tại nhiều Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Nhiều trường hợp các đương sự tranh chấp là anh em, cha mẹ con, người thân trong gia đình, khi tranh chấp không thể tự hòa giải, thỏa thuận. Tòa án chỉ thụ lý vụ án tranh chấp đất đai sau khi đã hòa giải tại UBND cấp xã.

Hầu hết các đương sự không hiểu được tầm quan trọng của các hồ sơ về nguồn gốc đất; không có nghiệp vụ để thu thập hồ sơ, tài liệu chứng cứ từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan; không có nghiệp vụ khai thác, vận dụng, sử dụng chứng cứ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình; đưa yêu cầu khởi kiện lệch hướng làm thay đổi quan hệ pháp luật tranh chấp; sử dụng sai câu từ, biểu mẫu dẫn đến mất hoặc bị hạn chế quyền tố tụng.

Vì vậy, lời khuyên đối với những trường hợp phát sinh tranh chấp đất đai: Hãy gặp Luật sư và để Luật sư đại diện cho bạn trong toàn bộ tiến trình tố tụng. Với đội ngũ Luật sư có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai, Equity Law Firm khẳng định vị thế là đơn vị tư vấn pháp luật hàng đầu trong lĩnh vực tranh tụng; đảm bảo quyền lợi khách hàng trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất.

2. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THỪA KẾ

Các vụ án tranh chấp thừa kế thường phức tạp và kéo dài. Nguyên nhân có thể do:

– Người để lại di sản đã mất quá lâu. Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, thời hiệu khởi kiện đối với vụ án về thừa kế là 30 năm. Thời hiệu này được tính từ ngày người để lại di sản mất; hoặc từ thời điểm Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 có hiệu lực (tùy theo thời điểm nào đến sau). Vì vậy, trên thực tế, Tòa án đã thụ lý, giải quyết những vụ việc mà người để lại di sản thừa kế đã chết cách đây cả trăm năm. Do vậy, việc thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn.

– Vụ án càng kéo dài thì số lượng người liên quan tham gia tố tụng càng nhiều; do Tòa án phải triệu tập tất cả những người thừa kế, liên quan đến tài sản tranh chấp. Trường hợp người thừa kế này đã chết thì những người thừa kế của người chết tiếp tục tham gia tố tụng, vì vậy, thực tế, nhiều trường hợp Tòa án không thể thu thập, xác minh lấy lời khai đầy đủ của những người liên quan. Đây có thể là căn cứ để Tòa án cấp trên hủy Bản án/Quyết định của Tòa án cấp dưới trong trường hợp có kháng cáo, kháng nghị.

– Nhiều trường hợp Tòa án, Cơ quan Nhà nước xác định sai về thừa kế thế vị; thừa kế theo diện và hàng thừa kế, dẫn đến những sai sót nghiêm trọng về tố tụng, buộc phải hủy bản án đã ban hành;

– Đương sự cần chứng minh quyền khởi kiện để được Tòa án tiếp nhận, thụ lý đơn khởi kiện. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đương sự không có nghiệp vụ thu thập hồ sơ về nguồn gốc đất; không chứng minh được quan hệ huyết thống;… dẫn đến Tòa án từ chối thụ lý vụ án do xác định đương sự không có quyền khởi kiện; thậm chí trường hợp Tòa án chấp nhận thụ lý thì cũng bị Hội đồng xét xử bác yêu cầu khởi kiện vì không cung cấp được chứng cứ chứng minh hợp lệ. 

Với nhiều năm kinh nghiệm tranh tụng thực tế tại các Tòa trên cả nước, Equity Law Firm hiểu được tất cả những khó khăn đó. Equity Law Firm luôn đảm bảo quy trình tố tụng; và đưa ra hướng tư vấn chính xác cho khách hàng; bảo vệ triệt để quyền lợi chính đáng của khách hàng trong tất cả các vụ việc về tranh chấp thừa kế Equity Law Firm nhận tham gia.

3. GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Trong quan hệ pháp luật hành chính, bên khởi kiện thường là người dân có quyền lợi bị xâm phạm; bên bị kiện là hệ thống chính quyền, khối cơ quan hành pháp. Vì vậy, người dân luôn ở vị thế bất lợi, khó dành được quyền chủ động cũng như lợi thế trong việc đối thoại cũng như giải quyết vụ án tại Tòa.

Thực tế, các vụ án hành chính thường phát sinh liên quan đến thu hồi đất; bồi thường hỗ trợ tái định cư. Từ khi Luật Đất đai 2013 ra đời, các dự án phát triển kinh tế vì mục đích lợi nhuận thương mại sẽ không được thu hồi đất; Nhà nước không thu hồi đất thay chủ đầu tư. Khi đó, chủ đầu tư phải thỏa thuận trực tiếp với người dân để được nhận chuyển giao đất. Đây là điểm tiến bộ lớn trong Luật Đất đai 2013 để người dân mất nhà, mất đất vào những dự án thương mại có thể tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của gia đình mình.

Các Luật sư Equity Law Firm đều có nhiều năm kinh nghiệm tranh tụng thực tế trên khắp cả nước; bảo vệ quyền lợi của các hộ dân bị thu hồi, giải phóng mặt bằng trái pháp luật; và đảm bảo mức bồi thường, hỗ trợ chính đáng cho các hộ dân. Equity Law Firm cam kết định hướng, tư vấn, tranh tụng đảm bảo quyền lợi tối ưu cho Quý Khách hàng.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

PHÍ DỊCH VỤ LUẬT SƯ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ

PHÍ DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRANH TỤNG

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

THỦ TỤC PHÂN CHIA, KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

 

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ CỦA THÁNG 02/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ BA THÁNG 02/2020

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Luật TNHH Equity Law  xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng.

Bản tin pháp luật hàng tuần của chúng tôi xin cập nhật các văn bản pháp luật mới được ban hành trong tuần thứ ba của tháng 02/2020, cụ thể như sau:


BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ BA CỦA THÁNG 02/2020
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

HÀNH CHÍNH 

1. (10/02/2020) Quyết định 206/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán, lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

2. (12/02/2020) Thông báo 46/TB-VPCP năm 2020 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành.

3. (01/04/2020) Nghị định 18/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ do Chính phủ ban hành.

4. (31/03/2020) Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Chính phủ ban hành.

LAO ĐỘNG

1. (26/03/2020) Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2005/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2005/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

DOANH NGHIỆP

1. (05/02/2020) Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương do Chính phủ ban hành.

KINH DOANH – THƯƠNG MẠI

1. (12/02/2020) Công điện 224/CĐ-TTg năm 2020 về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


Quý khách hàng muốn nhận bản mềm các văn bản nói trên vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH EQUITY LAW

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.   

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ HAI THÁNG 02/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ THÁNG 01/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ BA THÁNG 01/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ HAI THÁNG 01/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ CỦA THÁNG 02/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ HAI THÁNG 02/2020

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Luật TNHH Equity Law  xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng.

Bản tin pháp luật hàng tuần của chúng tôi xin cập nhật các văn bản pháp luật mới được ban hành trong tuần thứ hai của tháng 02/2020, cụ thể như sau:


BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ HAI CỦA THÁNG 02/2020
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

KINH DOANH – THƯƠNG MẠI

1. (07/02/2020) Quyết định 155/QĐ-BTC năm 2020 về Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra do Bộ Tài chính ban hành.

AN NINH – TRẬT TỰ

1. (18/02/2020) Thông tư 83/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường do Bộ Công an ban hành.

2. (15/02/2020) Thông tư 80/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Điều 7, Điều 8 Nghị định 105/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường do Bộ Công an ban hành.

BẢO HIỂM

1. (15/02/2020) Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

QUỐC TỊCH

1. (20/03/2020) Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam do Chính phủ ban hành.

BƯU CHÍNH – VIỄN THÔNG

1. (15/04/2020) Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử do Chính phủ ban hành.

THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ

1. (22/01/2020) Công văn 3662/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

2. (22/01/2020) Công văn 3700/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

3. (21/01/2020) Công văn 323/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Quý khách hàng muốn nhận bản mềm các văn bản nói trên vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH EQUITY LAW

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.   

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ THÁNG 01/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ BA THÁNG 01/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ HAI THÁNG 01/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ NHẤT THÁNG 1/2020

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI KHÔNG ĐỦ GIẤY TỜ

Hỏi: Ly hôn đơn phương khi không đủ giấy tờ
Em và chồng ly thân đã 2 năm. Chồng em không chịu ly hôn nên đã giấu hết giấy tờ. Luật sư tư vấn giúp em trường hợp này để ly hôn em cần làm những gì ạ? Em xin cảm ơn!

Về trường hợp của bạn, Luật sư Công ty luật Equity Law tư vấn cho bạn như sau:


LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI KHÔNG ĐỦ GIẤY TỜ
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Hôn nhân và gia đình 2014;

– Luật Cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. HỒ SƠ LY HÔN

Khi thực hiện thủ tục ly hôn, ngoài đơn ly hôn bạn cần chuẩn bị những hồ sơ, tài liệu sau:

– Bản chính giấy chứng nhận đăng kí kết hôn;

– Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu của hai vợ chồng;

– Bản sao có chứng thực CMND/hộ chiếu của hai vợ chồng;

– Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh của con (nếu có);

– Các giấy tờ chứng minh tài sản chung (nếu có).

2.2. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP LY HÔN KHI KHÔNG ĐỦ GIẤY TỜ

Tùy từng trường hợp thiếu các hồ sơ, tài liệu mà Luật sư có thể hướng dẫn bạn thu thập bổ sung, cụ thể:

– Trường hợp thiếu giấy chứng nhận đăng kí kết hôn hoặc Giấy khai sinh của các con: Bạn có thể về UBND xã (phường) nơi trước đây đăng ký kết hôn và đăng ký khai sinh để xin cấp bản sao, trích lục các tài liệu này, rồi cung cấp cho Tòa án.

– Trường hợp thiếu sổ hộ khẩu của chồng bạn: Bạn có thể đề nghị Công an xã (phường) nơi chồng bạn đăng ký thường trú xác nhận về việc chồng bạn có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

– Trường hợp thiếu các giấy tờ chứng minh tài sản chung: Tùy loại tài sản mà bạn có thể thu thập hồ sơ bổ sung. Trường hợp tài sản chung là quyền sử dụng đất, bạn có thể đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin, hồ sơ thửa đất là tài sản chung vợ chồng.

Đối với những hồ sơ, tài liệu khác bạn không thể thu thập được khi nộp đơn khởi kiện, bạn có thể trình bày rõ và đề nghị Tòa án thu thập hồ sơ bổ sung sau khi thụ lý vụ án.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI KHÔNG ĐỦ GIẤY TỜ“.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

THỦ TỤC LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

QUYỀN NUÔI CON KHI CHẤM DỨT QUAN HỆ HÔN NHÂN

XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG, RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Cùng với sự giao lưu và hội nhập với thế giới, hiện nay việc đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam không còn là vấn đề xa lạ và khó khăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết các quy định của pháp luật về thủ tục và điều kiện kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Vậy khi muốn thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thì cần các tài liệu gì? Thực hiện các thủ tục gì và phải thực hiện với cơ quan nhà nước nào? Chi phí là bao nhiêu? 

CÂU HỎI: Em xin chào Luật sư, Em có mong muốn đăng ký kết hôn với bạn trai là người Đức tại Hà Nội. Luật sư vui lòng cho em biết về chi phí dịch vụ trọn gói để làm thủ tục, hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội là bao nhiêu ạ? Em cảm ơn!

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Hộ tịch 2014;

– Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

-Thông tư 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuốc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI LÀ GÌ?

Việc kết hôn được xem là có yếu tố nước ngoài thuộc các trường hợp sau đây:

– Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài và người không quốc tịch;

– Việc kết hôn giữa người Việt Nam với nhau mà có ít nhất một bên định cư ở nước ngoài;

– Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài.

2.2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn cần có những điều kiện sau: 

– Công dân Việt Nam và Công dân nước ngoài khi đăng ký kết hôn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật nước người đó là công dân và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

– Các bên nam, nữ cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định pháp luật;

– Kết hôn tự nguyện, tiến bộ, không thuộc các trường hợp cấm kết hôn.

2.3. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Bước 1: Xác nhận khả năng nhận thức 

Người đăng ký kết hôn phải nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Bước 2: Thời hạn xác minh điều kiện kết hôn

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ nêu trên, công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm xác minh, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận kết hôn

Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Bước 4: Bổ sung giấy tờ vào hồ sơ

Chính phủ quy định bổ sung giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn; việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

2.4.  HỒ SƠ ĐĂNG KÍ KẾT HÔN

Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài bao gồm các giấy tờ sau: 

Tờ khai đăng ký kết hôn;

Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

Nếu giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch chỉ có giá trị 6 tháng, kể từ ngày cấp.

LƯU Ý: 

– Trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu: 

Trường hợp này, người nước ngoài cần phải xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.

– Bổ sung giấy tờ: 

Nếu bên kết hôn là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì còn phải nộp bản sao trích lục hộ tịch về việc đã ghi vào sổ việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP; nếu là công chức, viên chức hoặc đang phục vụ trong lực lượng vũ trang thì phải nộp văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ti với quy định của ngành đó.

2.5. THẨM QUYỀN ĐĂNG KÍ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

– Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

– Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn.

3. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN ĐĂNG KÍ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài cần nhiều giấy tờ và thủ tục phức tạp hơn so với thủ tục thông thường, do vậy thường tốn nhiều thời gian, tiền bạc. 

Để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhanh chóng, hiệu quả, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn để được: 

– Tư vấn pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài;

– Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký kết hôn;

– Hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài;

– Tư vấn các vấn đề liên quan khác về hôn nhân và gia đình; 

– Báo phí thực hiện dịch vụ tư vấn pháp luật; hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý với từng trường hợp cụ thể. 

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “ĐĂNG KÍ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

PHÍ DỊCH VỤ LUẬT SƯ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC PHÁP LÝ

PHÍ DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

XÁC ĐỊNH TÀI SẢN CHUNG, RIÊNG CỦA VỢ CHỒNG

 

 

THU HỒI NỢ QUÁ HẠN ĐỐI VỚI KHOẢN VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

Câu hỏi: Ngân hàng cho khách hàng vay tín chấp theo NĐ 55/CP (khách hàng chỉ nộp QSD đất cho ngân hàng giữ mà không làm thủ tục Đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký đất đai). Trong quá trình vay vốn, Khách hàng có cho một người khác thuê đất nói trên để canh tác nhưng không thông báo cho Ngân hàng biết. Nay món vay đã quá hạn và khách hàng không có khả năng trả nợ. Vậy ngân hàng phải làm như thế nào để bán đất nói trên và thu hồi nợ vay?

Tư vấn của Luật sư: 

Về vấn đề nêu trên, Công ty Luật Equity Law  có ý kiến tư vấn cụ thể như sau:


THU HỒI NỢ QUÁ HẠN ĐỐI VỚI KHOẢN VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Bộ luật Dân sự 2015.

– Luật Đất đai 2013.

– Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

– Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. VAY VỐN KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

Vay vốn không có bảo đảm là hoạt động cho vay không có tài sản cũng như các biện pháp bảo đảm. Các biện pháp bảo đảm có thể bao gồm cầm cố; thế chấp; tín chấp;…

Để bảo đảm hoạt động vay vốn không có bảo đảm, Nghị định 55/2015/NĐ-CP quy định như sau: 

Điều 9: Cơ chế đảm bảo tiền vay

…3. Các đối tượng khách hàng được vay không có tài sản bảo đảm quy định tại Khoản 2 Điều này phải nộp cho tổ chức tín dụng cho vay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)…

Việc bên vay nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên cho vay không phải là hoạt động thế chấp. Theo quy định pháp luật dân sự, thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên nhận thế chấp. Việc thế chấp quyền sử dụng đất phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013. 

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

Biện pháp này nhằm hạn chế quyền định đoạt đối với tài sản được dùng để thi hành án trong trường hợp không còn khả năng trả nợ. Qua đó vừa đảm bảo quyền lợi của tổ chức tín dụng; vừa thể hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

Theo nội dung Quý Khách hàng trao đổi, chúng tôi hiểu rằng hai bên chưa có Hợp đồng thế chấp; chưa đăng ký giao dịch bảo đảm; chưa có thỏa thuận về việc thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ. Việc giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bên cho vay chỉ nhằm mục đích hạn chế quyền tự định đoạt của chủ sử dụng đất đối với việc chuyển nhượng, tặng cho, sang tên… quyền sử dụng đất. Vì vậy, Equity Law Firm nhận định, khoản vay nêu trên là khoản vay không có tài sản bảo đảm.

2.2. THU HỒI NỢ ĐỐI VỚI KHOẢN VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

2.2.1. Biện pháp thu hồi nợ

Tổ chức tín dụng cần thực hiện thủ tục kiện đòi tài sản tại Tòa án.  

Thủ tục khởi kiện bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Hồ sơ khởi kiện trong trường hợp này bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn khởi kiện;

– Các hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc vay vốn như: Hợp đồng vay; biên lai thu lãi;…

Bước 2: Nộp đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện được nộp tại Tòa án nhân dân nơi bị đơn cư trú. Việc nộp đơn có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua bưu điện. 

2.2.2. Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Để đảm bảo việc thu hồi nợ, Ngân hàng cần đề nghị Tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để ngăn chặn việc chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất, đảm bảo cho việc thi hành án. Việc đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể tiến hành cùng với việc khởi kiện.

Việc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cần thiết; để loại trừ rủi ro bên thế chấp thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc xin cấp lại Giấy chứng nhận để thực hiện việc chuyển nhượng, tẩu tán tài sản.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “THU HỒI NỢ QUÁ HẠN ĐỐI VỚI KHOẢN VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM“.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

EQUITY LAW FIRM CHUYÊN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TÒA ÁN, TRỌNG TÀI

PHÍ DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRANH TỤNG

 

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ CỦA THÁNG 02/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ THÁNG 01/2020

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Luật TNHH Equity Law  xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng.

Bản tin pháp luật hàng tuần của chúng tôi xin cập nhật các văn bản pháp luật mới được ban hành trong tuần thứ tư của tháng 01/2020, cụ thể như sau:


BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ CỦA THÁNG 01/2020
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG 

1. (15/03/2020) Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu do Chính phủ ban hành

2. (15/02/2020) Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

CHĂN NUÔI

1. (05/03/2020) Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi do Chính phủ ban hành

ĐẦU TƯ

1. (01/02/2020) Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT quy định về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

2. (15/02/2020) Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

THƯƠNG MẠI

1. (12/02/2020) Thông tư 29/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2. (01/04/2020) Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Chính Phủ ban hành

TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG

1. (14/02/2020) Thông tư 32/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2. (19/02/2020) Thông tư 33/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3. (16/03/2020) Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước do Chính phủ ban hành

THỦ TỤC TỐ TỤNG

1. (12/02/2020) Thông tư 81/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Quý khách hàng muốn nhận bản mềm các văn bản nói trên vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH EQUITY LAW

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.   

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ BA THÁNG 01/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ HAI THÁNG 01/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ NHẤT THÁNG 1/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ THÁNG 12/2019

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán

Công ty Luật TNHH Equity Law xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng, đối tác lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm Canh Tý 2020 như sau:

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán
Kính chúc Quý Khách hàng, đối tác một năm mới An khang – Thịnh vượng!

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.      

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ CỦA THÁNG 02/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ BA THÁNG 01/2020

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Luật TNHH Equity Law  xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng.

Bản tin pháp luật hàng tuần của chúng tôi xin cập nhật các văn bản pháp luật mới được ban hành trong tuần thứ ba của tháng 01/2020, cụ thể như sau:


BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ BA CỦA THÁNG 01/2020
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG

1. (12/12/2019) Văn bản hợp nhất 48/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

2. (09/12/2019) Văn bản hợp nhất 46/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

BẢO HIỂM

1. (31/12/2019) Quyết định 38/2019/QĐ-TTg về sửa đổi một số điều của Quyết định 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

XUẤT NHẬP KHẨU

1. (07/01/2020) Công văn 158/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Thông tư 80/2019/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành.

THỪA PHÁT LẠI

1. (08/01/2020) Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do Chính phủ ban hành.

TỐ TỤNG

1. (14/01/2020) Hướng dẫn 13/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành


Quý khách hàng muốn nhận bản mềm các văn bản nói trên vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH EQUITY LAW

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.   

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ HAI THÁNG 01/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ NHẤT THÁNG 1/2020

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ TƯ THÁNG 12/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN THỨ BA THÁNG 12/2019