THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại giữa các cá nhân, pháp nhân với nhau trong quá trính thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi. Vậy thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại cụ thể như thế nào?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau: 


THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh Nghiệp 2015.

– Luật Thương Mại 2005.

– Luật Trọng Tài Thương Mại 2010.

– Bộ Luật Dân Sự 2015.

– Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Những tranh chấp về kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền của Tòa án gồm:

– Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận gồm:

– Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

– Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

– Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty.

– Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Thời hiệu giải quyết tranh chấp Kinh doanh Thương mại

Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai (02) năm. Thời hiệu khởi kiện được tính kể từ thời điểm quyền và lợi ích bị xâm phạm. Trừ trường hợp quy định tại điểm e, khoản 1 điều 237 Luật Thương mại thì thời hiệu khởi kiện là 09 tháng.

2.3. Trình tự giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ khởi kiện tranh chấp kinh doanh thương mại tại TAND cấp quận/huyện nơi bị đơn là cá nhân cư trú hoặc tổ chức có trụ sở làm việc, trường hợp không rõ nơi cứ trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

Hình thức gửi đơn:

– Nộp trực tiếp tại Tòa án;

– Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

– Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Sau khi nhận đơn khởi kiện, Tòa án có trách nhiệm thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Tùy theo hình thức nộp đơn mà Tòa án có hình thức thông báo khác nhau theo luật định. 

Bước 2: Trung tâm hòa giải – đối thoại tổ chức hòa giải trước khi thụ lý (đối với các Tòa đã tổ chức cơ chế thí điểm Trung tâm Hòa giải – Đối thoại)

Hòa giải viên sẽ thông báo và tổ chức cho các bên đương sự hòa giải để giải quyết tranh chấp trước khi đưa vụ việc lên Tòa thụ lý.

Trường hợp các bên hòa giải thành, Hòa giải viên lập biên bản hòa giải thành. Các bên có thể làm Đơn đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành. Tòa án sẽ thụ lý Đơn yêu cầu theo thủ tục giải quyết việc dân sự và ban hành Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành. Quyết định này có giá trị thi hành ngay.

Trường hợp các bên đương sự không tham gia hòa giải; có Đơn đề nghị không tiến hành hòa giải tại Trung tâm Hòa giải – Đối thoại; hoặc tham gia hòa giải nhưng kết quả hòa giải không thành thì Hòa giải viên lập thành biên bản và chuyển hồ sơ lên Tòa, đề nghị thụ lý, giải quyết. Thủ tục thực hiện tiếp theo bước 4 bên dưới.

Bước 3: Thụ lý vụ án

– Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án thì:

+ Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

+ Đương sự nộp tiền tạm ứng án phí tại Chi cục thi hành án dân sự cấp quận/huyện.

– Vụ án được thụ lý khi người khởi kiện nộp cho Tòa biên lai thu tiền tạm ứng án phí. Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Tòa án thụ lý ngay. 

Bước 4: Giải quyết vụ án

Sau khi Thụ lý vụ án, Tòa án tiến hành giải quyết vụ án theo trình tự như sau: 

– Thông báo về việc thụ lý vụ án:

Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải:

+ Thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án,

+ Thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

– Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được Thông báo của Tòa án thì bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và tài liệu chứng cứ kèm theo.

– Bị đơn có quyền yêu cầu phản tố với nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

– Thời hạn chuẩn bị xét xử là 02 tháng kể từ ngày thụ lý. Trường hợp vụ án có tính chất phức tạp, Chánh án Tòa án có thể gia hạn thêm 01 tháng.

– Hòa giải:

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, Tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.

+ Trường hợp đương sự thỏa thuận được với nhau về vấn đề giải quyết trong vụ án dân sự thì Tòa án lập biên bản hòa giải thành, hết thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến thì Thẩm phán phải ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự có hiệu lực pháp luật ngay và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

+ Trường hợp hòa giải không thành thì Tòa án đưa vụ án ra xét xử. 

– Quyết định đưa vụ án ra xét xử: Sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa Sơ thẩm.

– Thủ tục phiên tòa Sơ thẩm tuân theo đúng trình tự được quy định trong Bộ luật Tố Tụng Dân Sự.

– Bản án cuối cùng có hiệu lực pháp luật (hoặc quyết định) của Tòa án là kết quả của quá trình giải quyết tranh chấp.

2.4. Hồ sơ khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

– Đơn khởi kiện ( theo mẫu quy định, nội dung đơn khởi kiện quy định tại điều 189 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015).

– Tài liệu, chứng cứ chứng minh người đứng tên khởi kiện là người có quyền khởi kiện.

– Tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện và của các đương sự có liên quan khác như:

Giấy phép; quyết định thành lập doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; điều lệ hoạt động; quyết định bổ nhiệm; giấy ủy quyền cho người đại diện doanh nghiệp (nếu có).

– Hợp đồng (nếu tranh chấp phát sinh từ hợp đồng).

– Biên bản bổ sung, phụ lục hợp đồng (nếu có).

– Tài liệu về thực hiện hợp đồng (nếu có).

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ (nếu tranh chấp về sở hữu trí tuệ).

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu công nghệ (nếu tranh chấp về chuyển giao công nghệ).

– Các tài liệu, chứng cứ chứng minh đương sự là thành viên của công ty (nếu tranh chấp về thành viên của công ty).

– Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của đương sự là có căn cứ và hợp pháp.

………..

– Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).

Lưu ý:

Đây là trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp vụ án Kinh doanh thương mại tại Tòa án. Trong thực tế, khi xảy ra tranh chấp các bên có thể lựa chọn hình thức giải quyết bằng cách thương lượng hoặc hòa giải, việc thương lượng, hòa giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn làm trung gian hòa giải hoặc lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Trọng Tài, thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại tại Trọng tài được tiến hành theo các thủ tục tố tụng của trọng tài. 

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI“.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:                                                                                              

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250     

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

ÁP DỤNG CHẾ TÀI KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ LOGISTICS