THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Công ty 100% vốn nước ngoài là công ty thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài nhưng được thành lập tại Việt Nam. Việc thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài đòi hỏi thủ tục khá phức tạp và mất nhiều thời gian. 

Sau đây EQUITY LAW FIRM xin được tư vấn cho quý khách hàng như sau:


THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

– Thông tư 02/2019/TT – BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. 

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1 Điều kiện

– Có dự án đầu tư tại Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét.

– Có năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.

– Có cam kết về nghĩa vụ với nhà nước Việt Nam về thuế, sử dụng lao động địa phương, sử dụng đất …

– Có hồ sơ hợp lệ về việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2.2 Thủ tục, trình tự thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

a) Thành phần hồ sơ gồm:

–  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

–  Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư là pháp nhân;

–  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung:

+ Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn.

+ Địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư,

+ Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

–  Bản sao một trong các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

– Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

–  Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

b) Trình tự thực hiện

– Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật. 

– Bước 2: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Cơ quan đăng ký đầu tư theo đúng quy định.

Sau khi kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ xin cấp giấy phép.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ trao giấy biên nhận Hồ sơ cho nhà đầu tư và hẹn ngày trả kết quả.

Trong thời hạn 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ đối với những dự án không thuộc diện quyết định chủ chương đầu tư

Trong thời hạn 05 – 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ chương đầu tư của cấp tương ứng đối với những dự án thuộc diện phê duyệt quyết định chủ chương đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ trả kết quả xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư theo quy định.

– Bước 3: Trả kết quả

Căn cứ theo thời gian ghi trên giấy hẹn trả kết quả; Nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan đăng ký đầu tư.

2.3 Trình tự, thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;

2. Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của những thành viên/cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.;

3. Danh sách thành viên công ty, thành viên là nhà đầu tư nước ngoài/cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a. Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên/cổ đông là cá nhân

b. Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

c. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Giấy giới thiệu người thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp

Bước 2. Doanh nghiệp trực tiếp đến nộp Hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh, Thành phố

Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3. Tiếp nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp

Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

Sở kế hoạch Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Nhà đầu tư.

Trường hợp Hồ sơ không hợp lệ Sở kế hoạch Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản đồng thời nêu rõ lý do từ chối.

Bước 4. Thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp

Thực hiện thủ tục Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khắc con dấu doanh nghiệp.

Đăng thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế ban đầu cho doanh nghiệp.

Mở tài khoản ngân hàng và thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Bước 5. Thực hiện dự án đầu tư

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục nêu trên, doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “Thủ Tục Thành Lập Công Ty có 100% vốn nước ngoài”.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:                                                                                  

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

+ CÁC THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

+ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

+ THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

+ THỦ TỤC THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT