THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân được quyền nhân danh; cũng như thay mặt, đại diện cho doanh nghiệp trong các quan hệ pháp luật. Thay đổi người đại diện theo pháp luật là thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiêp.

Equity Law Firm tư vấn về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:


THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN


1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp 2014.

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng kí doanh nghiệp.

– Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp; thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; đại diện cho doanh nghiệp trước Trọng tài, Tòa án; và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH, Cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng; chức danh, quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2.1. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật;

c, Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam; phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác khi xuất cảnh khỏi Việt Nam;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

2.2. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Tại các địa phương hiện nay đã triển khai thủ tục đăng ký kinh doanh trực tuyến qua mạng. Vì vậy, thủ tục này được thực hiện qua mạng, cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

a, Nội dung thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Họ, tên, số chứng thực cá nhân hợp pháp; chức danh; địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế;

– Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:

+ Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH MTV có chủ sở hữu là cá nhân.

+ Chủ tịch HĐTV hoặc Chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH MTV có chủ sở hữu là tổ chức.

+ Chủ tịch HĐTV đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nếu người đại diện theo pháp luật là chủ tịch HĐTV thì người ký thông báo là Chủ tịch HĐTV mới được bầu.

+ Chủ tịch HĐQT đối với công ty cổ phần. Nếu người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT thì người ký thông báo là Chủ tịch HĐQT mới được bầu.

+ Trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú; bị tạm giam; bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân; hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên HĐTV, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên HĐQT đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

b, Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH MTV Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của HĐTV đối với Công ty TNHH hai thành viên trởlên vềviệc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của ĐHĐCĐ đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của HĐQT đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến quan mạng cho Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi doanh nghiệp hoạt động.

Bước 3: Thông báo hợp lệ

Sở Kế hoạch – Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Sở Kế hoạch – Đầu tư thông báo hồ sơ hợp lệ cho doanh nghiệp. Trường hợp chưa hợp lệ thì ra thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

Bước 4: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bản cứng cho Sở Kế hoạch – Đầu tư và nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Bước 5: Công bố thông tin

Thông báo công khai nội dung thay đổi trên cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 03 (ba) ngày làm việc.

3. LƯU Ý

Sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp cần lưu ý việc thay đổi đăng kí thông tin chủ tài khoản ngân hàng;

– Thông báo việc thay đổi cho đối tác và cơ quan bảo hiểm.

Trên đây là nội dung tư vấn của Equity Law Firm về “THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP“. 

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:                                                                                  

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 078 569 0000 –  0969 099 300


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

THỦ TỤC ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH – CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

– THỦ TỤC THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT