THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là quyền của người sử dụng đất. Vậy thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện như thế nào?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


TƯ VẤN THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đây là sự chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua hình thức chuyển nhượng.

Bên chuyển nhượng sẽ có trách nhiệm trao quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng sẽ thanh toán giá trị quyền sử dụng đất bằng tiền cho bên nhận chuyển nhượng.

b) Điều kiện .

Tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2014 quy định,

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2.2 Trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ

Bước 1: Công chứng hợp đồng . 

Hồ sơ công chứng hợp đồng gồm:

+ Phiếu công chứng hợp đồng theo mẫu.

+ Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng.

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng; bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có; các giấy tờ liên quan đến thửa đất và tài sản gắn liền với đất như giấy đăng ký kết hôn, giấy tờ văn bản chứng minh thửa đất được chuyển nhượng là tài sản riêng (trong trường hợp là tài sản riêng).

Bước 2. Nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai nơi có mảnh đất

a) Hồ sơ bao gồm: 

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực.
– Chứng minh nhân dân/hộ khẩu hai bên bán và bên mua được công chứng, chứng thực.
– Giấy tờ chứng minh tài sản chung/riêng như Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; các giấy tờ chứng minh tài sản chung/riêng khác
– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu.
– Tờ khai lệ phí trước bạ.
– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.
– Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
– Tờ khai đăng ký thuế.
– Sơ đồ vị trí nhà đất.

b) Trình tự thực hiện

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 79 Nghị định 43/2015, trình tự thực hiện như sau:

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trong trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất thì phải có hồ sơ kỹ thuật thửa đất, đo đạc tách thửa phần diện tích chuyển nhượng.

c) Thời gian thực hiện thủ tục.

Thời gian thực hiện thủ tục là 10 ngày ( theo điểm i, khoản 2, Điều 61 Nghị Định 01/2017).

Bước 3. Các loại thuế, lệ phí phải nộp.

– Thuế thu nhập cá nhân.

– Phí công chứng hợp đồng.

– Lệ phí trước bạ.

– Phí hành chính cấp sổ.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.”

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250     

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

– THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

– THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU RƯỢU

– GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ

– THỦ TỤC LẬP DI CHÚC – ĐIỀU KIỆN ĐỂ DI CHÚC HỢP PHÁP