ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Hoạt động quản lý hành chính do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện. Tuy nhiên, có thể có những sai sót trong hoạt động quản lý hành chính. Người bị xâm phạm quyền, lợi ích do quyết định hành chính, hành vi hành chính có thể khiếu nại hoặc khởi kiện. Tuy nhiên không phải quyết định, hành vi nào cũng có thể bị khởi kiện. Vậy đối tượng khởi kiện vụ án hành chính là các quyết định, hành vi nào?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Tố tụng hành chính 2015. 

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. Quyết định hành chính

Trong lĩnh vực quản lý hành chính, các cơ quan có thẩm quyền có thể ban hành rất nhiều quyết định hành chính. Về cơ bản, quyết định hành chính bao gồm ba loại là quyết định chủ đạo, quyết định quy phạm và quyết định cá biệt. Trong các loại quyết định hành chính trên, chỉ có quyết định hành chính cá biệt là đối tượng được.

Quyết định hành chính cá biệt là văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ quan, tổ chức đó có thẩm quyền ban hành, áp dụng một lần với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Người khởi kiện khi quyết định hành chính cá biệt xâm phạm đến quyền, lợi ích của người khởi kiện. 

2.2. Hành vi hành chính

Hành vi hành chính được giải thích tại khoản 3 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính như sau:

3. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Vậy hành vi hành chính là một dạng của quyết định hành chính. Hành vi hành chính có thể được thực hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động. Hành vi hành chính khi xâm phạm đến quyền, lợi ích của người khởi kiện thì có thể bị khởi kiện, trở thành đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Lưu ý: Các trường hợp loại trừ

Mặc dù các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính nêu trên thì trong một số trường hợp, quyết định hành chính, hành vi hành chính không bị khởi kiện. Cụ thể, khoản 1 Điều 30 Luật Tố tụng hành chính quy định: 

Điều 30. Khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

c) Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

2.3.Quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng cục trưởng  và tương đương trở xuống

Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là văn bản thể hiện dưới hình thức quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Việc khởi kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ Tổng cục trưởng và tương đương trở xuống. 

2.4. Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Vụ việc cạnh tranh là các hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Khi xảy ra vụ việc cạnh tranh, các bên không có quyền khởi kiện vụ án hành chính. Việc xử lý vụ việc cạnh tranh do Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh giải quyết đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh, do Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh giải quyết đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Kết quả của việc giải quyết vụ việc cạnh tranh là quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. 

Sau khi có quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nếu không đồng ý với quyết định các bên tranh chấp có thể khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, kết quả của hoạt động giải quyết khiếu nại này là quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, đến đây, nếu các bên tiếp tục không đồng ý thì mới được khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. 

2.5. Danh sách cử tri

Danh sách cử tri có thể bị khởi kiện bao gồm danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội; danh sách cử tri bầu cử Hội đồng nhân dân; danh sách cử tri trưng cầu ý dân. 

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH“.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250     

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

THỦ TỤC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH