CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương; các thỏa thuận về điều kiện làm việc; quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Pháp luật phân chia các loại hợp đồng lao động theo thời hạn hợp đồng. Tùy vào loại hợp đồng mà pháp luật có quy định khác nhau về hình thức, quyền và nghĩa vụ riêng biệt. 

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về “Các loại hợp đồng lao động” như sau:


     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Bộ luật Lao động 2012

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. kHÁI QUÁT CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

Hiện nay, hợp đồng lao động đang được phân loại theo thời hạn lao động. Theo khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau: 

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Về nguyên tắc, hợp đồng lao động phải được thỏa thuận bằng văn bản. Tuy nhiên đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Hợp đồng lao động có hiệu lực từ thời điểm các bên giao kết hợp đồng. Trường hợp các bên có thỏa thuận khác thì hợp đồng có hiệu lực theo thỏa thuận các bên. 

2.2. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng lao động có thời hạn trên 36 tháng cũng được xem là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ chấm dứt khi xuất hiện các căn cứ làm chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật. 

2.3. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Khi hết hạn hợp đồng thì các bên sẽ chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu người lao động và người sử dụng lao động muốn tiếp tục ký kết hợp đồng lao động thì phải ký kết và chỉ ký kết thêm một lần hợp đồng lao động có xác định thời hạn, sau đó phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động vẫn làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới, nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

2.4. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO MÙA VỤ HOẶC THEO MỘT CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH CÓ THỜI HẠN DƯỚI 12 THÁNG

Đối với hợp đồng lao động thuộc nhóm này, nếu công việc có thời hạn dưới 03 tháng thì các bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói. Các trường hợp khác hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản.

Khi hợp đồng lao động thuộc nhóm này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250     

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

THỦ TỤC SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG

THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

QUY ĐỊNH VỀ LÀM THÊM GIỜ