CÁC HÌNH THỨC CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

Posted on Leave a commentPosted in Kinh doanh thương mại, Lĩnh vực pháp luật

aa 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ – Luật cạnh tranh 2018. – Luật thương mại 2005. 2. NỘI DUNG TƯ VẤN 2.1. CÁC HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH khoản 6 điều 3 Luật Cạnh tranh 2018. cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung […]

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP CÔNG TY TNHH

Posted on Leave a commentPosted in Chưa được phân loại

Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH là thủ tục phức tạp, 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ – Luật Doanh nghiệp 2014 – Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định về đăng kí doanh nghiệp. – Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 do Bộ kế hoạch và đầu tư hướng […]

THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀ QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Posted on Leave a commentPosted in Chưa được phân loại

THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀ QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Việc thanh […]

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

Posted on Leave a commentPosted in Chưa được phân loại

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ […]

QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

QUY ĐỊNH VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Posted on Leave a commentPosted in Doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Vậy Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể như thế nào về Đại hội đồng cổ đông? Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn […]

THỦ TỤC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Posted on Leave a commentPosted in Dân sự, Đất đai, Hành chính

Trên thực tế, vẫn xảy ra tình trạng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng. Sai sót này có thể bị phát hiện bởi chính cơ quan này hoặc người có quyền sử dụng đất. Trong trường hợp này, người sử dụng đất gửi […]

DỊCH VỤ LY HÔN NHANH – TRỌN GÓI 10 triệu đồng

Posted on Leave a commentPosted in Chưa được phân loại

Equity Law Firm là đơn vị Luật hàng đầu trong lĩnh vực tranh tụng tại Tòa án; đặc biệt với dịch vụ ly hôn nhanh. Với đội ngũ Luật sư đông đảo, giàu kinh nghiệm, Equity Law Firm cam kết giải quyết mọi vụ việc nhanh chóng, đúng pháp luật; đảm bảo triệt để quyền […]