Luật sư chuyên giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Posted on Leave a commentPosted in Chưa được phân loại

Luật sư Equity Law Firm chuyên giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế. – Tranh chấp về chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; – Tranh chấp về chậm thực hiện nghĩa vụ giao hàng; – Tranh chấp về chậm thực hiện […]

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP CÔNG TY TNHH

Posted on Leave a commentPosted in Chưa được phân loại

Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH là thủ tục phức tạp, 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ – Luật Doanh nghiệp 2014 – Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định về đăng kí doanh nghiệp. – Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 do Bộ kế hoạch và đầu tư hướng […]

THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀ QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Posted on Leave a commentPosted in Chưa được phân loại

THANH TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VÀ QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Việc thanh […]

XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP MUA CĂN HỘ XÂY DỰNG TRÁI PHÉP

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

Posted on Leave a commentPosted in Chưa được phân loại, Giấy phép con, Lĩnh vực pháp luật

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ […]