Tin nổi bật

THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Trợ cấp thất nghiệp là quyền lợi đối với người lao động khi bị mất việc làm trên cơ sở người lao động đã đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động sau khi mất việc làm. Vậy pháp luật quy định như thế nào […]

CHẾ TÀI XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Khi vi phạm quy định pháp luật, người hoặc pháp nhân sẽ bị xử phạt bằng các chế tài. Chế tài là bộ phận xác định các hình thức trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm với những quy tắc xử sự chung. Trong lĩnh vực xây dựng, các chế tài nào […]