EQUYTY LAW FIRM HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 11/9

Posted on Posted in Bản tin

Equity Law Firm Hưởng Ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Ngày 09 -11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội…

Ở nước ta, ngày 09-11-1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

Chính vì vậy, ngày 09-11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01-01-2013). Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 9 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam

Việc Quốc hội thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, cán bộ công chức trong thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước là vô cùng cần thiết.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Trên cơ sở tìm hiểu, vận dụng pháp luật, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, góp ý, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân…

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sứ mệnh của Công ty Luật Equity Law

Sứ mệnh của Equity Law Firm được thể hiện qua chính tên gọi của công ty. Equity Law (nghĩa Tiếng Việt là Luật Công lý hay Lẽ Công bằng)

Equity Law Firm được thành lập với Sứ mệnh là hướng tới sự công bằng, hành động vì công lý. Công lý không chỉ được đảm bảo bằng pháp luật (thành văn) mà còn bởi tập quán, tương tự pháp luật, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật, án lệ và lẽ công bằng. Pháp luật Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận việc áp dụng lẽ công bằng trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Đây cũng là mục tiêu Equity Law Firm hướng tới trong quá trình hoạt động, hành nghề. 

Luật sư Phan Công Tiến tư vấn pháp luật trên Truyền hình Quốc Hội

Với sứ mệnh đó, Equity Law Firm luôn đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của khách hàng trong quá trình tư vấn; tranh tụng tại Tòa án, trọng tài; đại diện ngoài tố tụng.

Equity Law Firm đang khẳng định vị thế của một hãng luật hàng đầu Việt Nam. Có đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua việc tư vấn Pháp luật trực tiếp trên Truyền hình Quốc Hội, cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, trợ giúp pháp lý cho những đối tượng chính sách, đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật.

Bình luận

Tin liên quan

Trả lời