THỦ TỤC ĐĂNG KÍ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Posted on Posted in Lĩnh vực pháp luật, Sở hữu trí tuệ

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Vậy pháp luật quy định như thế nào về bảo hộ chỉ dẫn địa lý? Trình tự thủ tục bảo hộ chỉ dẫn địa lý bao gồm những thủ tục nào?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về “Thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý” như sau:


THỦ TỤC ĐĂNG KÍ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Sở hữu trí tuệ 2005

– Luật sở hữu trí tuệ 2009 ngày 19/06/2009 quy định về sửa đổi bổ sung một số điều của luật Sở hữu trí tuệ 2005.

– Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều củ Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. KHÁI NIỆM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

2.2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

– Điều kiện chung đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

+ Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

– Điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý

+ Các điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý là những yếu tố tự nhiên, yếu tố về con người quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

+ Yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố về khí hậu, thuỷ văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác.

+ Yếu tố về con người bao gồm kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương.

2.3. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO HỘ VỚI DANH NGHĨA CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

– Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức của người tiêu dùng có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam;

– Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;

 – Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc đã được nộp theo đơn đăng ký nhãn hiệu có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại của hàng hóa;;

– Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

2.4. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

– 02 tờ khai đăng kí chỉ dẫn địa lý theo mẫu.

– Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (02 bản).

– Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và các yếu tố đặc trưng của điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm đó (sau đây gọi là bản mô tả tính chất đặc thù) (02 bản).

– Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó, nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.

– Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đi thực hiện thủ tục đăng kí bảo hộ chỉ dẫn đi.

2.5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

– Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định chỉ dẫn địa lý cần bảo hộ trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý bao gồm:

+ Tên gọi, dấu hiệu là chỉ dẫn địa lý;

+ Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

+ Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và các yếu tố đặc trưng của điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm đó (sau đây gọi là bản mô tả tính chất đặc thù);

+ Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

+ Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó, nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.

– Bản mô tả tính chất đặc thù phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Mô tả loại sản phẩm tương ứng, bao gồm cả nguyên liệu thô và các đặc tính lý học, hoá học, vi sinh và cảm quan của sản phẩm;

+ Cách xác định khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

+ Chứng cứ về loại sản phẩm có xuất xứ từ khu vực địa lý;

+ Mô tả phương pháp sản xuất, chế biến mang tính địa phương và có tính ổn định;

+ Thông tin về mối quan hệ giữa tính chất, chất lượng đặc thù hoặc danh tiếng của sản phẩm với điều kiện địa lý theo quy định tại Điều 79 của Luật này;

+ Thông tin về cơ chế tự kiểm tra các tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm.

2.6. PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÍ

– Lệ phí nộp đơn: 150.000 VNĐ.

– Lệ phí công bố đơn: 120.000 VNĐ.

– Lệ phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 180.000 VNĐ.

– Lệ phí thẩm định nội dung: 1.200.000 VNĐ.

2.7. CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề này bao gồm:

– Cục Sở hữu trí tuệ.

– Văn phòng đại diện cục Sở hữu trí tuệ tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng.

2.8. CÁCH THỨC NỘP ĐƠN

Đơn có thể nộp theo hai hình thức là trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

2.9. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THỰC HIỆN

Bước 1: Tổ chức cá nhân nộp 1 bộ hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ nêu trên

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành tiếp nhận

– Đóng dấu ngày tiếp nhận vào tờ khai đăng kí

– Thông báo và hướng dẫn nộp phí, lệ phí

Bước 3: Thẩm định về mặt hình thức

a. Thời gian thẩm định về mặt hình thức là 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn

b. Sau một tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn:

– Trườn hợp đơn đảm bảo về mặt hình thức cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo tiếp nhận đơn;

– Trường hợp đơn không đảm bảo về mặt hình thức thì cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối tiếp nhận đơn

Bước 4: Công bố đơn

– Sau 02 tháng kể từ ngày có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành công bố đơn lên trang chủ của cục.

Bước 5: Thẩm định nội dung

– Không quá 6 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 6: Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “THỦ TỤC ĐĂNG KÍ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.      

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

CHỦ SỞ HỮU CỦA QUYỀN TÁC GIẢ

Bình luận

Tin liên quan

Trả lời