CÁC NGÀNH NGHỀ CẤM ĐẦU TƯ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

1. CỞ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Đầu tư 2014

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đầu tư

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 078 569 0000 –  0969 099 300