CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất. Người sử dụng đất có quyền thay đổi mục đích sử dụng đất so với mục đích sử dụng ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về “Chuyển đổi mục đích sử dụng đất” như sau:


CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật đất đai 2013;

– Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

– Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2019 của Bộ tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính

– Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/1/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ;

– Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1 ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất muốn chuyển đổi;

– Đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

Theo đó, căn cứ vào mục đích sử dụng của từng loại đất và nhu cầu chuyển đổi của người sử dụng, pháp luật quy định những trường hợp bắt buộc phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và những trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động. Cụ thể:

a. Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép:

– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm; đất trồng rừng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn; đất làm muối; đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ;

– Chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

b. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

– Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm:

+ Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt;

+ Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

+ Nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

– Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

– Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

– Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

2.2. THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

– Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì người sử dụng đất phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

+  Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Đơn được thực hiện theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. 

– Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan có thẩm quyền, người sử dụng đất cần chuẩn bị:

+  Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

+  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sau khi hoàn tất hồ sơ theo quy định, người sử dụng đất nộp hồ sơ lên Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai) nơi có đất để được hỗ trợ.

Người sử dụng đất phải nộp phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định trên cơ sở bản giá đất của từng địa phương nơi có đất.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250     

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CÁC LOẠI THUẾ, PHÍ KHI CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC TÁCH THỬA