CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Posted on Posted in Dân sự, Lĩnh vực pháp luật

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Vậy có những loại hợp đồng dân sự nào? Pháp luật quy định về từng loại hợp đồng ra sao?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Bộ Luật Dân sự 2015.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

2.2. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

a. Hợp đồng đơn vụ.

– Khái niệm.

+ Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ còn bên còn lại là bên có quyền.

– Thực hiện hợp đồng đơn vụ.

Đối với hợp đồng đơn vụ, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng như đã thỏa thuận, chỉ được thực hiện trước hoặc sau thời hạn nếu được bên có quyền đồng ý.

– Một số hợp đồng thông dụng.

+ Hợp đồng tặng cho tài sản.

+ Hợp đồng vay tài sản.

b. Hợp đồng song vụ

– Khái niệm.

Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. Mỗi bên chủ thể đều có quyền và nghĩa vụ. Nghĩa vụ của bên này là quyền của bên kìa.

– Thực hiện hợp đồng song vụ.

+ Trong hợp đồng song vụ, khi các bên đã thỏa thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn; không được hoãn thực hiện với lý do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình.

+ Trường hợp các bên không thỏa thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện đồng thời thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải được thực hiện trước.

– Quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng song vụ

+ Bên phải thực hiện nghĩa vụ trước có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ, nếu khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên kia đã bị giảm sút nghiêm trọng đến mức không thể thực hiện được nghĩa vụ như đã cam kết cho đến khi bên kia có khả năng thực hiện được nghĩa vụ hoặc có biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

+ Bên phải thực hiện nghĩa vụ sau có quyền hoãn thực hiện nghĩa vụ đến hạn nếu bên thực hiện nghĩa vụ trước chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn.

– Cầm giữ tài sản trong hợp đồng song vụ

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền xác lập quyền cầm giữ tài sản đối với tài sản của bên có nghĩa vụ.

– Nghĩa vụ không thực hiện được do lỗi của một bên

Trong hợp đồng song vụ, khi một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình do lỗi của bên kia thì có quyền yêu cầu bên kia vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

– Không thực hiện được nghĩa vụ nhưng không do lỗi của các bên

Trong hợp đồng song vụ, nếu một bên không thực hiện được nghĩa vụ mà các bên đều không có lỗi thì bên không thực hiện được nghĩa vụ không có quyền yêu cầu bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Trường hợp một bên đã thực hiện được một phần nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu bên kia thực hiện phần nghĩa vụ tương ứng đối với mình.

– Một số hợp đồng thông dụng

+ Hợp đồng mua bán.

+ Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất.

c. Hợp đồng chính

– Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ. Là hợp đồng tồn tại một cách độc lập. Không phụ thuộc vào hợp đồng khác.

– Hợp đồng chính tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật thì sẽ phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm giao kết.

d. Hợp đồng phụ

– Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính. Nếu hợp đồng chính vô hiệu thì hợp đồng phụ cũng vô hiệu.

– Hợp đồng phụ có hiệu lực khi:

+ Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

+ Hợp đồng chính có hiệu lực.

– Tuy nhiên có một số trường hợp ngoại lệ mà hợp đồng phụ không phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính đó là trường hợp các giao dịch bảo đảm

đ. Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba 

– Khái niệm.

Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó.

– Thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

+ Khi thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có quyền trực tiếp yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình; nếu các bên trong hợp đồng có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng thì người thứ ba không có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

+ Bên có quyền cũng có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.

– Quyền từ chối của người thứ ba

+ Trường hợp người thứ ba từ chối lợi ích của mình trước khi bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ thì bên có nghĩa vụ không phải thực hiện nghĩa vụ, nhưng phải thông báo cho bên có quyền và hợp đồng được coi là bị hủy bỏ, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

+ Trường hợp người thứ ba từ chối lợi ích của mình sau khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ được xem là đã hoàn thành và bên có quyền vẫn phải thực hiện cam kết đối với bên có nghĩa vụ. Trong trường hợp này, lợi ích phát sinh từ hợp đồng thuộc về bên mà nếu hợp đồng không vì lợi ích của người thứ ba thì họ là người thụ hưởng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Không được sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

Khi người thứ ba đã đồng ý hưởng lợi ích thì dù hợp đồng chưa được thực hiện, các bên giao kết hợp đồng cũng không được sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, trừ trường hợp được người thứ ba đồng ý.

e. Hợp đồng có điều kiện 

– Khái niệm.

Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định

– Thực hiện hợp đồng.

+ Phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.

+ Sự kiện xuất hiện trong tương lai sau khi hợp đồng được giao kết.

– Hợp đồng thông dụng.

– Hợp đồng đầu tư. Các bên thỏa thuận về việc bất động sản giảm 20% thì sẽ cùng nhau đầu tư vào. Việc đầu tư sẽ phụ thuộc vào việc tương lai bất động sản có giảm hay không.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ“.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:                                                                                               

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Bình luận

Tin liên quan

Trả lời