PHÍ DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRANH TỤNG

PHÍ DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRANH TỤNG


EQUYTI LAW FIM - CÔNG TY LUẬT TNHH EQUITY LAW

EQUITY LAW FIRM ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Equity Law Firm là hãng luật chuyên nghiệp, có thế mạnh trong lĩnh vực tranh tụng. Luật sư Equity Law Firm thay mặt, đại diện và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng trong các vụ việc tranh chấp, tố tụng tại Tòa án, Trọng tài cũng như các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đảm bảo bảo vệ triệt để quyền lợi chính đáng của Khách hàng. 

Phí dịch vụ Luật sư tranh tụng phụ thuộc vào phạm vi công việc; tính chất phức tạp của từng vụ việc; kinh nghiệm của Luật sư tham gia tranh tụng và hiệu quả công việc đạt được. Vì vậy, không có một mức phí cố định đối với tất cả các vụ việc tranh tụng. Equity Law Firm báo phí sơ bộ và phạm vi công việc dịch vụ Luật sư tranh tụng đối với các vụ việc giải quyết tranh chấp cơ bản, cụ thể như sau:

1. Luật sư giải quyết tranh chấp vụ án ly hôn

1.1. Phạm vi công việc

a) Soạn thảo Đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện; thu thập chứng cứ, hồ sơ tài liệu có liên quan;

b) Nộp hồ sơ khởi kiện, tài liệu, bằng chứng pháp lý lên Tòa án có thẩm quyền;

c) Soạn thảo văn bản, ý kiến trao đổi, kiến nghị gửi đến Tòa án có thẩm quyền;

d) Tham gia các buổi làm việc, hòa giải, tiếp cận công khai chứng cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

e) Tham gia các buổi làm việc, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, lấy lời khai tại Tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

f) Tham gia trực tiếp quá trình tố tụng tại Tòa án với tư cách là Người đại diện theo ủy quyền (đối với vấn đề về tài sản) và/hoặc Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý Khách hàng. Bảo vệ triệt để lợi ích khách hàng.

1.2. Phí dịch vụ

20.000.000 VND/vụ việc (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng một vụ việc).

2. Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

2.1. Phạm vi công việc

a) Soạn thảo Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai và hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi UBND cấp xã để đảm bảo thủ tục tiền tố tụng;

b) Tham gia hòa giải tại UBND cấp xã đảm bảo thủ tục tiền tố tụng và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho Quý Khách hàng;

c) Đề nghị UBND cấp xã, UBND cấp huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu theo quy định pháp luật;

d) Soạn thảo Đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;

e) Nộp hồ sơ khởi kiện, tài liệu, bằng chứng pháp lý lên Tòa án có thẩm quyền;

f) Soạn thảo văn bản, ý kiến trao đổi, kiến nghị gửi đến Tòa án có thẩm quyền;

g) Tham gia các buổi làm việc, hòa giải, tiếp cận công khai chứng cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

h) Tham gia các buổi làm việc, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, lấy lời khai tại Tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

i) Tham gia trực tiếp quá trình tố tụng tại Tòa án với tư cách là Người đại diện theo ủy quyền và/hoặc Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý Khách hàng. Bảo vệ triệt để lợi ích khách hàng.

2.2. Phí dịch vụ

30.000.000 VND/vụ việc (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng một vụ việc).

3. Luật sư giải quyết tranh chấp Hợp đồng, kinh doanh thương mại

3.1. Phạm vi công việc

a) Tư vấn chi tiết về định hướng giải quyết vụ việc, các phương án giải quyết vụ việc để Quý Khách hàng cân nhắc, lựa chọn;

b) Soạn thảo Đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện; thu thập chứng cứ, hồ sơ tài liệu có liên quan; soạn thảo Đơn yêu cầu phản tố hoặc Đơn yêu cầu độc lập (nếu có); 

c) Nộp hồ sơ khởi kiện (yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập), tài liệu, bằng chứng pháp lý lên Tòa án có thẩm quyền;

d) Soạn thảo văn bản, ý kiến trao đổi, kiến nghị gửi đến Tòa án có thẩm quyền;

e) Tham gia các buổi làm việc, hòa giải, tiếp cận công khai chứng cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

f) Tham gia các buổi làm việc, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, lấy lời khai tại Tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

g) Tham gia trực tiếp quá trình tố tụng tại Tòa án với tư cách là Người đại diện theo ủy quyền và/hoặc Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý Khách hàng. Bảo vệ triệt để lợi ích khách hàng.

3.2. Phí dịch vụ

30.000.000 VND/vụ việc (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng một vụ việc).

4. Luật sư giải quyết vụ án hình sự

4.1. Phạm vi công việc

a) Soạn thảo hồ sơ, tài liệu; thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

b) Liên hệ, làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

c) Tham dự (các) buổi hỏi cung bị can, lấy lời khai tại Cơ quan Điều tra;

d) Phát hành văn bản kiến nghị của Luật sư đối với việc giải quyết vụ việc gửi các cơ quan có thẩm quyền;

e) Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ khác của luật sư theo quy định của pháp luật trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố đối với Vụ Án;

f) Đưa ra ý kiến đánh giá về pháp lý và xây dựng luận cứ bào chữa/bảo vệ cho Quý Khách hàng nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

g) Cử luật sư tham gia bào chữa/bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý Khách hàng tại phiên tòa xét xử vụ án.

4.2. Phí dịch vụ

30.000.000 VND/vụ việc (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng một vụ việc).

5. Luật sư giải quyết tranh chấp lao động

5.1. Phạm vi công việc

a) Soạn thảo Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lao động và hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo thủ tục tiền tố tụng;

b) Tham gia hòa giải tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo thủ tục tiền tố tụng và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho Quý Khách hàng;

c) Đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu theo quy định pháp luật;

d) Soạn thảo Đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;

e) Nộp hồ sơ khởi kiện, tài liệu, bằng chứng pháp lý lên Tòa án có thẩm quyền;

f) Soạn thảo văn bản, ý kiến trao đổi, kiến nghị gửi đến Tòa án có thẩm quyền;

g) Tham gia các buổi làm việc, hòa giải, tiếp cận công khai chứng cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

h) Tham gia các buổi làm việc, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, lấy lời khai tại Tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

i) Tham gia trực tiếp quá trình tố tụng tại Tòa án với tư cách là Người đại diện theo ủy quyền và/hoặc Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý Khách hàng. Bảo vệ triệt để lợi ích khách hàng.

5.2. Phí dịch vụ

20.000.000 VND/vụ việc (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng một vụ việc).

6. Luật sư giải quyết tranh chấp đầu tư, xây dựng

6.1. Phạm vi công việc

a) Tư vấn chi tiết về định hướng giải quyết vụ việc, các phương án giải quyết vụ việc để Quý Khách hàng cân nhắc, lựa chọn;

b) Soạn thảo Đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện; thu thập chứng cứ, hồ sơ tài liệu có liên quan; soạn thảo Đơn yêu cầu phản tố hoặc Đơn yêu cầu độc lập (nếu có); 

c) Nộp hồ sơ khởi kiện (yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập), tài liệu, bằng chứng pháp lý lên Tòa án có thẩm quyền;

d) Soạn thảo văn bản, ý kiến trao đổi, kiến nghị gửi đến Tòa án có thẩm quyền;

e) Tham gia các buổi làm việc, hòa giải, tiếp cận công khai chứng cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

f) Tham gia các buổi làm việc, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, lấy lời khai tại Tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

g) Tham gia trực tiếp quá trình tố tụng tại Tòa án với tư cách là Người đại diện theo ủy quyền và/hoặc Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý Khách hàng. Bảo vệ triệt để lợi ích khách hàng.

6.2. Phí dịch vụ

40.000.000 VND/vụ việc (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng một vụ việc).

7. Luật sư giải quyết vụ án hành chính, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư

7.1. Phạm vi công việc

a) Soạn thảo Đơn khiếu nại, Đơn kiến nghị và hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tư vấn cho Quý Khách hàng các căn cứ pháp lý để khôi phục thời hiệu khởi kiện trong trường hợp thời hiệu khởi kiện đã hết;

b) Tham gia các buổi đối thoại, tiếp dân, làm việc với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho Quý Khách hàng;

c) Đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu theo quy định pháp luật;

d) Soạn thảo Đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;

e) Nộp hồ sơ khởi kiện, tài liệu, bằng chứng pháp lý lên Tòa án có thẩm quyền;

f) Soạn thảo văn bản, ý kiến trao đổi, kiến nghị gửi đến Tòa án có thẩm quyền;

g) Tham gia các buổi làm việc, đối thoại, tiếp cận công khai chứng cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

h) Tham gia các buổi làm việc, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, lấy lời khai tại Tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

i) Tham gia trực tiếp quá trình tố tụng tại Tòa án với tư cách là Người đại diện theo ủy quyền và/hoặc Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý Khách hàng. Bảo vệ triệt để lợi ích khách hàng.

7.2. Phí dịch vụ

30.000.000 VND/vụ việc (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng một vụ việc).

8. Luật sư giải quyết tranh chấp dân sự, thu hồi nợ

8.1. Phạm vi công việc

a) Tư vấn chi tiết về định hướng giải quyết vụ việc, các phương án giải quyết vụ việc để Quý Khách hàng cân nhắc, lựa chọn;

b) Soạn thảo Đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện; thu thập chứng cứ, hồ sơ tài liệu có liên quan; soạn thảo Đơn yêu cầu phản tố hoặc Đơn yêu cầu độc lập (nếu có); 

c) Nộp hồ sơ khởi kiện (yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập), tài liệu, bằng chứng pháp lý lên Tòa án có thẩm quyền;

d) Soạn thảo văn bản, ý kiến trao đổi, kiến nghị gửi đến Tòa án có thẩm quyền;

e) Tham gia các buổi làm việc, hòa giải, tiếp cận công khai chứng cứ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

f) Tham gia các buổi làm việc, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, lấy lời khai tại Tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

g) Tham gia trực tiếp quá trình tố tụng tại Tòa án với tư cách là Người đại diện theo ủy quyền và/hoặc Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý Khách hàng. Bảo vệ triệt để lợi ích khách hàng.

8.2. Phí dịch vụ

20.000.000 VND/vụ việc (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng một vụ việc). 

9. Luật sư giải quyết tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài

9.1. Phạm vi công việc

a) Tư vấn chi tiết về định hướng giải quyết vụ việc, các phương án giải quyết vụ việc để Quý Khách hàng cân nhắc, lựa chọn;

b) Soạn thảo Đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện; thu thập chứng cứ, hồ sơ tài liệu có liên quan; soạn thảo Bản tự bảo vệ hoặc Đơn kiện lại (nếu có); 

c) Nộp hồ sơ khởi kiện (Bản tự bảo vệ, Đơn kiện lại), tài liệu, bằng chứng pháp lý lên Trung tâm Trọng tài có thẩm quyền; Tư vấn chỉ định Trọng tài viên tham gia tố tụng;

d) Soạn thảo văn bản, ý kiến trao đổi, kiến nghị gửi đến Hội đồng Trọng tài có thẩm quyền;

e) Tham gia các phiên hearing nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

f) Tham gia trực tiếp quá trình tố tụng tại Trung tâm Trọng tài với tư cách là Người đại diện theo ủy quyền và/hoặc Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Quý Khách hàng. Bảo vệ triệt để lợi ích khách hàng.

9.2. Phí dịch vụ

40.000.000 VND/vụ việc (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng một vụ việc).

10. Luật sư tham gia đàm phán, thương lượng, giải quyết tranh chấp

10.1. Phạm vi công việc

a) Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu; đưa ra ý kiến nhận định pháp lý; tư vấn hướng, trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Khách hàng;

b) Tham gia các buổi làm việc, đàm phán, thương lượng với đối tác và/hoặc các bên liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi cho Quý Khách hàng;

c) Soạn thảo, phát hành văn bản, Công văn trao đổi gửi đến đối tác và/hoặc các bên liên quan trong giai đoạn đàm phán, thương lượng để giải quyết vụ việc; bảo vệ quyền lợi của Quý Khách hàng.

10.2. Phí dịch vụ

10.000.000 VND/vụ việc (Bằng chữ: Mười triệu đồng một vụ việc).

Equity Law Firm lưu ý:

– Phí dịch vụ Luật sư nêu trên là sơ bộ đối với một vụ việc cơ bản, không phát sinh vấn đề đặc thù, phức tạp. Equity Law Firm sẽ báo phí dịch vụ chính thức đối với từng vụ việc sau khi Luật sư đã nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ tài liệu và thống nhất định hướng, phương thức giải quyết vụ việc với Khách hàng.

– Phí dịch vụ Luật sư tranh tụng nêu trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT), phí, lệ phí hành chính, án phí, phí dịch thuật, chi phí ăn ở, đi lại của luật sư, chuyên gia pháp lý trong trường hợp thực hiện công việc tư vấn ngoài địa bàn thành phố Hà Nội và các chi phí phát sinh khác.

Trên đây là thông báo về “PHÍ DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRANH TỤNG” của EQUITY LAW FIRM 

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:                                                                                  

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

EQUITY LAW FIRM ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC TẠI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

GIỚI THIỆU VỀ HÃNG LUẬT EQUITY LAW – EQUITY LAW FIRM