THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CÂU HỎI: Luật sư cho em hỏi. E có nợ 40 triệu, thi hành án bắt em trả một lần. Em có thể xin trả góp hàng tháng được không ạ. Em có bị thi hành án trừ vô lương căn bản của em không? Các quy định về thi hành án dân sự như thế nào?


CÁC TRƯỜNG HỢP HỦY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề như sau:

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014; 

– Nghị định 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự;

– Nghị định 33/20202/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN 

2.1. Thỏa thuận thi hành án dân sự 

Theo Điều 5 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định về thỏa thuận thi hành án như sau:

– Đương sự có quyền thỏa thuận về việc thi hành án. 

– Trường hợp đương sự thỏa thuận trước khi yêu cầu thi hành án hoặc đã yêu cầu nhưng cơ quan thi hành án dân sự chưa ra quyết định thi hành án thì thỏa thuận đó phải lập thành văn bản.

– Văn bản thỏa thuận phải nêu rõ: thời gian; địa điểm; nội dung thỏa thuận; có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia thỏa thuận.

– Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án, đương sự vẫn có quyền tự thỏa thuận thi hành án.

Như vậy, bạn có thể hỏa thuận để trả góp số tiền thi hành án và phải lập thành văn bản. 

2.2. Thi hành án dân sự trừ vào thu nhập của người phải thi hành án

Thu nhập của người phải thi hành án gồm tiền lương, tiền công, tiền lương hưu….

– Việc trừ vào thu nhập của người phải thi hành án được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Theo thỏa thuận của đương sự

b) Bản án, quyết định ấn định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án;

c) Thi hành án cấp dưỡng, thi hành án theo định kỳ, khoản tiền phải thi hành án không lớn hoặc tài sản khác của người phải thi hành án không đủ để thi hành án.

– Chấp hành viên ra quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.

– Mức cao nhất được trừ vào tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, tiền trợ cấp mất sức lao động là 30% tổng số tiền được nhận hàng tháng, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác.

– Đối với thu nhập khác thì mức khấu trừ căn cứ vào thu nhập thực tế của người phải thi hành án, nhưng phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Như vậy:

Bạn có thể thỏa thuận với bên yêu cầu thi hành án cho bạn trả góp số tiền 40.000.000 VNĐ. Khi thỏa thuận phải lập bằng văn bản. Văn bản thỏa thuận được nộp lại cho cơ quan thi hành án. Nếu bạn nằm trong các trường hợp nêu trên thì bạn sẽ bị trừ vào lương 30% tổng số tiền bạn nhận được hàng tháng nếu như bạn đảm bảo được điều kiện sinh hoạt tối thiểu của bạn.

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sư: zalo.me/3357157996900972250     

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm

– THỦ TỤC PHÂN CHIA, KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

– THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI

– GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ KINH DOANH