THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Posted on Posted in Doanh nghiệp, Lĩnh vực pháp luật

Doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp thực hiện khi thay đổi quy mô hoạt động đầu tư. Vốn điều lệ của doanh nghiệp phải được đăng ký. Do vậy khi thay đổi vốn điều lệ thì cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Vậy thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp được thực hiện ra sao?

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về vấn đề này như sau:


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP
EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2014

– Nghị định 108/2017/NĐ-CP

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

2.1. HÌNH THỨC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Đối với doanh nghiệp, vốn điều lệ là sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp; Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn. 

2.1.1. Hình thức tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng hai hình thức gồm:

– Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm vốn;

– Chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn góp của người khác. 

Đối với trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ của công ty bằng hình thức huy động thêm vốn góp của người khác thì phải tổ chức, quản lý doanh nghiệp theo một trong hai hình thức là Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. 

2.1.2. Hình thức tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh 

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, việc tăng vốn điều lệ được thực hiện trong trường hợp:

–  Tăng vốn góp của thành viên;

– Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

2.1.3.  Hình thức tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần. Việc chào bán cổ phần phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Việc chào bán cổ phần có thể được thực hiện dưới các hình thức gồm:

– Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu;

– Chào bán ra công chúng;

– Chào bán cổ phần riêng lẻ.

2.2. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp bao gồm: 

– Thông báo thay đổi vốn điều lệ. Nội dung Thông báo được thực hiện theo Khoản 14 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP. Mẫu thông báo được quy định tại Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

– Các giấy tờ kèm theo tùy theo từng loại hình doanh nghiệp. Cụ thể:

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên 

+ Đối với công ty cổ phần: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông và Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty

+ Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc qua mạng.

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc;

– Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.  Việc nộp có thể sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Bước 3: Trả kết quả

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:

Liên hệ dịch vụ: Luật sư Công Tiến – 096 909 9300 – tienpc@equitylaw.vn

Hotline: 0972 636 445 – hannt@equitylaw.vn                                                                                               

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.      

Văn phòng giao dịch: 158 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Bình luận

Tin liên quan

Trả lời