THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

Trụ sở doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Thay đổi trụ sở của doanh nghiệp là thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.

Sau đây Equity Law Firm xin được tư vấn về thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp như sau: 


THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP
     EQUITY LAW FIRM – TƯ VẤN THỦ TỤC TỐ TỤNG – TƯ VẤN PHÁP LUẬT – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2014.

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng kí doanh nghiệp.

– Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp

– Luật Quản lý thuế 2006.

– Nghị định 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

2. NỘI DUNG TƯ VẤN

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

2.1. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH DOANH NGHIỆP ĐẾN NƠI KHÁC TRONG PHẠM VI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NƠI DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÍ

Bước 1: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm trong trường hợp chuyển địa điểm khác quận, huyện.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ.

Doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ thông báo thay đổi trụ sở doanh nghiệp.

– Nội dung thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Kèm theo thông báo phải có:

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến quan mạng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp hoạt động.

Bước 4: Thông báo hợp lệ

Sở Kế hoạch – Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo hồ sơ hợp lệ cho doanh nghiệp. Trường hợp chưa hợp lệ thì ra thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 5: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bản cứng cho Sở Kế hoạch – Đầu tư và nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Bước 6: Công bố thông tin

Thông báo công khai nội dung thay đổi trên cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 03 (ba) ngày làm việc.

2.2. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP SANG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC NƠI DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐĂNG KÍ

Bước 1: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ.

Doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ thông báo thay đổi trụ sở doanh nghiệp.

– Nội dung thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

+ Họ, tên, số  chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Kèm theo thông báo phải có:

+ Bản sao hp lệ điều lệ đã sửa đổi của công ty;

+ Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hp danh đối với công ty hợp danh;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Bước 3: Nộp Hồ sơ.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến quan mạng cho Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi dự định đặt trụ sở mới.

Bước 4: Thông báo hợp lệ

Sở Kế hoạch – Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Sở Kế hoạch – Đầu tư thông báo hồ sơ hợp lệ cho doanh nghiệp. Trường hợp chưa hợp lệ thì ra thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 5: Nhận kết quả

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ bản cứng cho Sở Kế hoạch – Đầu tư và nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

– Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Bước 6: Công bố thông tin

– Thông báo công khai nội dung thay đổi trên cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp

– Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 03 (ba) ngày làm việc.

3. LƯU Ý

– Thông báo việc thay đổi cho đối tác và cơ quan bảo hiểm.

– Thực hiện việc khắc lại con dấu và công bố mẫu dấu mới.

– Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Trên đây là tư vấn của EQUITY LAW FIRM về “THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP“.

Quý khách có nhu cầu Tư vấn pháp luật –  Thực hiện thủ tục hành chính – Thủ tục tố tụng – Thủ tục doanh nghiệp, xin quý khách vui lòng liên hệ:                                                                                               

LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN TRỰC TIẾP: 078 569 0000 –  0969 099 300

Phụ trách nội dung: ThS. LS. Phan Công Tiến – Luật sư điều hành Equity Law Firm

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Bình Vượng Tower, số 200 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Email: tienpc@equitylaw.vn – luatsucongtien@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/equitylaw.vn

Zalo liên hệ Luật sưzalo.me/3357157996900972250

Quét mã QR Zalo Luật sư:


Bạn có thể tham khảo các bài viết liên quan của Equity Law Firm:

CÁC THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH – CÔNG TY CỔ PHẦN